Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Dil bilgisi - Sarf & Nahiv - النحو والصرف
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netالصرف و النحو - DİLBİLGİSİDil bilgisi - Sarf & Nahiv - النحو والصرف

Mesaj icon Konu: Bina...

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
kılıçustası
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 30Kasım2006
Gönderilenler: 0

Alıntı kılıçustası Cevapla bullet Konu: Bina...
    Gönderim Zamanı: 01Aralık2006 Saat 09:12

BİNA KİTABI

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم   


 
الحمد لله رب العالمين 


والصلوة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله و اصحابه واهل بيته اجمعين

  

  (adede halkih ve rıza nefsih ve zinete arşih ve midade kelimatih )


Çekim babları  35 tanedir. 6 tanesi sülasi mücerred (kökü 3 harfli) bablarıdır.

 

1-  ﻝﻌﻓ (fe a le) - ﻝﻌﻓﻳ (yef u lu )  kalıbıdır.buna birinci bab denir. Örn: ﺭﺻﻧ (nasara – yardım etti) - ﺭﺻﻧﻴ (yen su ru) gibi. Binası (ne için kullanıldığı) çoğu zaman müteaddi(geçişli), bazen lazım (geçişsiz) içindir. Yani bu babdan çoğunlukla müteaddi fiiller gelir biraz da lazım fiil gelir.

 

MÜTEADDİ : fiilin işi mefule sirayet ederse ,geçerse o fiile müteaddi denir. Meful alan fiildir. Örn: ﺍﺭﻣﻋ ﺩﻳﺯ ﺭﺻﻧ (nasara zeydun amran) zeyd,amra yardım etti.(yardım işi Amra geçtiğinden bu fiil müteaddidir.)

 

LAZIM: fiilin tesiri mefule geçmeyip bilakis kendinde kalan fiildir. Örn: ﺩﻴﺯ ﺝﺮﺧ (harace zeydun) , zeyd çıktı gibi. çıkma işi başka birine sirayet etmeyip zeydin kendi nefsinde kalmıştır.yani zeydin kendisi çıkmıştır.

 

2-  ﻝﻌﻓ (fe a le) - ﻝﻌﻓﻳ (yef i lu )  kalıbıdır,buna ikinci bab denir.örn: ﺏﺭﺿ (darabe) - ﺏﺭﺿﻳ (yedribu) (dövdü – dövüyor,döver) gibi. Binası (ne için kullanıldığı) çoğu zaman müteaddi(geçişli), bazen lazım (geçişsiz) içindir.

 

      Müteaddiye misal(örnek) : ﺍﺭﻣﻋ ﺩﻳﺯ ﺏﺭﺿ (darabe zeydun amren – zeyd,Amrı dövdü).

      Lazıma misal( örnek) : ﺩﻳﺯ ﺲﻟﺠ (celese zeydun – zeyd oturdu) .

 

3-  ﻝﻌﻓ (fe a le) - ﻝﻌﻓﻳ (yef a lu )  kalıbıdır, buna üçüncü bab denilir. ﺢﺗﻓ (feteha – açtı) - ﺢﺗﻓﻳ (yeftahu) gibi.

 Not: ﻝﻌﻓ (fa a le) kalıbının harfine, faal fiil ; harfine ,aynel fiil ; harfine ,lamel fiil denilir.

 

Bu babdan gelen fiillerde şu şart aranır: aynel fiilinin (2.harfi) veya lamel fiilinin (son harfi) “boğaz harfleri”nden olması gerekir. Boğaz harfleri ; ﺃ ,ﻫ ,ﻍ ,ﻉ,ﺥ,ﺡ  harfleridir.

 . Binası (ne için kullanıldığı) çoğu zaman müteaddi(geçişli), bazen lazım (geçişsiz) içindir.

  Müteaddiye misal : ﺏﺎﺒﻠﺍ ﺩﻳﺯ ﺢﺗﻓ (feteha zeydunil babe) – zeyd kapıyı açtı.

  Lazıma misal: ﺩﻳﺯﺏﻫﺫ (zehebe zeydun) zeyd gitti .

 

4-  ﻝﻌﻓ (fe i le) - ﻝﻌﻓﻳ (yef a lu )  kalıbıdır, buna dördüncü bab denilir. ﻡﻠﻋ (alime – bildi) - ﻢﻠﻌﻳ (ya’lemu) gibi. Binası (ne için kullanıldığı) çoğu zaman müteaddi(geçişli), bazen lazım (geçişsiz) içindir.

  

      Müteaddiye misal : ﺔﻠﺋﺳﻣﻠﺍ ﺩﻳﺯ ﻢﻟﻋ (alime zeydunil mes’elete) zeyd meseleyi bildi.

      Lazıma misal : ﺩﻳﺯ ﻞﺠﻭ (vecile zeydun) zeyd korktu.

 

5-  ﻝﻌﻓ (fe u le) - ﻝﻌﻓﻳ (yef u lu )  kalıbıdır, buna beşinci bab denilir. ﻥﺴﺣ (hasune) güzel oldu. - ﻥﺳﺣﻳ (yahsunu) . binası; bu kalıptan sadece lazım fiiller gelir.

 

Misal : ﺩﻳﺯ ﻥﺳﺣ (hasune zeydun) – zeyd güzel oldu.

 

6-  ﻝﻌﻓ (fe i le) - ﻝﻌﻓﻳ (yef i lu )  kalıbıdır, buna altıncı bab denilir. ﺏﺴﺣ (hasibe – saydı,zannetti) - ﺏﺳﺣﻳ (yahsibu)  gibi. Binası (ne için kullanıldığı) çoğu zaman müteaddi(geçişli), bazen lazım (geçişsiz) içindir.

 

Müteaddiye misal : ﻼﺿﺎﻓ ﺍﺭﻣﻋ ﺩﻳﺯ ﺏﺴﺣ (hasibe zeydun amren fadilen) .

Lazıma misal :  ﺩﻳﺯ ﺙﺭﻭ  (verise zeydun) zeyd varis oldu.

 

IP
kılıçustası
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 30Kasım2006
Gönderilenler: 0

Alıntı kılıçustası Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 01Aralık2006 Saat 09:14

35 babdan 12 tanesi sülasiye (kökü 3 harfli) mezid (harf ilave edilmiş) olanlardır. Ve 3 kısımdır.

 

A - SÜLASİYE BİR HARF ZİYADE OLANLAR : bunlar 3 babdır.

 

1-  ﻝﻌﻓﺃ (EF A LE) - ﻞﻌﻓﻳ (yuf i lu) - ﻝﺎﻌﻓﺇ (if a lun) :  İF AL babıdır. ﻡﺮﻛﺃ (ek re me) ikram etti) - ﻢﺭﻜﻴ (yuk ri mu) - ﻢﺍﺭﻜﺇ (ik ra mun) . Binası : çoğu zaman müteaddi, bazen de lazım içindir.

 

Müteaddiye misal: ﺍﺭﻣﻋ ﺩﻳﺯ ﻡﺭﻛﺃ (ekreme zeydun amren) gibi.

Lazıma misal: ﻞﺠﺭﻠﺍ ﺢﺑﺻﺃ  gibi.

 

İfal babının bir çok manaları vardır.

1-      lazım fiil, müteaddi olur: ﺏﻫﺫ (zehebe – gitti) → ﺏﻫﺫﺃ(ezhebe – GÖTÜRDÜ).

2-      Olmak ,vucut bulmak manasına gelir: ﺩﻠﺎﺧ ﻢﺣﻟﺃ (el ha me halidun – halid etli oldu,şişmanladı).

3-      (haynunet) ,zamanı gelmek manasına gelir: ﻉﺭﺯﻟﺍ ﺩﺼﺣﺃ (ahsade zzer’u – ekini biçme zamanı geldi).

4-      (duhul) giriş ifade eder: ﻝﻳﺒﺳﻟﺍﻥﺑﺍ ﻰﺴﻤﺃ (emsa ibnussebili – yolcu akşamladı,akşam vaktine girdi).

5-      Bir yere gitmeyi veya girmeyi bildirir: ﻰﻟﻋ ﺯﺠﺤﺃ (ahceze aliyyun – ali ,hicaza gitti).

6-      Fiilin türediği nesnenin ,fiilde meydana gelmesini bildirir: ﺓﺭﺟﺷﻠﺍ ﺖﺭﻣﺛﺃ (esmereti şşeceretu – ağaç meyva verdi).

7-      (sayruret) halden hale geçmek ifade eder: ﻝﺟﺭﻠﺍ ﺭﻗﻔﺃ (efgara rreculu – adam fakir oldu).

8-      Mubalağa (abartı) ifade eder: ﻪﺗﻟﻐﺷﺃ (eşğaltuhu – onunla çok meşgul oldum).

9-      Bir sıfat üzere bulmağı bildirir: ﻪﺗﻣﻅﻋﺃ (a’zamtuhu – onu büyük buldum,büyük gördüm).

10-   Arz bildirir: ﺩﺑﻌﻟﺍ ﻉﺎﺑﺃ (ebael abde – o,köleyi satmak için arz etti).

11-  Bazen sülasi mücerred manasına gelir: ﻊﻳﺑﻟﺍ ﺖﻟﻗﺃ (egaltul bey’a – alışverişi bozdum) gibi.

 

 

2-  ﻞﻌﻓ (fa’ale – ayn şeddeli) - ﻝﻌﻓﻴ (yu fa’i lu) - ﻝﻳﻌﻓﺗ (tef i lun) : TEF ‘İL babıdır.

ﺡﺭﻓ (ferra ha ) sevindirdi - ﺡﺭﻓﻴ (yu ferri hu) - ﺢﻴﺭﻓﺘ (tef ri hun) gibi. Binası : teksir(çokluk) içindir.     

                                                                                      i.      bu çokluk bazen fiilde olur : ﺔﺑﻌﻛﻠﺍ ﺪﻴﺯ ﻒﻭﻂ  ,zeyda kabeyi çok tavaf etti.

                                                                                    ii.      Bu çokluk bazen failde olur: ﻞﺑﻻﺍ ﺖﻭﻣ , bir çok deve öldü.

                                                                                  iii.      Bu çokluk bazen mefulde olur: ﺏﺎﺑﻠﺍ ﺩﻴﺯ ﻖﻟﻏ (zeyd bir çok kapı örttü).

 

 

Tefil babının özellikleri :

1-      lazım fiil müteaddi olur.

2-      Teksir . ﻖﺯﻤ (mezega – yırttı) → ﻖﺯﻣ (mezzega – parçaladı).

3-      Fiilin kök manasını mefule isnad etmek : ﻝﺠﺭﻟﺍ ﺖﺑﺫﻜ (kezzebturrecule – adama yalancı dedim) gibi.

4-      Hikaye etmekte kullanılır: ﻥﻣﺃ (emmene – amin dedi) gibi.

5-      Bir yerde hazır bulunmayı ifade eder: ﻝﺟﺮﻠﺍ ﻊﻤﺠ (cemmaarreculu – adam cumada bulundu) gibi.

6-      Bazen isimden de yapılmış olabilir: ﻢﻴﺧ (haymun – çadır) → ﻢﻭﻗﻟﺍ ﻢﻴﺧ (hayyemelgavmu – topluluk çadır kurdu) gibi.

 

3-  ﻞﻋﺎﻓ (faa a le) - ﻞﻋﺎﻓﻳ (yu faa i lu) - ﺔﻟﻋﺎﻓﻣ (mu faa a le tun) ,ﻝﺎﻌﻓ (fi aa lun), ,ﻝﺎﻌﻳﻓ (fii aa lun) : MU FA ALE babıdır. ﻝﺗﺎﻗ (gaa te le – savaştı) - ﻝﺘﺎﻗﻳ (yu gaa ti lu) - ﺔﻟﺗﺎﻗﻣ (mugaateletun) gibi.

 

Binası ; a) çoğunlukla iki şey arasında ortaklık (müşareket) :  ﺍﺭﻣﻋ ﺩﻳﺯ  ﻝﺗﺎﻗ (gaa te le zeydun amren) zeyd amrla savaştı  gibi.

            b) bazen de tek şey(vahid) için kullanılır: ﻪﻟﻟﺍﻢﻬﻟﺘﺎﻗ (ALLAH onları kahretsin) gibi.

 

 

MUFAALE babının özellikleri :

1-      müşareket : ﺏﺮﺎﺿ (da re be- dövüştü) ,ﺏﺗﺎﻛ (katebe – yazıştı) gibi.

2-      bir işi yapmakta “gayret ve devamlılık “ bildirir. ﺏﻟﺎﻃ (talebe- devamlı istedi).

ﻕﺑﺎﺴ (sabega – geçmeye çalıştı) gibi.

3-      bazen sülasi mücerred fiil manasında da kullanılır: ﺩﻳﺯ ﺭﻓﺎﺳ (safere zeydun – zeyd yolculuk yaptı) gibi.

4-      davranış tarzı ifade eder : ﻥﺷﺎﺧ (haşene – sert davrandı) gibi.

5-      bazen müteaddi olur : ﺀﺍﻭﺩﻟﺍﻰﻧﺎﻓﺍﻋ ( ilaç bana şifa verdi) gibi.

6-      teksir ifade eder : ﻒﻋﺎﺿ (da afe – kat kat yaptı,katladı) gibi.

7-      bazen “ifal babındaki” fiillerin manalarını ifade eder : ﻪﻟﻟﺍ ﻚﺎﻓﺎﻋ (ALLAH sana afiyet versin) gibi.

 

IP
kılıçustası
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 30Kasım2006
Gönderilenler: 0

Alıntı kılıçustası Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 11Aralık2006 Saat 09:01
bina   kitabının  tamamını  word  belgesi  olarak  indirmek  için  tıklayınız...
 
 
IP
Ersil
Faal Üye
Faal Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 01Ekim2006
Konum: Malatya
Gönderilenler: 592

Alıntı Ersil Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 11Aralık2006 Saat 22:19
kılıçustası slm.
türkiyede (özellikle ücretsiz) türkçe anlatımlı arapça kaynak konusunda çok sıkıntı var.diğer dilleri yada arapça kitapların bolluğunu gördüğümüz zaman bunu daha iyi anlıyoruz.seninde bu çalışman bence bu alanda bir katkıdır.eline sağlık. 
Bilende O Bildirende
IP
MedineyeHasret
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 12Şubat2007
Konum: Kastamonu
Gönderilenler: 0

Alıntı MedineyeHasret Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 12Şubat2007 Saat 19:51
bina kitabi harika mutlaka ders calisirken isime yaricaktir.cok tsk ederim.allah cc razi olsun
IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,141 Saniyede Yüklendi.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek