Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Genel
  Forum Anasayfası Onlinearabic.net www.onlinearabic.netGenel

Mesaj icon Konu: Diyanet 2012 Yeterlilik Sınavı Konuları

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
mucahit_89
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 29Aralık2010
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 308

Alıntı mucahit_89 Cevapla bullet Konu: Diyanet 2012 Yeterlilik Sınavı Konuları
    Gönderim Zamanı: 14Aralık2011 Saat 11:46

Diyanet 2012 Yeterlilik Sınavı Konuları

 
Diyanet 2012 Yeterlilik Sınavı Konuları
 
Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile görevde yükselme suretiyle atanacaklar hariç, Diyanet İşleri Başkanlığında ilk defa Devlet memuru olarak atanmak üzere yeterlik belgesi alacak olan stajyer vaiz, stajyer Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyımlar ile yeniden atanacaklar ve halen görevde olup görevini veya görev yerini değiştirmek isteyenler hakkında uygulanır.
IP
mucahit_89
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 29Aralık2010
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 308

Alıntı mucahit_89 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 14Aralık2011 Saat 11:47
DEĞERLENDİRME KISTASLARI - Adayın Puanı

Kıraat ve ezber durumu ile dini ve mesleki bilgilerden olmak üzere sözlü puan dağılımı:
- Kur'an-ı Kerim kıraat puanı 40 üzerinden
- Kur'an-ı Kerim ezber puanı 30 üzerinden
- Dini ve mesleki bilgiler puanı 30 üzerinden
IP
mucahit_89
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 29Aralık2010
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 308

Alıntı mucahit_89 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 14Aralık2011 Saat 11:51

İSLAM DİNİ İLE İLGİLİ SORULAR

S-1-Kuranda geçen ‘Allah katındaki din İslam’ dır ‘’Hepiniz Allahın ipine sımsıkı sarılın parçalanıp ayrılmayın’’ayetleri hangi surededir.

a) Bakara b) Maide c) İbrahim d) Ali imran e) Enfal

 

S-2-Allahı tanıma ve bilmeye ne denir?

a) marifetullah b) mahabbetullah c) ihlas d) ihsan

 

S-3-Kuranı kerimin vahyi kaç yılda tamamlandı?

a) 22 b) 23 c) 24 d) 25

 

S-4-Aşağıdakilerden hangisi mezhep kelimesinin sözlükteki anlamı değildir.

A) doktrin b) akım c) kurtuluş d) yol e) yer

 

S-5-Akaid mezhepleri için hangisi kullanılmaz?

a) grup b) fırka c) tebliğci d) nıhle

 

S-6-Peygamberimiz hadisinde ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını bunlardan birinin kurtuluşta,diğerlerinin ateşte olacağını belirtmiştir. Bu kurtuluşa eren fırka hangisidir?

a) fırkai Hayriyye b) fırkayi Naciye c) fırkayı Kamiliyye d) fırkai Cemaliyye

 

S-7-Hangi mezhebe ehli sünneti hassa denir?

a) selefiyye b) maturidiyye c) eşariyye

 

S-8-Görüşleri itibariyle İslam ve iman çerçevesinin dışında kalan ehli bidat mezhebi hangisidir?

A) hariciye b) yezidiyye c) mutezile d) şia

 

S-9-ehli bidat aşağıdakilerden hangisiyle anılmamıştır?

a) ehli ehva b) fırakı dalle c)ehli dalal d) ehli amme

 

S-10-Akıl karşısında kesin tavır takınıp nakli tek hakim kabul eden mezhep hangisidir.

A) muteziler b) cebriye c) selefiyye d) eşariyye

 

S-11-Akaid sahasında ayet ve hadislerle birlikte,aklıda dinin anlaşılması için gerekli bir temel kabul eden mezhep hangisidir?

a)mutezile b) maturidiyye c) şia d) eşariyye

 

S-12-Kadından da peygamber olur diyen mezhep hangisidir?

A) mutezi b) şia c) hariciler d) eşari

 

S-13-Abbasiler devrinde kadılkudat (baş kadı)ünvanını alan imam kimdir.

a)imamı azam b)ebu Yusuf c)ebu Muhammed d)imam malik

 

S-14-Mantık kurallarıyla çelişir gördüğü ayet ve hadisleri akla öncelik vererek yorumlayan ve akılcı bir mezhep olan mezhep hangisidir.

a) mutezile b) haricilik c) şia d)eşarilik

 

S-15-Kelamda yenilikler ve değişiklikler yaparak bu ilmi felsefe ile rekabet edebilecek bir güce kavuşturan mezhep hangisidir.

A) Mutezile b) maturidi c) selefi d) eşari

 

S-16-Dini tebliğ olmasa da kişi akılla Allah ı bulabilir,iyi ve kötü güzel ve çirkin akılla bilinebilir,görüşleri hangi mezhebindir.

a) eşari b) maturidi c) selefi d) mutezi

 

S-17-farsça ilk tasavvuf kitabının adı nedir?

a) tabakatüs sufiyye b) hücviri c) keşfül mahcup

 

S-18-Büyük alim Hammad b.ebu Süleyman daha sonraları Cafer es Sadık ve Muhammed el Bakırdan ders alan mezhep imamı kimdir.

A) imamı azam b) imamı malik c) imamı şafi d) Ahmet b. Hambel

 

S-19-Üç kardeş meselesi diye bilinen meselenin tartışmasında hocası ebu ali el cübbaiye üstün gelmiş,hocasının görüşlerini doyurucu bulmadığı için ayrılıp yeni bir mezhep kurmuştur bu mezhep hangisidir.

a) Haricilik b) Eş’arilik c) Şia d) Cebriye

 

S-20-Büyük günah işleyen kimsenin iman ile küfür arası bir mertebede olduğunu söyleyerek ehli sünnet bilginlerinden hasan ı basrinin dersini terk edip yeni bir mezhep kurmuştur bu mezhebin adı nedir.

a) mutezile b) haricilik c) şia d)eşarilik

 

S-21-Hangi mezhep imamının Türk olması kuvvetle muhtemeldir.

a)Ebu mansur Mahmut el maturidi b)İsmail el eşari c) malik bin Enes d) Ahmet bin hambel

 

S-22-Görüşlerini beş prensip etrafında sistemleştiren bunlar ise 1-tevhid2-adl 3-vaad ve vaid 4-el menzile beynel menzileteyn 5-emir bil maruf nehiy anil münker. olan mezhep hangisidir.

a) eşari b) maturidi c) selefi d) mutezi

 

S-23-Peygamberimiz yemene kadı olarak kimi göndermiştir.Göndermeden önce Allah’ın kitabında ve Resulünün sünnetinde bulamadığın bir konu hakkında karşılaşırsan ne yaparsın sorusuna kendim içtihat ederim cevabını vermiş Resulullah ziyadesiyle memnun olmuştur.

A)muaz bin cebel b)musap bin umeyr c)Abdullah bin cubeyr d)musa bin ali

 

S-24-Muvatta hangi meshebin kaynak kitabıdır?

A)Hanefi b)maliki c)şafi d)hanbeli

 

S-25-Suudi Arabistanın resmi meshebi nedir?

A)Hanefi b)Maliki c)Şafi d)Hanbeli

 

S-26-Tasavvuf hayat tarzını ve düşüncesini Türkçe ifade eden Ahmet yesevi nin kitabının adı nedir?

A) divanı hikmet b) divanı lugatüt türk b) mesnevi

 

S-27-Genellikle fıkıhta hanbeli olanlar akaidde hangi mezhebtendirler?

a) eşari b) maturidi c) selefi d) mu’tezile

 

S-28-Gazzali , Fahrettin er razi , kadı beyzavi ,teftezani ,cüveyni gibi hepimizin bildiği kelam bilginleri hangi mezheb kelam bilginleridir.

a) Selefi b) Eşari c) Maturidi d) Hanefi

 

Cevaplar:

1-D 2-A 3-B 4-C 5-C 6-B 7-A 8-B 9-D 10-C 11-B 12-D 13-B 14-A 15-D 16-B 17-C 18-A 19-B 20-A 21-A 22-D 23-A 24-B 25-D 26-A 27-C 28-B

IP
mucahit_89
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 29Aralık2010
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 308

Alıntı mucahit_89 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 14Aralık2011 Saat 11:53

S-1-( ) Zeydiyye fırkasına Hz Alinin torunu Zeyd bin Ali Zeynelabidin e nisbet edildiği için bu ad verilmiştir.

 

S-2-( ) islami literatürde Tanrının kendini göstermesi genellikle rahman ve rahim terimleriyle ifade edilir.

 

S-3-( )İnanç konularını sistematik bir yapıya kavuşturmaya çalışmaya tefsir ilmi denir.

 

S-4-( ) Allahın zati,fiili ve haberi sıfatlarının hepsini tevilsiz,nasılsa öyle kabul ettiği için selefiyyeye ‘’sıfatiyye’ mezhebide denir.

 

S-5-( ) Tabiun mezhep imamları,büyük müctehitler ve hadisçiler selefiyyedendir.

 

Cevaplar:

1-D

2-Y (yaratma(halk)buyurma(emir))

3-Y (kelam)

4-D

5-D

IP
mucahit_89
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 29Aralık2010
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 308

Alıntı mucahit_89 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 14Aralık2011 Saat 11:55

S-1-Hz Ali ile Hz Muaviye arasında geçen sıffın savaşından sonra halife tayin işi hakeme bırakılınca ortaya çıkan mezhebe …………………………………..denir.

 

S-2-Sözlükte taraftar yardımcı anlamına gelen mezhep …………………………………dır.

 

S-3-Şianın günümüze ulaşan üç büyük fırkası1-……………………..2-……………………3-………………………….dir.

 

S-4-itikadi konularda mutezile mezhebine fıkıh sahasında ise Hanefi mezhebine yakın görüşlere sahip olan şianın …………………………….. fırkasıdır.

 

S-5-Halen İranın resmi mezhebi olan Irakta ve Azerbeycanda yaşayan Müslümanların %60 ınında inandığı şia mezhebinin fırkasının ismi………………………………………..dir.

 

S-6-fıkıh ilminde uzman olan kişilere ……………………………..denir.

 

S-7-imamı azam efendimizin vefat ettiği yıl imamı…………………. dünyaya gelmiştir.

 

S-8-medine imamı diye meşhur olan ve orada doğan imam…………………………..dır

 

S-9-Değişik mezheplerin hükümlerinden yararlanmaya veya farklı hükümlerinbir araya getirilmesine………………………………..denir.

 

S-10-Tanrıyı görüyormuşçasına ibadet etmeye………………… denir

 

S-11-Dinin birinci unsuru………………….ikinci unsuru…………….üçüncü unsuru ise……………..tır.

 

Cevaplar:

1- Haricilik

2- Şia

3- Zeydiyye,ismailiyye,imamiyye(isnaaşeriyye)

4- Zeydiyye

5- İmamiyye

6- Fakih (çoğulu fukaha)

7- Şşafi

8- Maliki

9- Telfik

10- İhsan

11- İnanç, ibadet, ahlak

IP
mucahit_89
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 29Aralık2010
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 308

Alıntı mucahit_89 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 14Aralık2011 Saat 12:07

AKAİD SORULARI

S-1-Müslüman olduğu bilinen bir kişiyi,inkar özelliği taşıyan inanç,söz veya davranışından ötürü kafir saymaya ne denir?

a-mürted b-irtidad c-tekfir d-küfür

 

S2-Kişinin kendi irade ve ifadesiyle islamdan ayrılması ve hukuk düzeni tarafından da dinden çıkmış sayılmasına ne denir?

a-mürted b-irtidad c-tekfir d-küfür

 

S-3-Amentü de belirtilen esasların 6 tanesinden 5 tanesi kuranda zikredilmiş bir tanesi bunlarla birlikte kuranda zikredilmemiştir.Bu zikredilmeyen esas hangisidir?

a-kadere iman b-meleklere iman c-ahiret gününe iman d-peygamberlere iman

 

S-4-aşağıdakilerden hangisi Allahın varlığının delilleri arasındadır.

a-fıtrat delili b-hudüs delili c-imkan delili d- nizam delil e- hepsi

 

S-5-aşağıdakilerden hangisi hadislerde geçen ismi azam (allahın en büyük ismi) lardan biri değildir.

a-Hüda b-rahman rahim c-zül celali vel ikram d-el hayyul kayyum

 

S-6-az amele bile çok sevap veren allahın ismi hangisidir?

a-muhit b-müheymin c-şekür d-vasi

 

S-7-dilediğini muhtaç olmaktan kurtaran allahın ismi hangisidir

a-muğni b-mani c-nafi d-muksit

 

S-8-sonradan olan şeylere benzememek allahın hangi sıfatıdır?

a-kıyam bi nefsihi b-beka c- muhalefetün lil havadis d-tekvin

 

S-9-aşağıdakilerden hangisi ülülazm peygamberlerden biri değildir.

a-musa (a.s) b-isa (a.s) c-nuh (a.s) d - süleyman (a.s) e-muhammed (a.s)

 

S-10-hz peygamberimize gelen vahyin en ağır şekli olan ve içinde tehtit ve korkutma olan ayetler hangi çeşit vahiyle gelmiştir.

a-çıngırak sesi b-cebrailin kendi asli şekliyle c- cebrailin insan şeklinde gelerek d—uyku halinde gelen vahiy

 

S-11-kuranda mucize terimi yerine hangisi kullanılmamıştır.

a-ayet b- güç c-beyyine d-burhan

 

S-12-peygamber olacak şahsın henüz peygamber olmadan önce gösterdiği olağan üstü durumlara ne denir.

a-istidrac b-meunet- c- mucize d- irhas

 

S-13-allahın mümin kullarına darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman olahan üstü bir şekilde yardım etmesine ne denir.

a-istidrac b-meunet- c- mucize d- irhas

 

S-14-kafir ve günahkar kişilerin gösterdiği olahan üstü olaylara ne denir.

a-ihanet b-istidrac c-meunet d-irhas

 

S-15-kafir ve günahkar kişilerden arzu ve isteklerine aykırı olarak meydana gelen olay nedir.

a-ihanet b-istidrac c-meunet d-irhas

 

S-16-insanın tekrar diriltileceği kuyruk sokumu kemiğine ne denir.

a-eşratüs saat b-bas c-leza d-acbüz zenep

 

Cevaplar:

1-C 2-B 3-A 4-E 5-A 6- C 7-A 8- C 9- D 10- A 11-B 12- D 13-B 14- B 15- A 16- D

IP
mucahit_89
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 29Aralık2010
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 308

Alıntı mucahit_89 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 14Aralık2011 Saat 12:10

S-1-dinden çıkana ………………………………….denir.

 

S-2-………………varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere layık bulunan yüce varlığın adıdır.

 

S-3-alemin ve alemdeki varlıkların sonradan yaratılmış olup bir yaratıcıya muhtaç olduğu delile ………delili denir.

 

S-4- varlığı kendiliğinden olmak,var olmak için bir başka varlığa ihtiyaç duymamak allahın selbi sıfatlarından ………………….sıfatıdır.

 

S-5- Cebrail peygamberimize insan kılığında gelip ashaptan ………….şeklinde görünmüştür.

 

S-6-kuranı kerimde ilk şeytandan …………..ismiyle söz edilir.

 

S-7-hz ademe…………sahife hz şit e…………………sahife hz idrise …………..hz ibrahime …………………….sahife indirilmiştir.

 

S-8-ahdi cedid……….........a ahdi atik veya ahdi kadim………………a denir.

 

S-9-iyi ve kötü amelleri eşit olan veya küçükken ölen müşrik çocukları ……………………bekleyecekler ve daha sonra cennete gireceklerdir.

 

S-10- cennetliklere hizmet etmek için ölümsüz gençler dolaşacaktır bunlara ………denir.

 

Cevaplar:

1- Mürted

2- Allah (c.c.)

3- Hudus

4- Kıyam bi nefsihi

5- Dıhye

6- İblis

7- 10,50,30,10

8- İncil, Tevrat

9- Araf

10- Vildan

IP
mucahit_89
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 29Aralık2010
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 308

Alıntı mucahit_89 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 14Aralık2011 Saat 12:11

FIKIH SORULARI

S-1-Aşağıdakilerden hangisi fıkıh literatüründe fer-i veya tali deliller gurubunda yer almaz.

a-kıyas b-istihsan c-istislah d-istishab e-seddi zerayi

 

S-2-Müctehidin bir meselede özel bir delil sebebiyle o meselenin benzerlerinde verdiği hükümden vaz geçip başka bir çözümü benimsemesi yada iki farklı kıyas imkanı bulunduğunda ,ilk bakışta dikkat çekmeyen kıyası gerekçe birliği açısından daha güçlü bulduğu için açık kıyasa tercih etmesine ne denir?

a-mesalih-i mürsele b-istishab c-istihsan d-seddi zerayi

 

S-3-Nasların kapsamına girmeyen yada illet bağı kurularak nasta düzenlenmiş bir olaya bağlanamayan fıkhi bir meselenin hükmünü İslam fıkhının genel ilkelerine göre belirleme yöntemine …………………bu metodu uygulayarak hükme ulaşırken esas alınan maslahatlarada …………………………..denir. boşluklara hangileri getirilmelidir?

a-istishab/beraet-i zimme b-istislah/mesalih-i mürsele c-rey/ictihat d-istihsan/örf ve adet

 

S-4-Daha önce varlığı bilinen bir durumun varlığını koruduğuna hükmetme yöntemine ne denir.

a-istihsan b-istislah c-istishab d-seddi zerayi

 

S-5-Harama kötü ve zararlı bir sonuca vasıta olan davranışların yasaklanması kötülüğe giden yoların kapatılmasına ne denir?

a-istihsan b-istislah c-istishab d-seddi zerayi

 

S-6- Kişinin iyiyi kötüden faydalıyı zararlıdan ana hatları ile olsun ayıra bilmesine ne denir.

a-vücub ehliyeti b-eda ehliyeti c-temyiz d-buluğ çağı

 

S-7-İbadetlerle ilgili dini hükümlere ne denir.

a-taabbüdi hükümler b-şeri hükümler c-vasi hükümler d-teklifi hükümler

 

S-8-Ayet ve hadislerin doğrudan ifade ettiği hükümlere ne denir.

a-taabbüdi hükümler b-şeri hükümler c-vazi hükümler d-teklifi hükümler

 

S-9-İki durum arasında şariin kurduğu bağı ifade eden hükümlere ne denir.

a-taabbüdi hükümler b-şeri hükümler c-vazi hükümler d-teklifi hükümler

 

S-10-Allah katından bir tebliğ veya Allah ın dinini açıklama niteliği taşımaksızın insan olması itibariyle peygamberimizin yaptığı normal ve beşeri davranışlara ne denir.

a-hüda sünnet b- zevaid sünnet c-müekked sünnet d-revatib sünnet

 

S-11-Farz namazlardan önce ve sonra kılınması sünnet olan namazlara ne ad verilir?

a-hüda sünnet b- zevaid sünnet c-müekked sünnet d-revatib sünnet

 

S-12-Sabah namazının ortalık aydınlanıncaya kadar,sıcak mevsimlerde öğle namazının serin vakte kadar geciktirilmesi,akşam namazında acele edilmesinin hükmü nedir?

a-sünnet b-mubah c-mendup d-müstehap

 

S13-Mükellefin yapması veya terk etmesi halinde herhangi bir övgü yahut kınamayı gerektirmeyen davranışlarına ne denir?

a-sünnet b-mubah c-mendup d-müstehap

 

Cevaplar:

1-A 2-C 3-B 4-C 5-D 6-C 7-A 8-B 9-C 10-B 11-D 12-D 13-B

IP
mucahit_89
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 29Aralık2010
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 308

Alıntı mucahit_89 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 14Aralık2011 Saat 12:13

S-1-Fıkhın delillerden hüküm elde etme metodunu inceleyen dalına…………denir.

 

S-2- Fıkhın kaynakları arasında üçüncü sırayı ………… alır.

 

S-3-Kişinin dinen ve hukuken muteber olacak tarzda davranmaya ve hukuki işlem yapmaya elverişli oluşuna ……………denir.

 

S-4- Hanefi mezhebine göre kati delille sabit olan hükme ….zanni delille sabit olan hükme ise……….denir.

 

S-5- Hz Peygamberin devamlı yaptığı sırf bağlayıcı ve kesin bir emir olmadığını göstermek için nadiren terk ettiği fiillere …….sünnet denir.

 

Cevaplar:

1- Usuli fıkıh

2- İcma

3- Eda ehliyet

4- Farz – vacip

5- Müekked

IP
mucahit_89
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 29Aralık2010
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 308

Alıntı mucahit_89 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 14Aralık2011 Saat 12:15

S-1-( ) Fıkhın,şeri delillerden elde edilen fıkhi hükümleri sistematik tarzda ele alan dalına usül’i fıkıh denir.

 

S-2-( ) İslam dininin kuranı kerimden sonra ikinci kaynağı sünnet tir.

 

S-3-( )Kıyas naslarda hükmü bulunmayan fıkhi meseleye aralarındaki illet birliği sebebiyle naslarda düzenlenmiş meselelerin hükmünü vermeye denir.

 

S-4-( )İstihsan metoduna Hanefi fakihleri sıklıkla başvurmuşlardır.

 

S-5-( )Kişinin haklara sahip olabilme ve borç altına girebilme ehliyetine eda ehiyeti denir.

 

S-6-( ) Harama yakın olup vacibin karşıtına tenzihen mekruh helale yakın olup,mendubun karşıtınada tahrimen mekruh denir.

 

S-7-( )Aslında meşru ve serbest olduğu halde,haram kılınmasını gerekli kılan geçici durumla ilgili olan fiile haramı li gayrihi denir.

 

Cevaplar:

1-y (fürü-i fıkıh)

2-d

3-d

4-d

5-y (vücub ehliyeti)

6-y (tahrimen-tenzihen)

7-d

IP
aydinahmet
Faal Üye
Faal Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 05Temmuz2011
Gönderilenler: 1315

Alıntı aydinahmet Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 17Aralık2011 Saat 12:07
İmam Hatiplik Yeterlikleri

A. TEMEL YETERLİKLER

a.

Alan Yeterlikleri
  1. 1. Kur'an' ı tecvid kurallarına göre yüzünden okur.
  2. Kur'an'dan bazı bölümleri ezbere okur.
  3. Okuduğu ayetlerin anlamlarını bilir.
  4. Kur'an mealini kullanır.
  5. Görevinin gerektirdiği düzeyde Arapça ve Osmanlıca bilir.
  6. Kur'an'ın ana konularını sıralar.
  7. Kur'an ve tefsirle ilgili temel kavram ve ilkeleri bilir.
  8. Temel tefsir kaynaklarını sayar.
  9. Tefsirler yardımıyla ayetlerin anlamlarını açıklar.
  10. Hadislerle ilgili temel kavramları bilir.
  11. Temel hadis kaynaklarını sayar.
  12. İman, ibadet ve ahlak konularında yeterli miktarda hadis bilir.
  13. Kullandığı hadislerin anlamlarını bilir.
  14. Hadislerden yararlanmayla ilgili temel ilkeleri bilir.
  15. Hadislerin güncel konularla ilgisini kurar.
  16. Dinî kavramları doğru telaffuz eder ve anlamına uygun açıklar.
  17. Temel fıkıh kavramlarını bilir.
  18. Temel fıkıh kaynaklarını bilir.
  19. Fıkıh kaynaklarından yararlanmayla ilgili ilkeleri bilir.
  20. İman, ibadet ve ahlak ile ilgili temel kavram ilke ve esasları bilir.
  21. İbadetlerin bireysel ve toplumsal faydalarını açıklar.
  22. Duanın bireye katkılarını açıklar.
  23. Hz. Peygamberin hayatını bilir.
  24. Hz. Peygamberin dindeki konumunu açıklar.
  25. Hz. Peygamberin tutum ve davranışlarından örnekler aktarır.
  26. Görev alanıyla ilgili Hz. Peygamberi modeller.
  27. İslâm tarihi ile ilgili temel kaynakları sıralar.
  28. İlk dönem İslâm tarihindeki olayları sebep ve sonuçlarıyla açıklar.
  29. Din-ahlâk ilişkisini açıklar.
  30 Dinî-ahlakî konuları açıklamada nasslarla birlikte aklı ve bilimi kullanır.
  31 Dindeki inanç ve yorum farklılıklarını açıklar.
  32. Dinsel anlayış ve uygulama farklılıklarının birer zenginlik olduğunu bilir.
  33. Diğer dinleri temel unsurlarıyla tanır.
  34. Kültürel mirası dinle bağlantısı açısından açıklar.
  35. Dinin birlik ve beraberliğe olan katkılarını açıklar.

b.

Genel Kültür Yeterlikleri
  1. Cumhuriyetin, demokrasinin ve laikliğin bireye ve topluma sağladığı kazanımları bilir.
  2. Türkiye'nin sosyo-kültürel ve dinî yapısını tanır.
  3. Din bilimleriyle diğer bilimler arasında gerekli ilişkileri kurar.
  4. Din hizmetlerinin daha etkili yapılabilmesi için insan bilimlerinden yararlanır.
  5. Din-kültür ilişkisini açıklar.
  6. Din-birey ilişkisini açıklar.
  7. Din-toplum ilişkisini açıklar.
  8. Görevinin gerektirdiği düzeyde yabancı dil bilir.
  9. Yerel, bölgesel, ulusal ve evrensel aktüaliteyi takip eder.
  10. Tarihi ve güncel dinî akım ve oluşumları tanır.

c.

Eğitme-Öğretme Yeterlikleri
  1. Din hizmetleriyle ilgili strateji, yöntem ve teknikleri uygular.
  2. Etkili iletişim ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.
  3. Vaaz, hutbe ve ders materyali hazırlar ve geliştirir.
  4. Vaaz ve dersi etkili biçimde sunar.
  5. Yaygın din eğitimi ve öğretimi etkinliklerini planlar ve değerlendirir.
  6. Görevi çerçevesinde Dinî konularda danışmanlık ve rehberlik yapar.
  7. Hitabet ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.
  8. Yetişkin eğitiminin ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.
  9. Kur'an'ı yüzünden okumayı öğretmenin ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.
  10. Sure ve dua öğretmenin yöntem ve tekniklerini uygular.
  11. Alanıyla ilgili bilimsel yayınlardan yararlanır.
  12. Din eğitimi ve öğretimiyle ilgili yeni yaklaşım, yöntem ve tekniklerden yararlanır.
  13. Eğitim teknolojisindeki yeniliklerden yararlanır.
  14. Bilgisayar ve Internet'i etkili kullanır.
  15. Din eğitimi ve öğretimi yapabilmek için, gerekli ortamı düzenler ve etkili bir biçimde yönetir.
  16. Mesleği ile ilgili yeni projeler üretir ve uygular.
  17. Türkçe'yi doğru ve etkili biçimde kullanır.
  18. Önemli gün ve gecelerde program düzenler.
  19 Sorun çözme becerisine sahiptir.

B.


ÖZEL YETERLİKLER

  1. Kur'an'ı, cemaat önünde tecvid üzere okur.
  2. Dinî özel gün ve gecelerde Kur'an okur.
  3. Yasin, Mülk, Hucurat, Fetih, Rahman ve Nebe sureleri ile Duha suresinden Nas suresine kadar ezbere okur.
  4. Kur'an'dan, okunması mutad olan kısımları (mihrabiye/aşr) okur.
  5. Bütün namazları usulüne uygun kıldırır.
  6. Günün anlam ve önemine ve cemaatin ihtiyaçlarına uygun hutbe hazırlar ve sunar.
  7. Gerektiğinde cemaatin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun vaaz hazırlar ve sunar.
  8. Cenaze ile ilgili dinî görevleri usulüne uygun yapar.
  9. Namazda okunan kısa sûrelerin anlamlarını bilir.
  10. İlmihal konularını çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, seviyelerine uygun muhteva, yaklaşım ve yöntemlerle öğretir.
  11. Yapılması mutad olan duaları Türkçeleriyle birlikte yapar.
  12. Cemaatin iman, ibadet ve ahlak konularındaki sorularını cevaplandırır.
  13. Yaz kurslarında öğreticilik yapar. Gerektiğinde müezzinlik yapar.
IP
aydinahmet
Faal Üye
Faal Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 05Temmuz2011
Gönderilenler: 1315

Alıntı aydinahmet Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 17Aralık2011 Saat 12:08
Kur'an Kursu Öğreticiliği Yeterlikleri

A. TEMEL YETERLİKLER

a.

Alan Yeterlikleri
  1. 1. Kur'an' ı tecvid kurallarına göre yüzünden okur.
  2. Kur'an'dan bazı bölümleri ezbere okur.
  3. Okuduğu ayetlerin anlamlarını bilir.
  4. Kur'an mealini kullanır.
  5. Görevinin gerektirdiği düzeyde Arapça ve Osmanlıca bilir.
  6. Kur'an'ın ana konularını sıralar.
  7. Kur'an ve tefsirle ilgili temel kavram ve ilkeleri bilir.
  8. Temel tefsir kaynaklarını sayar.
  9. Tefsirler yardımıyla ayetlerin anlamlarını açıklar.
  10. Hadislerle ilgili temel kavramları bilir.
  11. Temel hadis kaynaklarını sayar.
  12. İman, ibadet ve ahlak konularında yeterli miktarda hadis bilir.
  13. Kullandığı hadislerin anlamlarını bilir.
  14. Hadislerden yararlanmayla ilgili temel ilkeleri bilir.
  15. Hadislerin güncel konularla ilgisini kurar.
  16. Dinî kavramları doğru telaffuz eder ve anlamına uygun açıklar.
  17. Temel fıkıh kavramlarını bilir.
  18. Temel fıkıh kaynaklarını bilir.
  19. Fıkıh kaynaklarından yararlanmayla ilgili ilkeleri bilir.
  20. İman, ibadet ve ahlak ile ilgili temel kavram ilke ve esasları bilir.
  21. İbadetlerin bireysel ve toplumsal faydalarını açıklar.
  22. Duanın bireye katkılarını açıklar.
  23. Hz. Peygamberin hayatını bilir.
  24. Hz. Peygamberin dindeki konumunu açıklar.
  25. Hz. Peygamberin tutum ve davranışlarından örnekler aktarır.
  26. Görev alanıyla ilgili Hz. Peygamberi modeller.
  27. İslâm tarihi ile ilgili temel kaynakları sıralar.
  28. İlk dönem İslâm tarihindeki olayları sebep ve sonuçlarıyla açıklar.
  29. Din-ahlâk ilişkisini açıklar.
  30 Dinî-ahlakî konuları açıklamada nasslarla birlikte aklı ve bilimi kullanır.
  31 Dindeki inanç ve yorum farklılıklarını açıklar.
  32. Dinsel anlayış ve uygulama farklılıklarının birer zenginlik olduğunu bilir.
  33. Diğer dinleri temel unsurlarıyla tanır.
  34. Kültürel mirası dinle bağlantısı açısından açıklar.
  35. Dinin birlik ve beraberliğe olan katkılarını açıklar.

b.

Genel Kültür Yeterlikleri
  1. Cumhuriyetin, demokrasinin ve laikliğin bireye ve topluma sağladığı kazanımları bilir.
  2. Türkiye'nin sosyo-kültürel ve dinî yapısını tanır.
  3. Din bilimleriyle diğer bilimler arasında gerekli ilişkileri kurar.
  4. Din hizmetlerinin daha etkili yapılabilmesi için insan bilimlerinden yararlanır.
  5. Din-kültür ilişkisini açıklar.
  6. Din-birey ilişkisini açıklar.
  7. Din-toplum ilişkisini açıklar.
  8. Görevinin gerektirdiği düzeyde yabancı dil bilir.
  9. Yerel, bölgesel, ulusal ve evrensel aktüaliteyi takip eder.
  10. Tarihi ve güncel dinî akım ve oluşumları tanır.

c.

Eğitme-Öğretme Yeterlikleri
  1. Din hizmetleriyle ilgili strateji, yöntem ve teknikleri uygular.
  2. Etkili iletişim ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.
  3. Vaaz, hutbe ve ders materyali hazırlar ve geliştirir.
  4. Vaaz ve dersi etkili biçimde sunar.
  5. Yaygın din eğitimi ve öğretimi etkinliklerini planlar ve değerlendirir.
  6. Görevi çerçevesinde Dinî konularda danışmanlık ve rehberlik yapar.
  7. Hitabet ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.
  8. Yetişkin eğitiminin ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.
  9. Kur'an'ı yüzünden okumayı öğretmenin ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.
  10. Sure ve dua öğretmenin yöntem ve tekniklerini uygular.
  11. Alanıyla ilgili bilimsel yayınlardan yararlanır.
  12. Din eğitimi ve öğretimiyle ilgili yeni yaklaşım, yöntem ve tekniklerden yararlanır.
  13. Eğitim teknolojisindeki yeniliklerden yararlanır.
  14. Bilgisayar ve Internet'i etkili kullanır.
  15. Din eğitimi ve öğretimi yapabilmek için, gerekli ortamı düzenler ve etkili bir biçimde yönetir.
  16. Mesleği ile ilgili yeni projeler üretir ve uygular.
  17. Türkçe'yi doğru ve etkili biçimde kullanır.
  18. Önemli gün ve gecelerde program düzenler.
  19 Sorun çözme becerisine sahiptir.

B.


ÖZEL YETERLİKLER

  1. İman, ibadet ve ahlak esaslarını açıklar.
  2. Yüzünden ve ezbere Kur'an öğretim tekniklerini bilir ve uygular.
  3. Belli başlı tecvid kurallarını örnekleriyle açıklar ve uygular.
  4. Kur'an okumada öğrencinin yaptığı yanlışlıkları tespit eder.
  5. Bazı sure (Yasin, Mülk, Hucurat, Fetih, Rahman, Nebe sureleriyle Duha suresinden Nas suresine kadar) ve duaları ezbere okur.
  6. Öğrencilerin psikolojik, sosyal, dinî ve ahlakî gelişim özelliklerini tanır.
  7. Konuya uygun öğretim, yöntem ve tekniklerini seçer ve uygular.
  8. Öğretim programına uygun araç-gereç ve materyalleri hazırlar.
  9. Öğretim amaçlarına uygun ölçme ve değerlendirme araçlarını belirler.
  10. Günlük, ünite ve yıllık ders planları yapar.
  11. Öğrencileri derse güdüler.
  12. Öğrencilerin bağımsız düşünme becerilerini geliştirir.
  13. Öğrencileri bir sonraki derse hazırlar.
  14. Öğrencilere rehberlik yaparak olumlu davranmaya yönlendirir.
IP
mucahit_89
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 29Aralık2010
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 308

Alıntı mucahit_89 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 27Ocak2012 Saat 17:22

Türk Dinyanet Vakfı İlmihali

Diyanet İlmihali

 
Türk Dinyanet Vakfı İlmihali
 
IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Açık Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,078 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası