Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
YÖKDİL - YDT - YDS Sınav Takvimi
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netYDS /YDT Arapça -YÖKDİL Arapça -Yabancı Dil SınavıYÖKDİL - YDT - YDS Sınav Takvimi

Mesaj icon Konu: KPDS Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
scelik
Moderator
Moderator
Simge
Yabancılar için Türkçe Öğrenimi

Kayıt Tarihi: 01Ekim2006
Konum: Rize
Gönderilenler: 7217

Alıntı scelik Cevapla bullet Konu: KPDS Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar
    Gönderim Zamanı: 25Kasım2011 Saat 21:08

KPDS Sınavı Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar

 

Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için
yapılacak olan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Maliye
Bakanlığı'nın 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Kamu Personelinin
Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacaktır.


1.2. Sınav, 20 Kasım 2011 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir,
İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illeri ile Lefkoşa’da yapılacaktır.

1.3. Başvurular 26 Eylül-5 Ekim 2011 tarihleri arasında alınacaktır.

1.4. Sınav, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Fransızca,
Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca,
Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunancadan yapılacaktır. Sınav saat
9.30’da başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir.

1.5. Bir dönemde yalnız bir yabancı dilden sınava girilebilir. Başvurusunu yapan aday, başvuru süresince ve
başvuruların bitimini izleyen beş gün içinde ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden yabancı
dil değişikliği yapabilecektir.

1.6. Yabancı dil tazminatından yararlanma hakkı olmadığı hâlde sınava girip başarılı olmak tazminat isteme
hakkı doğurmaz.

1.7. 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesine göre, 2011-KPDS Sonbahar Döneminde
alınacak puanlar beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerden yabancı
dil seviyeleri (A) ve (B) düzeyinde olanların tazminatları bir alt düzeyden ödenir, (C) düzeyinde olanların
tazminatları kesilir.

1.8. 31/07/2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Merkezi Sınav ve Giriş Sınavlarına İlan ve Başvurma
Şartları" adlı 2. bölümün 6. maddesinde: "Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen
veya açıktan yapılan her türlü atamada Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından
(ALES) en az 70, [Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı] tarafından yapılan Kamu Personeli
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil
Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan
bu puan muadili bir puan almış olmak." ve "Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu
Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil
puanında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille EğitimÖğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır." hükümleri yer
almaktadır. 2. bölümün 7. maddesinde ise: "Yabancı dil okutmanı başvurularında [Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığı] tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 80 puan veya
eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak."
hükmü yer almaktadır.

1.9. Doçentlik Bilim Sınavına Almanca, Fransızca veya İngilizce dışında bir yabancı dil sınavı sonucu ile
başvurulmak isteniyorsa, bu dilin Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmesi ve bu dilden
KPDS'de 65 veya daha yüksek puan alınması gerekir.
Bilim/sanat alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorundadır.

1.10. Türkiye'de veya uluslararası düzeyde yapılan yabancı dil seviye tespit sınavlarındaki başarı notunun
doçentlik başvurusu için aranan merkezî yabancı dil sınavındaki başarı şartını karşılayıp karşılamadığına
Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından karar verilir. Bu konuda Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun
31.12.2008 tarihinde almış olduğu karara Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın http://www.yok.gov.tr
internet adresinde bulunan "Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri" alanından ulaşılabilir.

1.11. "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” uyarınca, mesleki bilgi sınavlarının
sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil
yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavında veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında yüz üzerinden en az elli
puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası
geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren
beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru
tarihi dikkate alınır.

1.12. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas
alınacağından, Aday Bilgi Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan
aday sorumlu olacaktır.

1.13. Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit
edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını
kaybedecektir.

1.14. Özürlü adaylar, bu durumlarını gösteren sağlık kurulu raporunu, özürlerine ilişkin özgeçmişlerini anlatan
bir dilekçe ile birlikte Aday Bilgi Formuna ekleyeceklerdir. Başvurma işlemi bittikten sonra özürlü
duruma gelen adayların raporlarını dilekçe ekinde hemen ÖSYM'ye göndermeleri gerekmektedir. Daha
önceki yıllarda özürlü olarak KPDS’ye başvuran ve raporları kabul edilen adaylar, özür durumlarında bir
değişiklik olmasa da bu durumlarını belirten bir dilekçeyi ve eski raporlarının bir fotokopisini Aday Bilgi
Formuna ekleyerek ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Özürlü adaylar sınavda, kendilerinin kullanacağı özel bir
gerece zorunlu olarak ihtiyaç duyuyorlarsa, bu ihtiyaçları ve kullanacakları gerecin ne olduğu sağlık
kurulu raporlarında ayrıntılı olarak belirtilmiş olmalıdır. Rapor ÖSYM'nin yetkili kurullarınca kabul
edildiği takdirde, adaylar bu gereçlerini sınavda kullanabileceklerdir. Soru kitapçığını hiç okuyamayacak
derecede görme özürlü adaylara ve/veya ellerini kullanamayan adaylara okuyucu/işaretleyici yardımı
verilecektir. Özürlü olarak sınava girecek adayların Sınava Giriş Belgesinde "Özürlü Salonu" yazacaktır.
Bu adaylara özürleri nedeniyle farklı bir test verilmeyecek, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi diğer
adaylarınki gibi yapılacaktır. Sağlık kurulu raporunu eklemeyen veya raporları ÖSYM'nin yetkili
kurullarınca kabul edilmeyen adaylar sınava başvuran diğer adaylar gibi işlem göreceklerdir. Sınavın
yapılacağı hafta içerisindeki Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar ÖSYM'ye ulaşan raporlar işleme
konulacak, bu tarihten sonra ÖSYM'ye ulaşan sağlık kurulu raporları dikkate alınmayacaktır.

1.15. Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için,
- sınava, atandığı salonda girmesi,
- kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
- cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve Soru Kitapçığı Numarasını doğru olarak yazıp
kodlaması,
- cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması,
- soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz
olması,
- sınav sonunda cevap kâğıdı ve soru kitapçığını sınav görevlilerine teslim etmesi,
- salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması
zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.

1.16. Başvuru yapıldıktan sonra herhangi bir nedenle başvurusunu geri çeken veya başvurusu reddedilen veya
başarısız olan adaylar, yeni başvurularını en erken bir sonraki dönem yapabilirler. Bir sınav dönemi için
yapılan başvuru sonraki dönemler için geçerli değildir.

1.17. Adayların Merkezimizle yapacakları bütün yazışmalarda bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe örneği
kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme konulabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayın T.C. Kimlik Numarası,
adı, soyadı, adresi, imzası ve ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak Evrak
Referans Numarası bulunmalıdır. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adayların dilekçeleri kesinlikle
işleme konulmayacaktır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir.
Merkezimize faksla veya e-posta yoluyla ulaştırılan dilekçeler kesinlikle işleme konulmayacaktır.
Adaylar, sınava başvuru işlemi tamamlandıktan sonra; kimlik bilgileri değişikliği, adres değişikliği vb.
değişiklik isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu bilgilerinde değişiklik yapmak
isteyen adaylar değişikliği, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet sayfasında bulunan açıklamalar
doğrultusunda, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kendileri yapacaklardır.

1.18. Kendi sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından internet ortamında
açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize
başvurmalıdırlar. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara
Güvenevler Şubesi 6032068-5001 numaralı hesabına (IBAN: TR97 0001000830060320685001) 5,00 TL
yatırdıklarını gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak
kaydına giriş tarihi esas alınacaktır.

1.19. Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları, sınav sonuçlarının ilanından bir yıl sonra, cevap kâğıtları ise iki yıl
sonra imha edilebilir. Merkezimizde bulunan her türlü sınav evrakının aslı, yargı organlarının aksi
kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez veya verilmez.

الطالب المجتهد
IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,105 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası