Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Dicle Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı
  Forum Anasayfası Onlinearabic.net www.onlinearabic.netArapça eğitimi veren fakültelerDicle Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı

Mesaj icon Konu: Dicle Arap Dili ve Edebiyatı

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
idinc
Yönetici
Yönetici
Simge
Site ve Forum Yöneticisi

Kayıt Tarihi: 21Ağustos2006
Gönderilenler: 2869

Alıntı idinc Cevapla bullet Konu: Dicle Arap Dili ve Edebiyatı
    Gönderim Zamanı: 21Eylül2009 Saat 19:35

Dicle Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı

 
Anabilim Dalımız 2008-2009 Öğretim Yılında 31 kişilik kontenjanla yeniden Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlamıştır.
 
Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1996/1997 Eğitim Öğretim Yılında öğrenci alarak faaliyetine başlayan Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Arap Dili ve Edebiyatı ve Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları'ndan oluşmaktadır. Aynı yıl, Arap Dili ve Fars Dili’ne 40’ar kontenjanla öğrenci alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bölümümüzün eğitim-öğretim aktiviteleri, 1996 eğitim-öğretim yılından beri sürmektedir.

 PROGRAMIN AMACI

Lisans ve lisansüstü düzeyde bilimsel düşünceye ve araştırma yeteneğine sahip eleman yetiştirmek, Arapça ve Farsça ile birlikte, bu dillerin edebiyatlarını öğretmektir. Ayrıca Arap ve Fars kültürünün, klasik ve modern devreleri ile ilgili araştırmalar yapmak, bu dillerdeki kaynaklarda yer alan Türk tarihine ve kültürüne ait bilgileri derleyip inceleyerek neşretmektir   

Eski yazılı eserlerimizin yanısıra birçok tarihi belge ve siciller de Osmanlıca'dır. Osmanlı Türkçesi'nde ise bilindiği gibi Arapça, Farsça kelime ve terkiplerin ağırlığı söz konusudur. Ayrıca Ortaçağ'a dair kaynaklar da genellikle Arapça ve Farsça ile kaleme alınmıştır. Diğer taraftan Eski Türk Edebiyatı ve Tanzimat dönemine de, Arapça ve Farsça’nın etkisi ve katkısı büyüktür. Arap ve Fars edebiyatıyla eski edebiyatımızın ciddi bir ilişkisi vardır. Türk Edebiyatı'ndaki birçok atasözleri, edebi sanatlar, mazmunlar vs. kaynağını çoğu zaman Doğu Dilleri ve Edebiyatları ile aynı süreci yaşımış ve birbirlerinden etkilenmiştir. Bunların yanısıra; Arkeoloji, Tarih ve Sanat Tarihi Bölümleri'nin ilgi alanına giren kitabe ve belgelerin de büyük çoğunluğunun Arapça, Farsça ve Osmanlıca ile yazıldığı bilinmektedir. Bu sebeple, birçok Fakültenin Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih Bölümlerinde Arapça ve Farsça yardımcı ders ve servis dersleri olarak okutulmaktadır.
 

           a)Eğitim Öğretim: Bölüm’ün amacı Doğu dilleri, edebiyatları ve kültürlerini incelemek ve öğrencilere bilimsel araştırmacı niteliğini kazandırmaktır. Eğitim süreci içinde teorik ve pratik bilgiler verilirken ilgili dillerle ilgili zengin, görsel ve işitsel kaynaklar da kullanılmaktadır. Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı programının ana gayesi, öğrencilere eğitim ve öğretimleri süresince, bu diller ve edebiyatları alanında gerekli teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazandırmaktır. Yine bu amaçla, Avrupa Birliği sürecindeki ülkemizin doğu ve batı arasındaki stratejik konumu ve ehemmiyeti de gözönünde bulundurularak Doğu Dilleri, kültürleri, toplumları ve edebiyatları alanında uzman bireyler yetiştirmektir. Şu an sadace Arap, Fars dilleri olan bölümümüze ileriki yıllarda Japon, Çin, Rus vb. diğer doğu dilleri programları da altyapısı hazırlandıktan sonra açılması düşünülmektedir. 

            b)Araştırma: Bölüm'de varolan ve ilerde zenginleştirilecek akademik kadronun hedefi yurtiçi ve yurtdışında etkin olacak özgün bilgi ve araştımalar yapmak ve bunları yurtiçi ve yurtdışı yayın organlarında yayınlayarak bilim ve akademik dünyaya katkıda bulunmaktır. Ayrıca bilimsel çalışmalara katkıda bulunmaları hususunda Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerini teşvik etmek ve bu doğrultuda yetiştirmektir.

           c)
   Uygulama: Bölümde yapılacak bilimsel çalışmalar, alanla ilgili birtakım problemlerin çözümüne zemin hazırlamada yardımcı ve etkin bir rol üstlenecektir. Ülkemizin pekçok kurumunda, bu alanda ihtiyaç duyulan gereksinimin karşılanması için gerek teorik gerekse de pratik çözümler üretilecektir.

           d) Çevre İlişkileri:
  Bölüm amaç ve hedefinin gerçekleştirilmesi durumunda, farklı zbirimlere   gereksinim duydukları destekler sağlanacaktır. Tarih, Eski Türk Edebiyatı, Osmanlıca, kültür tarihi, medeniyet tarihi, bilim tarihi, dini bilimler, siyaset ve felsefe alanında gerek duyulan dil ve araştırmalara destek çıkılmakta ve katkıda bulunulmaktadır. Türkiye’nin diğer üniversitelerinden İstanbul, Ankara, Selçuk ve Atatürk üniversitelerindeki muadil bölümlerle Doğu Dilleri ve Edebiyatları alanında bilimsel ve akademik düzeyde etkinlikler geliştirilecektir. Ayrıca dünyadaki Middle East Studies, Oriental Studies, Islamic Studies, Asian and African Languages, Middle Eastern Languages vb. isimler altındaki üniversite kürsüleri ile diyalog halinde olmak ve onların doğuya ve ülkemize ait çalışmalarını takip edip akademik düzeyde alışverişlerde bulunmak. Bugün gelişmiş pekçok ülke üniversitelerinde bu dillerle ilgili bölümler bulunmakta ve bizim de içerisinde bulunduğumuz bu coğrafyalara ve ülkelere dair, başta akademik olmak üzere her düzeyde çalışmalar ve projeler üretilmektedir. Doğu dilleri ve edebiyatlarını tanımak ve ülkemizde üretilmiş ve üretilecek edebi ve bilimsel çalışmaları bu ülkelere tanıtabilmek.

IP
idinc
Yönetici
Yönetici
Simge
Site ve Forum Yöneticisi

Kayıt Tarihi: 21Ağustos2006
Gönderilenler: 2869

Alıntı idinc Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 21Eylül2009 Saat 20:06

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI LİSANS DERSLERİ, DERS KİTAPLARI VE YARDIMCI DERS KİTAPLARI

   

TÜRKÇE

  

I. YARIYIL

 

DDA 101 ARAPÇA OKUMA-YAZMA I (5-0) 5

            Öğrencilerin özgün Arapça Okuma parçalarını anlama becerilerini geliştirme; sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasının sağlanması yanında paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri, paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma, özet yapma, yorumlama ve paragraf düzeyinde sınav sorularının yanıtlanması.

Ders Kitabı:

          Kitabu’l-Kıraa I, Daru’s-Sekâfe, Fas, 1998.

          Muhammed Adil Şaban, el-Kıraatu’l-Müyessere I, Cantaş Yayınevi, İstanbul, 1995.

Yardımcı Ders Kitapları

         Dr. Mihail Mesud, el-Esîl fi’l-İnşa ve’t-Ta’bir ve’t-Tahlîl 1, Daru’l-Kitâbi’l-Âlemî, Beyrut, 1993, 134 s.

 

DDA 103 METİN ÜZERİNDE UYGULAMA I   (4-0) 4

            Öğrencinin Arapça dil yetilerini, temel dil yapılarını özgün Arapça metinler üzerinde pratize etmesi.

Ders Kitabı:

          Ali Carim, Mustafa Emin, en-Nahvu’l-Vâdıh, Cilt I, Daru’l-Meârif, Kahire, 1964, 88 s.

Yardımcı Ders Kitapları

         Hüseyin Yazıcı, Arapça’da Bağlaçlar ve Yapılar, İstanbul, 1998.

         Osman el-Kak, el-Arabiyyetu’l-Muasıra I, Tunus, 1994.

 

DDA 105 MORFOLOJİ I     (3-0) 3

            Öğrencilerin Arapça dil yetilerini geliştirme; kelime bilgisini artırma, kelimelerin türeyiş biçimlerini öğretme ve öğrenciyi dil yapıları ile sözcük ilişkileri ve dil yapıları aracılığıyla anlamın yaratılması konusunda bilinçlendirme.

Ders Kitabı:

          Mehmet Maksudoğlu, Arapça Dilbilgisi (Morfoloji Bölümü s. 41-230), İstanbul, 1998.

          İbrahim Atman ve diğerleri, Arapça Dilbilgisi (Morfoloji s.1-78), Konya 1981.

Yardımcı Ders Kitapları

         M. Sadi Çöğenli, Arapça Fiil Çekimi ve Sarf Bilgisi, Erzurum, 1999.

         Hasan Akdağ, Arap Dilinde Fiiller, Konya 1994.

         Arif Erkan, Açıklamalı Emsile, Bina, Maksud Metin ve Tercemesi, İstanbul, 1981.

 

DDA 107 SENTAKS I         (3-0) 3

            Öğrencilerin Arapça dil yetilerini geliştirme; temel cümlelerini öğretme; öğrenciyi dil yapıları ile sözcük ilişkileri ve dil yapıları aracılığıyla anlamın yaratılması konusunda bilinçlendirme.

Ders Kitabı:

          Mehmet Maksudoğlu, Arapça Dilbilgisi (Sentaks Bölümü s. 231 vd.), İstanbul, 1998.

          İbrahim Atman ve diğerleri, Arapça Dilbilgisi (Sentaks s. 78 vd.), Konya 1981.

Yardımcı Ders Kitapları

         Ali Carim, Mustafa Emin, en-Nahvu’l-Vâdıh Cilt I, Daru’l-Meârif, Kahire, 1964.

         Raşid eş-Şertûnî, Mebadiu’l-Arabiyye, Dersaadet, İstanbul.

 

DDA 109 ARAPÇA YAZI TÜRLERİ I     (2-0) 2

Öğrencilere Arapça’ya ait yazı türlerini tanıtmak, yazı yazma yetilerini geliştirmek; harflerin başta, ortada, sonda yazılışlarında olan değişikleri kavratmak; güzel yazı yazma yeteneklerini geliştirmek. Güzel Yazı Yazma (Tezhib ve Hat Sanatları) konusunda teorik ve pratik bilgiler vermek, öğrencilerin sanat eğilimlerini yönlendirip, geliştirmek.

Ders Kitabı:

          Kavaidul Hattil Arabi, Haşim MUHAMMED, Beyrut, 1986.

          (Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde) Kalem Güzeli, Mahmud Bedreddin Yazır, [Hazırlayan: Uğur Derman], 1989, X+213-409 s., Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları: 277.

Yardımcı Ders Kitapları

         Ali Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,1999.

IP
idinc
Yönetici
Yönetici
Simge
Site ve Forum Yöneticisi

Kayıt Tarihi: 21Ağustos2006
Gönderilenler: 2869

Alıntı idinc Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 21Eylül2009 Saat 20:08

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI LİSANS DERSLERİ, DERS KİTAPLARI VE YARDIMCI DERS KİTAPLARI

             

II. YARIYIL

 

DDA 102 ARAPÇA OKUMA-YAZMA II            (5-0) 5

            DDA 101 ARAPÇA OKUMA-YAZMA I dersinin devamı; yapısal ve kavramsal açıdan daha karmaşık Arapça özgün metinleri anlama ve çözümleme becerilerini geliştirmeye paralel olarak açıklama, karşılaştırma, neden-sonuç ilişkisini içeren çeşitli türlerde paragraf kompozisyon becerilerini geliştirme.

Ders Kitabı:

          Kitabu’l-Kıraa II, Daru’s-Sekâfe, Fas, 1998.

          Osman el-Kak, el-Arabiyyetu’l-Muasıra II, Tunus, 1994.

Yardımcı Ders Kitapları

          Muhammed Adil Şaban, el-Kıraatu’l-Müyessere I, Cantaş Yayınevi, İstanbul, 1995.

          Muhammed el-Antaki, Durus fi’l-Lugati’l-Arabiyye, Mektebetu’ş-Şark, Beyrut, 1986.

DDA 104 METİN ÜZERİNDE UYGULAMA II (4-0) 4

            DDA 107 METİN ÜZERİNDE UYGULAMA I dersinin devamı; öğrencinin Arapça dil yetilerini özgün Arapça cümleler ve metin üzerinde geliştirmesi.

Ders Kitabı:

          Ali Carim, Mustafa Emin, en-Nahvu’l-Vâdıh Cilt II, Daru’l-Meârif, Kahire, 1964, 164 s.

Yardımcı Ders Kitapları

         Abdulvehhab Bekir vd., en-Nahvu’l-Arabi, Tunus, 1968.

         Abduh er-Racihi, et-Tatbiku’n-Nahvî, 1988, Beyrut.

 

DDA 106 MORFOLOJİ II   (3-0) 3

            DDA 105 MORFOLOJİ I dersinin devamı; kelime yapıları ve kelime türeme biçimlerinin geri kalan bölümlerinin öğrenciye verilmesi.

Ders Kitabı:

          Mehmet Maksudoğlu, Arapça Dilbilgisi (Morfoloji Bölümü s. 100-230), İstanbul, 1998.

          İbrahim Atman ve diğerleri, Arapça Dilbilgisi (Morfoloji s.35-78), Konya 1981.

Yardımcı Ders Kitapları

         Antuvan Dahdah, Mucemu’s-Sarf, Beyrut, 1989.

         M. Kaya Bilgegil, Türkçe Dilbilgisi, İstanbul, 1984.

         Hayrettin Karaman, Bekir Topaloğlu, Arapça Dilbilgisi; Sarf Nahiv, İstanbul, 1984.

 

DDA 108 SENTAKS II        (3-0) 3

            DDA 107 SENTAKS I dersinin devamı; öğrencinin Arapça dil yetilerini özgün Arapça cümleler ve metinler üzerinde geliştirmesi.

Ders Kitabı:

          Mehmet Maksudoğlu, Arapça Dilbilgisi (Sentaks Bölümü s. 231 vd.), İstanbul, 1998.

          İbrahim Atman ve diğerleri, Arapça Dilbilgisi (Sentaks s. 78 vd.), Konya 1981.

Yardımcı Ders Kitapları

         M. Kaya Bilgegil, Türkçe Dilbilgisi, İstanbul, 1984.

         Hayrettin Karaman, Bekir Topaloğlu, Arapça Dilbilgisi; Sarf Nahiv, İstanbul, 1984.

         Muhammed Iyd, en-Nahvu’l-Musaffa, Kahire 1991.

         Mahmud Hüsni Moğolise, en-Nahvu’ş-Şafi, Amman, 1991.

 

DDA 110 ARAPÇA YAZI TÜRLERİ II    (2-0) 2

Arapça Yazı Türleri I’in devamı; Arapça’ya ait yazı türlerinde uygulamalar yapmak, yazı yazma yetilerini geliştirmek; harflerin başta, ortada, sonda yazılışlarında olan değişikleri kavratmak; güzel yazı yazma yeteneklerini geliştirmek. Güzel Yazı Yazma (Tezhib ve Hat Sanatları) konusunda teorik ve pratik bilgiler vermek, öğrencilerin sanat eğilimlerini yönlendirip, geliştirmek.

Ders Kitabı:

          Kavaidul Hattil Arabi, Haşim MUHAMMED, Beyrut, 1986.

          (Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde) Kalem Güzeli, Mahmud Bedreddin Yazır, [Hazırlayan: Uğur Derman], 1989, X+213-409 s., Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları: 277.

Yardımcı Ders Kitapları

          Ali Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,1999.

IP
idinc
Yönetici
Yönetici
Simge
Site ve Forum Yöneticisi

Kayıt Tarihi: 21Ağustos2006
Gönderilenler: 2869

Alıntı idinc Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 21Eylül2009 Saat 20:08

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI LİSANS DERSLERİ, DERS KİTAPLARI VE YARDIMCI DERS KİTAPLARI

           

III. YARIYIL

 

DDA 201 ARAPÇA KONUŞMA I              (4-0) 4

            Öğrencilere basit düzeyde Arapça konuşma becerileri kazandırmak. Günlük diyaloglar, alışveriş, basit düzeydeki telefon görüşmelerini yapabilecekleri temel kalıpları ve kelimeleri öğretmek, Arapça fonetik kazandırmak ve pratikler yaptırmak.

Ders Kitabı:

          Hüseyin Yazıcı, Tüm Yönleri ile Telaffuzlu Arapça Konuşma, Deniz Kitabevi, İstanbul.

Yardımcı Ders Kitapları

          Heyet, Modern Arapça Öğretimi (13 Kaset), Cantaş Y., İstanbul.

DDA 203 METİN ÜZERİNDE UYGULAMA III            (4-0) 4

            Öğrencinin dilbilgisi derslerinde elde ettiği dil yetileri ve becerilerini özgün Arapça cümleler bağlamında pratike ederek geliştirmesi.

Ders Kitabı:

          Ali Carim, Mustafa Emin, en-Nahvu’l-Vâdıh Cilt III, Daru’l-Meârif, Kahire, 1964, 88 s.

Yardımcı Ders Kitapları

         Abdulvehhab Bekir vd., en-Nahvu’l-Arabi, Tunus, 1968.

         Abduh er-Racihi, et-Tatbiku’n-Nahvî, 1988, Beyrut.

 

DDA 205 MORFOLOJİ III  (3-0) 3

            Öğrencilerin Arapça dil yetilerini daha ileri bir düzeye çekmek ve dil kullanımlarını geliştirmek; kelime bilgisini artırmak, kelimelerin türeyiş biçimlerini öğretmek ve öğrenciyi dil yapıları ile sözcük ilişkileri ve dil yapıları aracılığıyla anlamın yaratılması konusunda daha ileri düzeye ulaştırmak.

Ders Kitabı:

          Antoine ed-Dahdah, Mu’cemu’l-Vesît fî Tasrîfi’l-Ef’al, Librairie du Liban, 1996.

          Ahmet el-Hus, Kıssatu’l-İ’rab I, Dımeşk, 1986.

Yardımcı Ders Kitapları

          Mustafa el-Galayînî, Camiu’d-Durusi’l-Arabiyye I, Beyrut, 1983.

DDA 207 SENTAKS III      (3-0) 3

            Öğrencilerin Arapça dil yetilerini geliştirme; temel cümlelerini öğretme; öğrenciyi dil yapıları ile sözcük ilişkileri ve dil yapıları aracılığıyla anlamın yaratılması konusunda bilinçlendirme.

Ders Kitabı:

         Ali Carim, Mustafa Emin, en-Nahvu’l-Vâdıh Cilt III, Daru’l-Meârif, Kahire, 1964.

         Raşid eş-Şertûnî, Mebadiu’l-Arabiyye III, Dersaadet, İstanbul.

Yardımcı Ders Kitapları

          Ahmet el-Hus, Kıssatu’l-İ’rab II, Dımeşk, 1986.

          Antoine ed-Dahdah, Mu’cemu Luğati’n-Nahvi’l-Arabî, Librairie du Liban, 1996.

          Raşid eş-Şertûnî, Mebadiu’l-Arabiyye III, Dersaadet, İstanbul.

DDA 209 ÇAĞDAŞ ARAP KÜLTÜRÜ I (2-0 ) 2 

Son Dönem Arap Edebiyat ve Şiiri ile ilgili bilgilerin ve dolayısıyla günümüz Arap kültürünün tanıtılması ve bununla ilgili edebi çalışmaların ele alınması.

Ders Kitabı:

          Albert Hourani, Çağdaş Arap Düşüncesi, İnsan Yayınları, İstanbul, 1994.

          Albert Hourani, Arap Halkları Tarihi, İletişim Yayınevi, İstanbul, 1997.

Yardımcı Ders Kitapları

          Muhammed Abid el-Cabiri, Kültürel Mirasımız ve Biz, Kitabevi Y, İstanbul 2000.

          Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995), Alkım Yayınevi, Ankara 2000.

          Fahir Armaoğlu, Filistin Meselesi ve Arap İsrail Savaşları (1948-1988), Türkiye İş Bankası Yayınları, 1991, Ankara.

          Bernard Lewis, İslam Dünyasında Yahudiler, İmge Kitabevi, Ankara 1996.

          Filip Di Tarrazi, Tarihu’s-Sahafeti’l-Arabiyye 2 Cilt., Daru Sadır, Beyrut 1913.

          M. M. Şerif, İslam Düşünce Tarihi 4 cilt, İnsan Yayınları, İstanbul, 1990.

          Lewis, Bernard. Tarihte Araplar. çev. Hakkı Dursun Yıldız. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979.

IP
idinc
Yönetici
Yönetici
Simge
Site ve Forum Yöneticisi

Kayıt Tarihi: 21Ağustos2006
Gönderilenler: 2869

Alıntı idinc Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 21Eylül2009 Saat 20:09

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI LİSANS DERSLERİ, DERS KİTAPLARI VE YARDIMCI DERS KİTAPLARI

           

IV. YARIYIL

 

DDA 202 ARAPÇA KONUŞMA II  (3-0) 3

            Çeşitli etkinliklerle öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerini geliştirme; özgün okuma, konuşma, şiir dinleme; bunlara ilişkin öğrencilerin etkin katılımlarıyla etkileşime dayalı konuşma etkinliklerini yapma.

Ders Kitabı:

          Heyet, Arabiyyetu Vesâili’l-A’lam I (3 Kaset), Kahire Amerikan Üniversitesi, Kahire, 1998.

Yardımcı Ders Kitapları

          Heyet, Modern Arapça Öğretimi (13 Kaset), Cantaş Y., İstanbul.

          Hüseyin Yazıcı, Tüm Yönleri ile Telaffuzlu Arapça Konuşma, Deniz Kitabevi, İstanbul.

          Pratik Arapça Konuşma, el-Menahil, (3 CD)

DDA 204 TÜRKÇE’DEN ARAPÇA’YA ÇEVİRİ           (4-0) 4

            Dil öğretiminde çevirinin yeri ve önemi, çeviri yaklaşımları; güncel ve akademik konularda özgün Türkçe metinlerin Arapça’ya çevrilmesi alıştırmaları ve değerlendirme yöntemleri.

Ders Kitabı:

          Emrullah İşler, Musa Yıldız, Arapça Çeviri Kılavuzu, Ankara 2000, 254 s.

          Hüseyin Yazıcı, Arapça’da Bağlaçlar ve Yapılar, İstanbul, 1998.

Yardımcı Ders Kitapları

         Meral Çörtü, Arapça’da Cümle Kuruluşu ve Tercüme Teknikleri, İstanbul, 1997.

         Arapça Türkçe Sözlük, Türkçe Arapça Sözlük.

 

DDA 206 MORFOLOJİ IV  (3-0) 3

            DDA 205 MORFOLOJİ III dersinin devamı; öğrencilerin dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde geliştirme; biçim ve metin arasındaki ilişkileri kurmak.

Ders Kitabı:

         Ali Carim, Mustafa Emin, en-Nahvu’l-Vâdıh Cilt es-Saneviyye I, Daru’l-Meârif, Kahire, 1968.

         Ahmet el-Hus, Kıssatu’l-İ’rab II, Dımeşk, 1986.

Yardımcı Ders Kitapları

          Mustafa el-Galayînî, Camiu’d-Durusi’l-Arabiyye I, Beyrut, 1983.

          Antoine ed-Dahdah, Mu’cemu’l-Vesît fî Tasrîfi’l-Ef’al, Librairie du Liban, 1996.

DDA 208 SENTAKS IV      (3-0) 3

            DDA 207 SENTAKS III dersinin devamı; dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak metin üretme.

Ders Kitabı:

         Ali Carim, Mustafa Emin, en-Nahvu’l-Vâdıh Cilt IV, Daru’l-Meârif, Kahire, 1968.

         Raşid eş-Şertûnî, Mebadiu’l-Arabiyye IV, Dersaadet, İstanbul.

Yardımcı Ders Kitapları

         Mustafa el-Galayin, Camiu’d-Durusi’l-Arabiyye, Beyrut 1982.

 

DDA 210 ÇAĞDAŞ ARAP KÜLTÜRÜ II (2-0 ) 2 

Çağdaş Arap Kültürü I dersinin devamı olup günümüz Arap kültürünü ve Arap Dünyasının tanıtılması ve bununla ilgili edebi çalışmaların ele alınması.

Ders Kitabı:

          Albert Hourani, Çağdaş Arap Düşüncesi, İnsan Yayınları, İstanbul, 1994.

          Albert Hourani, Arap Halkları Tarihi, İletişim Yayınevi, İstanbul, 1997.

Yardımcı Ders Kitapları

          Muhammed Abid el-Cabiri, Kültürel Mirasımız ve Biz, Kitabevi Y, İstanbul 2000.

          Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995), Alkım Yayınevi, Ankara 2000.

          Fahir Armaoğlu, Filistin Meselesi ve Arap İsrail Savaşları (1948-1988), Türkiye İş Bankası Yayınları, 1991, Ankara.

          Bernard Lewis, İslam Dünyasında Yahudiler, İmge Kitabevi, Ankara 1996.

          Albert Hourani, İslam Dünyası ve Batılılaşma; Değişim ve Sorunlar, Yöneliş Yayınları, İstanbul.

          Filip Di Tarrazi, Tarihu’s-Sahafeti’l-Arabiyye 2 Cilt., Daru Sadır, Beyrut 1913.

          M. M. Şerif, İslam Düşünce Tarihi 4 cilt, İnsan Yayınları, İstanbul, 1990.

          Lewis, Bernard. Tarihte Araplar, çev. Hakkı Dursun Yıldız. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979.

DDA 212 KLASİK ARAP KÜLTÜRÜ I (2-0 ) 2 

Son Dönem Arap Edebiyat ve Şiiri ile ilgili bilgilerin ve dolayısıyla günümüz Arap kültürünün tanıtılması ve bununla ilgili edebi çalışmaların ele alınması.

Ders Kitabı:

          Mahmud Esad, İslamiyet Öncesi Araplar, Marifet Yayınları, İstanbul, 1983.

          Şemsettin Günaltay, İslamiyet Öncesi Araplar ve Dinleri, Ankara 1999.

Yardımcı Ders Kitapları

         Bernard Lewis, İslam Dünyasında Yahudiler, İmge Kitabevi, Ankara 1996.

         Mehmet Zeki Canan, İslam Tarihi; Cahiliye Devri, İstanbul, 1977.

         Muhammed Abid el-Cabiri, Kültürel Mirasımız ve Biz, Kitabevi Y, İstanbul 2000.

         M. M. Şerif, İslam Düşünce Tarihi 4 cilt, İnsan Yayınları, İstanbul, 1990.

         Lewis, Bernard. Tarihte Araplar. çev. Hakkı Dursun Yıldız. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979.

IP
idinc
Yönetici
Yönetici
Simge
Site ve Forum Yöneticisi

Kayıt Tarihi: 21Ağustos2006
Gönderilenler: 2869

Alıntı idinc Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 21Eylül2009 Saat 20:10

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI LİSANS DERSLERİ, DERS KİTAPLARI VE YARDIMCI DERS KİTAPLARI

             

V. YARIYIL

 

DDA 301 EDEBİYAT TARİHİ (Cahiliye-Emevi) I           (2-0) 2

            Edebi çözümleme ve eleştiride temel kavramları anlama; edebi dönemlerin ve akımların tanıtılması, bunları temsil eden eserlerin incelenmesi.

Ders Kitabı:

          Mehmet Fehmi, Tarih-i Edebiyatı Arabiyye, İstanbul, 1917.

Yardımcı Ders Kitapları

         Ahmed Emin, Fecru’l-İslam, Kahire, 1930.

         Nasıruddin el-Esed, Masadiru’ş-Şi’ri’l-Cahili, Amman, 1996.

         Mehmet Zeki Canan, İslam Tarihi; Cahiliye Devri, İstanbul, 1977.

 

DDA 303 FARSÇA I  (2-0) 2

            Dersin amacı, Farsça’yı okuyup yazmayı öğretmektir. Hedeflenen bilgi düzeyi öğrencilerin orta düzeyde Farsça metin ve belgeleri okuyabilmeleri, Türkçe’ye çevirebilmeleridir. Bunun yanı sıra Arapça ve Osmanlıca’da geçen Farsça unsurların tespitinde kolaylık sağlaması amaçlanmıştır.

Ders Kitabı:

          Farsça Metinler I-II, Prof. Dr. M.Nazif Şahinoğlu, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Vanlıoğlu, Erzurum 1992.

Yardımcı Ders Kitapları

          Farsi Yekom-i Debistan, 1352, Tahran

         AZFA Farsça Öğretim Seti, 1. Kitap, Prof. Dr. Yedullah SEMERE, İst. 1991.

 

DDA 305 KLASİK METİNLER I   (4-0) 4

            Arap Edebiyatı’nın klasik dönem şiir ve nesir alanında verilen ünlü edebi yapıtların tanıtılması; çözümleme ve eleştiri ilkelerinin bunlar üzerinde uygulanması.

Ders Kitabı:

          Osman Soyyiğit, el-Edebu’l-Arabi, İstanbul, 2000.

Yardımcı Ders Kitapları

          Hanna el-Fâhûrî, el-Mucez fi’l-Edebi’l-Arabiyyi ve Tarihihi; el-Edebu’l-Arabiyyü’l-Kadim, Beyrut, 1991.

DDA 307 KOMPOZİSYON-KONUŞMA I           (2-0) 2

            Yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler ve paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri, makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerinde çalışma, makale yazma becerilerinin geliştirilmesinin yanında çeşitli etkinliklerle öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerini geliştirme; özgün okuma, konuşma, şiir dinleme; bunlara ilişkin öğrencilerin etkin katılımlarıyla etkileşime dayalı konuşma etkinliklerini yapma.

Ders Kitabı:

          Mihael Mesud, el-Esîl fi’l-İnşai ve’t-Ta’bir ve’t-Tahlil I-II, Beyrut 1993.

          Heyet, Arapça Mektuplaşma Örnekleri, Cantaş Yayınları, İstanbul,1986.

Yardımcı Ders Kitapları

          Kemal Halaylı, Mu’cemu Kunuzi’l-Emsâl ve’l-Hikemi’l-Arabiyye, Mektebetu Lubnan, Beyrut, 1998.

DDA 309 MODERN METİNLER I             (4-0) 4

            Arap Edebiyatı’nın modern dönem edebi yapıtların çözümleme ve eleştiri ilkelerinin bunlar üzerinde uygulanarak anlaşılması ve tanıtılması.

Ders Kitabı:

          Emrullah İşler ve Musa Yıldız, Arapça Modern Metinler ve Çözümlemesi, Ankara, 2001.

          Hüseyin Yazıcı ve diğerleri, Arapça Modern Metinler, İstanbul, 2000.

          Osman el-Kak, el-Arabiyyetu’l-Muasıra II, Tunus, 1994.

Yardımcı Ders Kitapları

         Ahmet el-Haşimi, Cevâhiru’l-Edeb, Beyrut, 1972.

         Azmi Yüksel, Çağdaş Arap Edebiyatından Seçmeler, Ankara 1984.

         Raji M. Rammuny, Advanced Standard Arabic, Part One, Michigan, 1994.

 

DDA 311 OSMANLICA I   (2-0) 2

            Dersin amacı; Osmanlıca’yı okuyup-yazmayı öğretmektir. Öğrencilerin “Osmanlı” yahut “Cumhuriyet” arşivlerinde karşılaşacakları belgeleri okuyabilmeleri, bunun yanı sıra el yazma eserlerden yararlanırken güçlük çekmemeleri, buna ilaveten Osmanlıca’da geçen Farsça unsurları çözümleyebilmeleri, istenilen bilgi düzeyi olarak hedeflenmiştir.

Ders Kitabı:

          Muharrem Ergin; Osmanlıca Dersleri,.İstanbul, 1986.

Yardımcı Ders Kitapları

          Osmanlıca Türkçe Sözlük.

         Lüğat-ı Naci, Muallim NACİ, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1987.

         Günergün, F. Osmanlı Bilimi Araştırmaları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1995.

 

DDA 313 BİLGİSAYARA GİRİŞ I (2-0 ) 2 

            Bilgisayarı tanıtma, işletim sistemleri hakkında genel bilgiler verme, operatörlük düzeyinde bilgisayarı öğretme, ofis işletim sistemlerinden kelime işlemcilere hakimiyet sağlama, veritabanı programları hakkında öğrencileri bilgilendirme. Ayrıca veri saklama, arama motorları ve alanla ilgili elektronik ortamdaki kütüphanelerden en etkin ve verimli faydalanmayı öğrenme. Bilgisayar ortamında Arapça yazma, yazışma ve elektronik verilerden faydalanma.

Ders Kitabı:

          İhsan Karagülle, Zeydin Pala, Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 1997.

Yardımcı Ders Kitapları

          Erdal Coşkun, Mehmet Duran, Bilgisayara Giriş Bilgisayar Kullanımı, İstanbul, 2000.

          Microsofot Windows ve Office uygulamaları ile ilgili yardımcı kitap ve kaynaklar.

IP
idinc
Yönetici
Yönetici
Simge
Site ve Forum Yöneticisi

Kayıt Tarihi: 21Ağustos2006
Gönderilenler: 2869

Alıntı idinc Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 21Eylül2009 Saat 20:10

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI LİSANS DERSLERİ, DERS KİTAPLARI VE YARDIMCI DERS KİTAPLARI

           

VI. YARIYIL

 

DDA 302 EDEBİYAT TARİHİ (Cahiliye-Emevi) II         (2-0) 2

            Cahili ve Emevi dönemlerindeki edebi çözümleme ve eleştiride temel kavramları anlama; bu dönemlerin ve akımların tanıtılması, edebi çözümleme ve eleştiri ilkelerinin ileri düzey metinlere uygulanması.

Ders Kitabı:

          Ignace Goldziher, Klasik Arap Literatürü, İmaj Y., Ankara, 1993.

          Şevki Dayf, el-Asru’l-Cahili, İslami, ed-Düvel ve’l-İmarat, Kahire, 1974.

Yardımcı Ders Kitapları

         Ahmet el-Hufi, Edebu’s-Siyase fi’l-Asri’l-Emevi, Beyrut, 1965.

         İrfan Aycan, İbrahim Sarıçam, Emeviler, T.D.V. Yay.,Ankara 1993.

         İrfan Aycan, Mahfuz Söylemez, İdeolojik Tarih Okumaları, Ankara 1998.

         Levent Öztürk, Câhiliye Arapları, İstanbul 1998.

 

DDA 304 FARSÇA II           (2-0) 2

            DDA 303 FARSÇA I dersinin devamı olup amacı; Farsça’yı okuyup yazmayı öğretmektir. Hedeflenen bilgi düzeyi öğrencilerin orta düzeyde Farsça metin ve belgeleri okuyabilmeleri, Türkçe’ye çevirebilmeleridir. Bunun yanı sıra Arapça ve Osmanlıca’da geçen Farsça unsurların tespitinde kolaylık sağlaması amaçlanmıştır.

Ders Kitabı:

          Farsça Okuma Kitabı, Dr. İsa SAYF, Ankara 1982.

Yardımcı Ders Kitapları

         Farsi Yekom-i Debistan, 1352, Tahran

         Farsi Devvom-i Debistan, 1352, Tahran

         Farsça Kolay Metinler, Prof. Dr. Mehmet KANAR, Çantay Kitabevi, İstanbul, 1999.

         AZFA Farsça Öğretim Seti, 1. Kitap, Prof. Dr. Yedullah SEMERE, İst. 1991.

 

DDA 306 KLASİK METİNLER II             (4-0) 4

            DDA 305 KLASİK METİNLER I dersinin devamı; Klasik Arap Edebiyatı’nın incelenmesi iyi bir şekilde kavranabilmesi için eleştirel yaklaşımların çözümlenmesi. Arap Edebiyatı’nın klasik dönem şiir ve nesir alanında verilen ünlü edebi yapıtların tanıtılması; çözümleme ve eleştiri ilkelerinin bunlar üzerinde uygulanması.

Ders Kitabı:

          Osman Zeki Soyyiğit, el-Edebu’l-Arabi, İstanbul,1993.

Yardımcı Ders Kitapları

         Mehmet Fehmi, Tarih-i Edebiyat-ı Arabiyye, İstanbul, 1917.

         Ahmet el-Haşimi, Cevâhiru’l-Edeb, Beyrut, 1972.

 

DDA 308 KOMPOZİSYON-KONUŞMA II         (2-0) 2

            DDA 307 KOMPOZİSYON-KONUŞMA I dersinin devamı; paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri, paragraf çözümleme, paragraf planı çıkarma, özet yapma, yorumlama, açıklama, karşılaştırma, neden-sonuç ilişkisi içeren farklı türlerde paragraf ve kompozisyon becerilerini geliştirme.

Öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerini arttıran etkinliklerde bulunma; öğrencilerin ürettikleri konuşma etkinliklerini sunma.

Ders Kitabı:

         Cüneyt Eren, Arapça Konuşma, Erzurum, 1999.

Yardımcı Ders Kitapları

 

DDA 310 MODERN METİNLER II  (4-0) 4

            DDA 309 MODERN METİNLER I dersinin devamı; Çağdaş Arap Edebiyatı’nın ünlü yapıtlarının ileri düzey eleştiri ilkeleri ile inceleme ve çözümleme becerilerini geliştirme.

Ders Kitabı:

          Emrullah İşler ve Musa Yıldız, Arapça Modern Metinler ve Çözümlemesi, Ankara, 2001.

          Hüseyin Yazıcı ve diğerleri, Arapça Modern Metinler, İstanbul, 2000.

          Osman el-Kak, el-Arabiyyetu’l-Muasıra II, Tunus, 1994.

Yardımcı Ders Kitapları

         Ahmet el-Haşimi, Cevâhiru’l-Edeb, Beyrut, 1972.

         Azmi Yüksel, Çağdaş Arap Edebiyatından Seçmeler, Ankara 1984.

         Raji M. Rammuny, Advanced Standard Arabic, Part One, Michigan, 1994.

 

DDA 312 OSMANLICA II             (2-0) 2

            DDF 311 Osmanlıca I dersinin devamı olan bu dersin amacı; Osmanlıca’yı okuyup-yazmayı öğretmektir. Öğrencilerin “Osmanlı” yahut “Cumhuriyet” arşivlerinde karşılaşacakları belgeleri okuyabilmeleri, bunun yanı sıra el yazma eserlerden yararlanırken güçlük çekmemeleri, buna ilaveten Osmanlıca’da geçen Arapça ve Farsça unsurları çözümleyebilmeleri, istenilen bilgi düzeyi olarak hedeflenmiştir.

Ders Kitabı:

          Osmanlıca Dersleri, Muharrem Ergin.

Yardımcı Ders Kitapları

          Osmanlıca Türkçe Sözlük.

          Lüğat-ı Naci, Muallim NACİ, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1987.

DDA 314 BİLGİSAYARA GİRİŞ II (2-0 ) 2 

DDF 313 Bilgisayara Giriş I dersinin devamı olup ofis işletim sistemlerinden kelime işlemcilere hakimiyet sağlama becerilerini daha da ilerletmek. Alanla ilgili veritabanı programlarının kullanılmasını öğretmek. Ayrıca veri saklama, arama motorları ve alanla ilgili elektronik ortamdaki kütüphanelerden en etkin ve verimli faydalanmayı öğrenme. Bilgisayar ortamında Arapça yazma, yazışma ve elektronik verilerden faydalanma becerisini kazandırmak.

Ders Kitabı:

          İhsan Karagülle, Zeydin Pala, Microsoft Office Pro, Türkmen Kitabevi, 1998.

Yardımcı Ders Kitapları

         Erdal Coşkun, Mehmet Duran, Bilgisayara Giriş Bilgisayar Kullanımı, İstanbul, 2000.

         Microsofot Windows ve Office uygulamaları ile ilgili yardımcı kitap ve kaynaklar.

         İhsan Karagülle, Zeydin Pala, Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 1997.

IP
idinc
Yönetici
Yönetici
Simge
Site ve Forum Yöneticisi

Kayıt Tarihi: 21Ağustos2006
Gönderilenler: 2869

Alıntı idinc Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 21Eylül2009 Saat 20:11

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI LİSANS DERSLERİ, DERS KİTAPLARI VE YARDIMCI DERS KİTAPLARI

             

VII. YARIYIL

 

DDA 401 EDEBİ SANATLAR       (3-0) 3

            Bu derste edebi ürünlerde yaygın olarak kullanılan edebi sanatlar üzerinde durularak belagatla ilgili beyan, bediî ve meanî ilimlerinin temel kavramları ve konuları tanıtılır.

Ders Kitabı:

          Ali el-Carim, Mustafa Emin, el-Belagatü’l-Vâdıha, Kahraman Yayınları, İstanbul, 1984.

Yardımcı Ders Kitapları

         Ahmed el-Haşimi, Cevahiru’l-Belaga, Kahraman Yayınları, İstanbul, 1984.

         Mehmet Kaya Bilgegil, Edebiyat Sanatları Bilgi ve Teorisi, Erzurum.

         Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Tarih Kurum Yayınları, 1998.

         Fuad Köprülü, Arap Edebiyatında Mersiye, İstanbul, 1917.

 

DDA 403 EDEBİYAT TARİHİ (Abbasi-Endülüs) I          (4-0) 4

            Bu derste öğrenciler, Arap Edebiyatı’nın Abbasi ve Endülüs evreleri ile tanışırlar. Bu iki döneme ait edebiyatçıların biyografileri, şiir ve nesir örnekleri üzerinde durulur. Şiir ve nesir şekil ve muhteva açısından irdelenerek Arap Edebiyatı’nın mantalitesinin kavranması hedeflenir.

Ders Kitabı:

          Ignace Goldziher, Klasik Arap Literatürü, İmaj Y., Ankara, 1993.

          Cevdet er-Rukabi, Fi’l-Edebi’l-Endülüsi, Daru’l-Mearif,  Şam, 1970.

Yardımcı Ders Kitapları

         Ahmed Emin, Duha’l-İslam, Kahire 1933.

         Şevki Dayf, el-Asru’l-Abbasi el-evvl ve’s-Sani, Kahire, 1974.

 

DDA 405 FARSÇA III         (2-0) 2

            Dersin amacı, Farsça’yı okuyup yazmayı öğretmektir. Hedeflenen bilgi düzeyi öğrencilerin orta düzeyde Farsça metin ve belgeleri okuyabilmeleri, Türkçe’ye çevirebilmeleridir. Bunun yanı sıra Arapça ve Osmanlıca’da geçen Farsça unsurların tespitinde kolaylık sağlaması amaçlanmıştır.

Ders Kitabı:

          Farsça Dilbilgisi, Prof. Dr. Mürsel ÖZTÜRK, Ankara 1988.

Yardımcı Ders Kitapları

         Farsça Gramer, Prof. Dr. M.Nazif ŞAHİNOĞLU, Sarf kısmı, İst. 1997.

         Farsça Dilbilgisi, Doç. Dr. Nimet YILDIRIM, Erzurum 2000.

 

DDF 407 GENEL DİLBİLİM I       (2-0) 2

            Bu derste dilbiliminin belli başlı dalları olan fonetik, fonoloji, morfoloji, semantik, sentaks, psikodilbilim, sosyodilbilim alanlarında temel bilgiler verilir. Öğretilen dilin diğer diller arasındaki yeri, doğuşu ve gelişmesi gibi dil tarihi konuları da ele alır.

Ders Kitabı:

          Doğan AKSAN, Her Yönüyle Dil, Ankara, 1995.

Yardımcı Ders Kitapları

         Mahmud Fehmi Zeydan, Fi Felsefeti’l-Luğa, Beyrut, 1985.

         Ferdinand SAUSSURE (1998) Genel Dilbilim Dersleri Çev. Berke Vardar, İstanbul: Multilingual.

         Francis P. Dinneen, An Introduction to General Linguistics, Holt, Rinehart and Wiston, Newyork, 1967.

 

DDA 409 KLASİK ARAP ŞİİRİ    (3-0) 3

            İslam öncesi dönemle başlayan klasik Arap şiiri, cahilî, Emevi ve Abbasi dönemleri olmak üzere üç ayrı dönemde incelenir. Her üç döneme ait şairlerin eserlerinden şiir örnekleri üzerinde durulur. Şiirin geçirdiği evreler, temel özellikler ve şiirin belli başlı konuları ele alınır. Bunlarla bağlantılı olarak Cahili, Emevi ve Abbasi medeniyetlerinin temel dinamikleri de incelenir.

Ders Kitabı:

          Ez-Zevzeni, Şerhu’l-Muallakati’s-Seb’, Beyrut 1990.

          Ignace Goldziher, Klasik Arap Literatürü, İmaj Y., Ankara, 1993.

Yardımcı Ders Kitapları

Ders Kitabı:

          Ignace Goldziher, Klasik Arap Literatürü, İmaj Y., Ankara, 1993.

          Ahmet el-Haşimi, Cevâhiru’l-Edeb, Beyrut, 1972.

DDA 411 SEMİNER I           (2-0) 2

            Dersin amacı, öğrencinin üretime ve yazmaya yönelik araştırma yeteneğinin geliştirilmesidir. Öğrencilere alanları ile ilgili bir konuda araştırma yaptırarak Arap dili ve edebiyatının temel eserlerini tanımayı, kütüphane kullanma yöntemlerini, el yazma eserlerden yararlanma yollarının yanı sıra derledikleri bilgileri planlı bir şekilde sunma yetisini kazandırır. Araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır. Veri değerlendirme ve rapor yazma için gereken bazı istatistik ve bibliyografik yazılım paketleri de ders süresince kullanılacaktır. Öğrencilere alanları ile ilgili bir konuda araştırma yaptırarak Arap dili ve edebiyatının temel eserlerini tanımayı, kütüphane kullanma yöntemlerini, el yazma eserlerden yararlanma yollarının yanı sıra derledikleri bilgileri planlı bir şekilde sunma yetisini kazandırır.

Ders Kitabı:

          Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı.. 8. bs. (Güzem Yayınları, No. 15) İstanbul: Güzem, 2000.

Yardımcı Ders Kitapları

         İzzüddin İsmail, el-Mesadiru’l-Edebiyye ve’l-Luğaviyye, Beyrut, 1976.

         Engin Yıldırım ve diğerleri, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. Adapazarı: Sakarya Kitabevi, 2001.

         Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 7. bs. Ankara: 3A Araştırma Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti., 1995.

IP
idinc
Yönetici
Yönetici
Simge
Site ve Forum Yöneticisi

Kayıt Tarihi: 21Ağustos2006
Gönderilenler: 2869

Alıntı idinc Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 21Eylül2009 Saat 20:12

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI LİSANS DERSLERİ, DERS KİTAPLARI VE YARDIMCI DERS KİTAPLARI

             

VIII. YARIYIL

 

DDA 402 ÇAĞDAŞ ARAP EDEBİYATI ROMAN HİKAYE    (3-0) 3

            Arap Edebiyatı’nda roman ve hikayenin doğuşu, gelişmesi, Mısır, Irak, Suriye, Cezayir ve Ürdün gibi ülkelerdeki roman ve hikaye yazarlarının eserlerinden örnekler dersin temel unsurlarındandır.

Ders Kitabı:

          Rahmi Er, Modern Mısır Romanı, Ankara, 1997.

          Jacob M. Landau, Modern Arap Edebiyatı Tarihi (20. Yüzyıl), Çev. Bedrettin Aytaç, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002.

Yardımcı Ders Kitapları

          Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İletişim Y., İstanbul, 1999.

          Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, İletişim, İstanbul, 2000.

          Abdurrahman Munif, Necib Mahfuz, Taha Hüseyin, Tevfik el-Hakim’in romanları ve hikayelerinden seçkiler.

          Hanna el-Fahuri, el-Mucez fi’l-Edebi’l-Arabiyyi ve Tarihihi; el-Edebu’l-Arabiyyü’l-Hadis, Beyrut.

DDA 404 EDEBİYAT TARİHİ (Osmanlı-Modern) II       (4-0) 4

            Bu ders Arap edebiyatı tarihinin son evresi olan Osmanlı ve modern dönemlerini kaplar. Arap Edebiyatının bu iki döneme ait edebi özelliklerinin yanı sıra önemli edebiyatçılarının biyografileri ve yapıtları üzerinde durulur.

Ders Kitabı:

          Jacob M. Landau, Modern Arap Edebiyatı Tarihi (20. Yüzyıl), Çev. Bedrettin Aytaç, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002.

          Hanna el-Fahuri, el-Mucez fi’l-Edebi’l-Arabiyyi ve Tarihihi; el-Edebu’l-Arabiyyü’l-Hadîs, Beyrut, 1991.

Yardımcı Ders Kitapları

         Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Tarih Kurum Yayınları, 1998.

         Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi (Arap Edebiyatı Bölümü, s.119-131),  İstanbul, 1928.

         Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, İstanbul, 1998.

         Rahmi Er, Modern Mısır Romanı, Ankara 1997.

 

DDA 406 FARSÇA IV          (2-0) 2

            DDA 405 FARSÇA III dersinin devamı olup amacı; Farsça’yı okuyup yazmayı öğretmektir. Hedeflenen bilgi düzeyi öğrencilerin orta düzeyde Farsça metin ve belgeleri okuyabilmeleri, Türkçe’ye çevirebilmeleridir. Bunun yanı sıra Arapça ve Osmanlıca’da geçen Farsça unsurların tespitinde kolaylık sağlaması amaçlanmıştır.

Ders Kitabı:

          Farsça metinler I-II, prof. Dr. M.Nazif Şahinoğlu, yard. Doç.Dr. Mehmet Vanlıoğlu, Erzurum.

          AZFA Farsça Öğretim Seti, 1. Kitap, Prof. Dr. Yedullah SEMERE, İst. 1991.

Yardımcı Ders Kitapları

          Farsi Yekom-i Debistan, 1352, Tahran.

DDA 408 GENEL DİLBİLİM II     (4-0) 4

            DDA 407 Genel Dilbilim I dersinin devamı olan bu derste; genel dilbilim akımları ele alınır. Modern dilbilim kuramcılarının dil, dilbilim, edebiyat eleştirisi ve göstergebilim kuramları ile ilgili görüşler genel olarak tanıtılır. Ayrıca klasik Arap dilcilerinin bu alanlardaki paralel görüşleri ile karşılaştırmalara yer verilir.

Ders Kitabı:

          Zeynel KIRAN, Dilbilim Akımları, Onur Yabancı Diller Kitap ve Yayın Merkezi Ankara, l986.

Yardımcı Ders Kitapları

         Abduh er-Racihi, Fikhu’l-Luğa fi’l-Kütübi’l-Arabiyye, Beyrut, 1972.

         Mahmud es-Sa’ran, İlmu’l-Luğa, Beyrut,tsz.

         Maurice Olender, Cennetin Dilleri; Tanrısal Bir Çift: Ariler ve Samiler, Dost Kitabevi, Ankara, 1998.

         Doğan AKSAN, Her Yönüyle Dil, Türk Dil Kurumu, Ankara, l990.

         Doğan AKSAN, Dilbilim Seçkisi, Türk Dil Kurumu, Ankara, l982.

         Salah Abdu’1-Mecid el-ARABİ, Ta’allumu’1-Lugati’1-Hayye ve Ta’limuha, Beyrut, l983.

         A Dictionary of Modern Linguistic Terms, Compiled by A committee of Arab Linguists, Librairie du Liban, Beyrut, 1983.

         Dilbilim Araştırmaları, Hitit Yayınevi, Ankara, 1990.

         Mehmet RİFAT, Dilbilim ve Göstergebilimin Çağdaş Kuramları, Düzlem Yay., İstanbul. 199O.

         Berke Vardar Yönetiminde Koms, XX.Yüzyıl Dilbilimi,. T.D.K. Ankara 1983.

         Türk Dili, Dil Öğretimi Özel Sayısı T.D.K. 379 ve 38O.sayı 1983.

 

DDA 410 MODERN ARAP ŞİİRİ (3-0) 3

            Bu derste başlangıcı 19. yüzyıl olarak kabul edilen modern Arap şiirinin önde gelen isimleri ve şiirleri üzerinde durulur. Buna paralel olarak şiir akımları ile ilgili temel değerlendirmeler yapılır. Bu unsurlar incelenirken Mısır, Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün ve Cezayir gibi ülkelerdeki önemli şairlerin yapıtları taranır.

Ders Kitabı:

Yardımcı Ders Kitapları

 

DDA 412 SEMİNER II         (2-0) 2

            DDA 411 SEMİNER I dersinin devamı; Araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır. Veri değerlendirme ve rapor yazma için gereken bazı istatistik ve bibliyografik yazılım paketleri de ders süresince kullanılacaktır. Öğrencilere alanları ile ilgili bir konuda araştırma yaptırarak Fars dili ve edebiyatının temel eserlerini tanımayı, kütüphane kullanma yöntemlerini, el yazma eserlerden yararlanma yollarının yanı sıra derledikleri bilgileri planlı bir şekilde uygulamasını yapmak. Öğrencilere alanları ile ilgili bir konuda araştırma yaptırarak Arap dili ve edebiyatının temel eserlerini tanımayı, kütüphane kullanma yöntemlerini, el yazma eserlerden yararlanma yollarının yanı sıra derledikleri bilgileri planlı bir şekilde sunma yetisini kazandırır.

Ders Kitabı:

         Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı.. 8. bs. (Güzem Yayınları, No. 15) İstanbul: Güzem, 2000.

Yardımcı Ders Kitapları

         Engin Yıldırım ve diğerleri, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. Adapazarı: Sakarya Kitabevi, 2001.

         Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 7. bs. Ankara: 3A Araştırma Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti., 1995.

IP
idinc
Yönetici
Yönetici
Simge
Site ve Forum Yöneticisi

Kayıt Tarihi: 21Ağustos2006
Gönderilenler: 2869

Alıntı idinc Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 21Eylül2009 Saat 21:00

Dicle Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı

Bölüm Başkanı
- Doç. Dr. Mehmet Mesut ERGİN
Mail:
emesut@dicle.edu.tr
Mail: emesuterginmail adresi vermek yasaktır

Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Görevlileri

- Doç. Dr. Mehmet Mesut ERGİN
Mail:
emesut@dicle.edu.tr
Mail: emesuterginmail adresi vermek yasaktır

- Doç. Dr. Faruk BOZGÖZ   (Geçici görevle yurtdışında) 

- Yrd. Doç. Dr. Candemir DOĞAN

- Dr. Yahya SUZAN
Mail:
ysuzan@dicle.edu.tr

IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,080 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası