Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği
  Forum Anasayfası Onlinearabic.net www.onlinearabic.netArapça eğitimi veren fakültelerGazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği

Mesaj icon Konu: Gazi Arapça Öğretmenliği

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
idinc
Yönetici
Yönetici
Simge
Site ve Forum Yöneticisi

Kayıt Tarihi: 21Ağustos2006
Gönderilenler: 2869

Alıntı idinc Cevapla bullet Konu: Gazi Arapça Öğretmenliği
    Gönderim Zamanı: 22Haziran2009 Saat 11:31

ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

KUR TANIMLARI

(Gazi Üniversitesi)

 
I. YARIYIL

 

Arapça Dilbilgisi – I (3-0) 3

İleri seviyedeki dil yapıları ve sözcükler arasındaki ilişkiyi kavrama ve bu dil yapıları aracılığıyla anlamın yaratılması konusunda bilinçlenme; ileri seviyede dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde inceleme, biçim ve metin türü arasındaki ilişkileri kurma; bu dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak ileri seviyede metin üretme. Öğrencinin Arapça dil yetilerini geliştirme; temel dil yapılarını öğretme; öğrenciyi dil yapıları ile sözcük ilişkileri ve dil yapıları aracılığıyla anlamın yaratılması konusunda bilinçlendirme.

 

Okuma Becerisi – I (3-0) 3

Öğrencilerin özgün Arapça okuma parçalarını anlama becerilerini geliştirme; sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama.

 

Yazma Becerisi – I (3-0) 3

Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri, paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma, özet yapma, yorumlama ve paragraf düzeyinde sınav sorularını yanıtlama.

 

Sözlü İletişim Becerisi – I (3-0) 3

İletişimsel yetinin öğelerinin sunulması; bunların etkin olarak sözlü iletişimde kullanılması için örneklenmesi ve uygulanması; öğretmen adayının farklı konularda uygun ve doğru biçimde kendini sözlü ifade edebilmesi için gerekli becerilerin ve stratejilerin sunulması; okuma ve dinleme bazlı alıştırmaların kullanılması yoluyla öğrencinin karşısındakini anlaması ve kendisini farklı konularda uygun ve doğru biçimde ifade edebilmesi için gerekli becerilerin geliştirilmesi.

 

Türkçe I:Yazılı Anlatım (2-0) 2

Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları. Seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları. Düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri, (anı, fıkra, hikâye, eleştiri, roman, vb.), formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.), makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri.

 

Bilgisayar – I (2-2) 3

Temel klavye becerileri; kelime işlem, grafik, elektronik tablo, veri tabanı programlarıyla çalışma; ilköğretim eğitim programı çerçevesinde basit programlama uygulamaları; eğitim yazılımlarının gözden geçirilmesi; Internet kullanımı; sınıfta bilgisayarla çalışma. 

 

Eğitim Bilimine Giriş (3-0) 3

Eğitimin temel kavramları, bir bilim olarak eğitimin temelleri (felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik), eğitimin tarihsel gelişimi, eğitim bilimlerinde yöntem, eğitimin işlevleri, eğitim bilimleri bakış açısıyla toplumsal değişme ve yenileşme, bir meslek olarak öğretmenlik, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

IP
idinc
Yönetici
Yönetici
Simge
Site ve Forum Yöneticisi

Kayıt Tarihi: 21Ağustos2006
Gönderilenler: 2869

Alıntı idinc Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 22Haziran2009 Saat 11:52

II. YARIYIL

 

Arapça Dilbilgisi – II (3-0) 3

Arapça Dilbilgisi I dersinin devamı. İleri seviyedeki dil yapıları ve sözcükler arasındaki ilişkiyi kavrama ve bu dil yapıları aracılığıyla anlamın yaratılması konusunda bilinçlenme; ileri seviyede dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde inceleme, biçim ve metin türü arasındaki ilişkileri kurma; bu dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak ileri seviyede metin üretme. Öğrencinin Arapça dil yetilerini geliştirme; temel dil yapılarını öğretme; öğrenciyi dil yapıları ile sözcük ilişkileri ve dil yapıları aracılığıyla anlamın yaratılması konusunda bilinçlendirme.

 

Okuma Becerisi – II (3-0) 3

Okuma Becerisi I dersinin devamı. Öğrencilerin özgün Arapça okuma parçalarını anlama becerilerini geliştirme; sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama.

 

Yazma Becerisi – II (3-0) 3

Yazma Becerisi I dersinin devamı. Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri, paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma, özet yapma, yorumlama ve paragraf düzeyinde sınav sorularını yanıtlama.

 

Sözlü İletişim Becerisi – II (3-0) 3

Sözlü İletişim Becerisi I dersinin devamı. İletişimsel yetinin öğelerinin sunulması; bunların etkin olarak sözlü iletişimde kullanılması için örneklenmesi ve uygulanması; öğretmen adayının farklı konularda uygun ve doğru biçimde kendini sözlü ifade edebilmesi için gerekli becerilerin ve stratejilerin sunulması; okuma ve dinleme bazlı alıştırmaların kullanılması yoluyla öğrencinin karşısındakini anlaması ve kendisini farklı konularda uygun ve doğru biçimde ifade edebilmesi için gerekli becerilerin geliştirilmesi.

 

Türkçe II: Sözlü Anlatım (2-0) 2

Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçenin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon ve önemi, doğru imla, doğru vurgu, doğru tonlama, metin ağırlıklı uygulamalar, konuşma bozuklukları ve giderilmesi; diyalog, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmanın vücutla ilgili unsurları, konuşmayı etkileyen faktörler, şiir okuma teknikleri, münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans üzerine çalışmalar.

 

Bilgisayar – II (2-2) 3

Bilgisayar I dersinin devamı. Temel klavye becerileri; kelime işlem, grafik, elektronik tablo, veri tabanı programlarıyla çalışma; ilköğretim eğitim programı çerçevesinde basit  programlama uygulamaları; eğitim yazılımlarının gözden geçirilmesi; Internet kullanımı; sınıfta bilgisayarla çalışma.

 

Eğitim Psikolojisi (3-0) 3

Psikoloji ve eğitim psikolojisinin tanım ve işlevleri, çocuk ve ergen gelişimi, fiziksel, sosyal, bilişsel, duygusal ve ahlaki gelişim; öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler, günümüzdeki öğrenme kuramları (Davranışçı, bilişsel kuramlar özellikle yapılandırmacı, beyin temelli öğrenme kuramları vb.), etkili öğretim ve etkili öğretimi etkileyen faktörler; motivasyon, bireysel farklılıklar ve öğrencilerin grup içindeki davranışları.

IP
idinc
Yönetici
Yönetici
Simge
Site ve Forum Yöneticisi

Kayıt Tarihi: 21Ağustos2006
Gönderilenler: 2869

Alıntı idinc Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 22Haziran2009 Saat 11:53

III. YARIYIL

 

Arap Edebiyatı – I (3-0) 3

Edebî çözümleme ve eleştiride temel kavramları anlama; edebî dönemlerin, akımların tanıtılması, bunları temsil eden eserlerin incelenmesi.

 

İleri Dil Bilgisi – I (3-0) 3

Dilbilgisi II dersinin devamı. Öğrencilerin dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde geliştirme; biçim ve metin türü arasındaki ilişkileri kurma ve dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak metin üretme.

 

İleri Okuma Becerisi – I (3-0) 3

Okuma becerisi I dersinin devamı. Çeşitli stillerde yazılmış metinleri anlamada okuma becerilerini geliştirme; metindeki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini arttırma stratejileri geliştirme.

 

İleri Yazma Becerisi (3-0) 3

Yazma becerisi II dersinin devamı. Araştırma ve tez yazımı için gerekli meslekî yazma becerilerinin öğretimi; öğrenci kompozisyonlarını gözden geçirme, düzeltme, değerlendirme ve notlandırma stratejilerini uygulama.

 

Arapça-Türkçe Çeviri – I (3-0) 3

Dil öğretiminde çevirinin yeri ve önemi; çeviri yaklaşımları; güncel ve akademik konularda özgün Arapça metinlerin Türkçeye çevrilmesi alıştırmaları ve değerlendirme yöntemleri.

 

Türk Eğitim Tarihi (2-0) 2

Türk eğitiminin başlangıçtan günümüze gelişimini, tarih boyunca gelişim seyrini takip edip yorumlama. 

 

Öğretim İlke ve Yöntemleri (3-0) 3

Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli ders materyali vb.) geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi.

IP
idinc
Yönetici
Yönetici
Simge
Site ve Forum Yöneticisi

Kayıt Tarihi: 21Ağustos2006
Gönderilenler: 2869

Alıntı idinc Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 22Haziran2009 Saat 11:54

IV. YARIYIL

 

Arap Edebiyatı – II (3-0) 3

Arap Edebiyatı I dersinin devamı. Edebî dönemlerin ve akımların tanıtılması, edebî çözümleme ve eleştiri ilkelerinin ileri düzey edebi metinlere uygulanması.

 

İleri Dil Bilgisi – II (3-0) 3

İleri dil bilgisi I dersinin devamı. Öğrencilerin dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde geliştirme; biçim ve metin türü arasındaki ilişkileri kurma ve dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak metin üretme.

 

İleri Okuma Becerisi – II (3-0) 3

İleri okuma becerisi I dersinin devamı. Çeşitli stillerde yazılmış metinleri anlamada okuma becerilerini geliştirme; metindeki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini arttırma stratejileri geliştirme.

 

Dilbilimi (3-0) 3

Dinamik bir sistem olarak dil konusunda bilinçlendirme; dilin bileşenlerini anlama; dilbilimsel çözümlemede temel kavramlar; dilbilim ile dil öğretimi ve edebiyat çalışmaları arasındaki ilişkiyi anlama.

 

Arapça-Türkçe Çeviri – II (3-0) 3

Arapça Türkçe Çeviri I dersinin devamı. Dil öğretiminde çevirinin yeri ve önemi; çeviri yaklaşımları; güncel ve akademik konularda özgün Arapça metinlerin Türkçeye çevrilmesi alıştırmaları ve değerlendirme yöntemleri.

 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2-0) 2

Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin öğretimi ve örneklerle uygulanması; öğrencilere kendi alanlarında küçük çapta araştırmalar yaptırılması ve değerlendirilmesi.

 

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2-2) 3

Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli ders materyali, vb.) geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi. 

IP
idinc
Yönetici
Yönetici
Simge
Site ve Forum Yöneticisi

Kayıt Tarihi: 21Ağustos2006
Gönderilenler: 2869

Alıntı idinc Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 22Haziran2009 Saat 11:55

V. YARIYIL

 

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi (2-2) 3

Çocukların öğrenme stratejileri ve anadil yabancı dil öğrenimi; çocuklara Arapça öğretiminde uygulanacak sınıf içi yöntem ve teknikler; oyun, şarkı ve görsel araçların geliştirilmesi ve öğretimde kullanılması.

 

Türkçe - Arapça Çeviri – I (3-0) 3

Güncel ve akademik konularda özgün Türkçe metinlerin Arapçaya çevrilmesi alıştırmaları ve değerlendirme yöntemleri.

 

Edebî Metinler İncelemesi ve Öğretimi – I (3-0) 3

Edebiyat türü olarak kısa öykü ve roman inceleme ve çözümleme yaklaşımları; çeşitli Arap kısa öykü ve roman örneklerinin incelenmesi.

 

İkinci Yabancı Dil – I (2-0) 2

Öğrencilerin seçtikleri dilde; temel zaman kavramlarını öğrenmelerinin, cümle kurabilmelerinin, konuşulanı anlayarak cevap verebilmelerinin ve kendi konularında bu yabancı dilde kaynakları okuyarak anlamalarının sağlanması.

 

Etkili İletişim Becerileri (3-0) 3

Etkin bir öğretmeni oluşturan iletişim becerilerinin geliştirilmesi; öğretmenin kendisiyle, öğrencilerle, meslektaşlarıyla ve yönetimle olan ilişkilerinde kendini ifade etme, takım oluşturma, hedef belirleme, ortak çalışabilme, güven çalışmaları, empati gibi iletişimsel becerilerinin kuramsal ve uygulamalı çalışmalarının yapılması, iletişimde beden dili ve etkili ses kullanımının kazandırılması. Çağdaş Arap Toplumu (2-0) 2 Arap toplumların Batı toplumlarıyla karşılaştırılması. Yeni düşünceler ve bunların uygulanması sonucunda ortaya çıkan değişim ve dönüşümler. Medeniyetler arası bu karşılaşmanın yarattığı sorunlar. Bunların çözümü hususunda ileri sürülen görüşler ve bu görüşlerin tartışılması. Özel Öğretim Yöntemleri – I (2-2) 3 Konu alanında öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreçleri, genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi. Micro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi.

 

Sınıf Yönetimi (2-0) 2

Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu ve öğrenmeye uygun bir ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler.

IP
idinc
Yönetici
Yönetici
Simge
Site ve Forum Yöneticisi

Kayıt Tarihi: 21Ağustos2006
Gönderilenler: 2869

Alıntı idinc Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 22Haziran2009 Saat 11:56

VI. YARIYIL

 

Sözcük Bilgisi (3-0) 3

Öğrencilere bağlam içerisinde sunulan sözcüklerin anlamlarının, uygun kullanımlarının, eş anlamlı diğer sözcüklerin, anlam ve kullanımda farklılık yapan detayların öğretilmesi.

Özel Öğretim Yöntemleri – II (2-2) 3 Özel öğretim Yöntemleri I dersinin devamı. Konu alanında öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreçleri, genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi. Mikro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi.

 

Türkçe - Arapça Çeviri – II (3-0) 3

Türkçe – Arapça Çeviri I dersinin devamı. Güncel ve akademik konularda özgün Türkçe metinlerin Arapçaya çevrilmesi alıştırmaları ve değerlendirme yöntemleri.

Edebî Metinler İncelemesi ve Öğretimi – II (3-0) 3

Edebî Metinler İncelemesi ve Öğretimi I dersinin devamı. Şiir inceleme ve çözümleme yaklaşımları; önde gelen Arap şairlerinin ve tiyatro yazarlarının eserlerinden örneklerin incelenmesi.

 

Dil Edinimi (3-0) 3

Anadil ve yabancı dil edinimi kuramları, karşılaştırılması ve örneklendirilmesi; dil gelişimi ve dil edinimi sürecinin aşamaları; dil edinimi ve öğrenimi süreçlerinin yabancı dil öğretiminde kullanılması.

 

İkinci Yabancı Dil – II (2-0) 2

İkinci yabancı dil I dersinin devamı. Öğrencilerin seçtikleri dilde; temel zaman kavramlarını öğrenmelerinin, cümle kurabilmelerinin, konuşulanı anlayarak cevap verebilmelerinin ve kendi konularında bu yabancı dilde kaynakları okuyarak anlamalarının sağlanması. 

 

Topluma Hizmet Uygulamaları (1-2) 2

Öğrencilerin bilgi ve birikimlerini kullanarak toplumsal bir projede yer almaları amacıyla açılmıştır. Okullarda etüt saatlerinde öğrencilere yardımcı olmak, yaşlı, engelli bakım evleri ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kişilere yardımcı olmak, ağaç dikimi yapmak, çevre bilinci oluşturmak, v.b. anlamda oluşturulan projeleri gerçekleştirmek.

 

Ölçme ve Değerlendirme (3-0) 3

Değerlendirmenin eğitim sistemindeki yeri, değerlendirmenin amaçları, öğeleri. Ölçmenin anlamı, ölçmede ölçek, eğitimde bazı ölçme yaklaşımları, ölçme araçları, ölçme araçlarında aranan nitelikler. Hata ve güvenirlik, güvenirliğin hesaplanması ve güvenirlik yöntemleri. Geçerlik türleri ve bunların hesaplanması. Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerin ölçülmesi ve karşılaşılan güçlükler. Eğitimde ölçme araçlarının kullanılma amaçları.

IP
idinc
Yönetici
Yönetici
Simge
Site ve Forum Yöneticisi

Kayıt Tarihi: 21Ağustos2006
Gönderilenler: 2869

Alıntı idinc Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 22Haziran2009 Saat 11:57

VII. YARIYIL

 

Arapça Sınav Hazırlama ve Değerlendirme (3-0) 3

Sınav türleri; Arapçada çeşitli dil becerilerinin ölçülmesi için test hazırlama teknikleri; çeşitli tiplerde soru hazırlama alıştırmaları; değerlendirme ve analiz teknikleri; istatistik hesaplamalar.

 

Seçmeli – I (2-0) 2

Osmanlı Türkçesi Osmanlı Türkçesinin okunup yazılmasının öğretilmesi; öğrencilerin ‘Osmanlı’ ya da ‘Cumhuriyet’ arşivlerinde karşılaşacakları belgeleri okuyabilmelerinin, onları günümüz Türkçesine aktarabilmelerinin, bunun yanı sıra el yazma eserlerden yararlanabilmelerinin sağlanması. Anlambilim Dilin anlam yönüyle fonolojik, morfolojik ve sentaks düzeylerinde işleyişinin kavratılması; metin üzerinde dilin örüntüsünün ele alınması, dil unsurları arasındaki anlam ilişkilerinin açıklanması ve "anlam" kavramının mantık çerçevesinde incelenmesi.

 

Seçmeli – II (2-0) 2

İleri Konuşma Becerileri Öğrencilerin özgün bir konu seçmeleri ve bu konuda araştırma yapmalarını; yaptıkları araştırmaları çeşitli etkinliklerle uygulamalarını, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmelerini; özgün okuma, konuşma, şiir dinleme; bunlara ilişkin öğrencilerin etkin katılımlarıyla etkileşime dayalı konuşma etkinlikleri yapmalarını sağlama. 

Arapçanın Yapısı Arap dilinde tümcenin en büyük birim olarak ele alınıp, çeşitli düzeylerde kategori ve işlevleri açısından betimlenmesini, öğrencilerin Arap sözdiziminin gücüne duyarlı hâle getirilmesini ve kullanılan yöntem çerçevesinde tanıma, çözümleme ve üretme süreçlerinin etkili kılınmasını sağlama.

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I (2-0) 2

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a çıkışı ve Anadolu’daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

 

Atasözü ve Deyim İncelemesi (2-0) 2

Atasözü, deyim, eşdizim, terim vb. kavramların tanımları ve aralarındaki farkların kavranması. Atasözü ve deyimlerin karşılaştırmalı olarak incelenip ortak ve ortak olmayan noktaların incelenmesi. Atasözü ve deyimlerin karakteristik özelliklerinin belirlenmesi. Arap dilinde yaygın atasözü ve deyimlerin morfoloji, sentaks ve semantik yönlerden analiz edilmesi.

 

Rehberlik (3-0) 3

Okul öncesi eğitimin tanımı, ilkeleri, önemi ve yararları; okul öncesi eğitime temel olan görüşler ve okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimi; dünyada ve Türkiye’de okul öncesi eğitimin bugünkü durumu; okul öncesi çocuğunun temel özellikleri ve gereksinimleri; okul öncesi öğretmeninin özellikleri; okul öncesi eğitim kurumlarının çeşitleri (anaokulu, kreş vb.); okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel, sosyal ve eğitsel ortam özellikleri; okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi.

 

Okul Deneyimi (1-4) 3

Bu derste öğretmen adaylarının mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, bir uygulama öğretmeni nezaretinde okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanıması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında yer alması önerilen başlıca etkinlikler şunlardır: okul örgütü ve yönetimi, okuldaki günlük işler, zümre etkinlikleri, bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı, bir öğretmenin okuldaki günlük yaşantısı, okul-aile işbirliği, ana ve yan branşlarla ilgili derslerin gözlenmesi, okul ve sorunları, araç-gereç ve yazılı kaynaklar ve öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönleri.

 

Özel Eğitim (2-0) 2

Özel eğitimle ilgili temel kavramlar, özel eğitimin gelişimi, özel eğitim genel eğitim ilişkisi, özel eğitim ilkeleri, üstün zekâlı, zekâ engelli, görme, işitme ve konuşma engellilerin, bedensel yetersizliği, süreğen hastalığı ve öğrenme güçlüğü olan çocukların tanımı, sınıflandırılması, yaygınlık dereceleri, nedenleri, eğitimleri ve önlemleri. 

IP
idinc
Yönetici
Yönetici
Simge
Site ve Forum Yöneticisi

Kayıt Tarihi: 21Ağustos2006
Gönderilenler: 2869

Alıntı idinc Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 22Haziran2009 Saat 11:58

VIII. YARIYIL

 

Arapçanın Lehçeleri (3-0) 3

Arapçanın ülkelere göre değişen konuşma farklılıkları (lehçeler) üzerinde durulması. Söz konusu lehçeler taranarak ortak yanlarının belirlenmesi. İkinci aşama olarak da Mısır lehçesi üzerinde yoğunlaşarak durulması. Bunların yanı sıra lehçelerde oluşan dilbilgisi kurallarının da sistematize edilerek verilmesi.

 

Seçmeli – III (3-0) 3

İleri Çeviri Teknikleri Çeviri yaparken yapıların ve anlamların diğer dilde nasıl gösterilebileceği üzerinde durulması; öğrencilerin değişik türdeki metinleri incelemesi, mevcut sözcükler, yapılar, iletişimsel ve sosyal bağlamlar üzerine tartışma yapması ve en iyi çeviri ürününe karar vermesi. Klâsik Metinler Klâsik döneme ait değerli metinlerin okunup anlaşılmasının sağlanması; bu metinlerin bilim tarihi, felsefe, mantık, edebiyat, şiir eleştirisi, tarihî değerleri olan anlatı gibi konulardan harmanlanarak seçilmesi.

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – II (2-0) 2

Siyasî alanda yapılan devrimler, Siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, Hukuk alanında yapılan devrimler, Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, Ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923–1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri- Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik-Bütünleyici ilkeler.

 

Öğretmenlik Uygulaması (2-6) 5

Haftada bir tam gün ya da iki yarım gün (minimum 12 hafta) öğretmen adaylarının bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazanmasına ve belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir biçimde öğretmesi ve iki saat öğretmenlik uygulaması semineri (öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi ve paylaşılması).

 

Karşılaştırmalı Eğitim (2-0) 2

Çeşitli ülkelerdeki eğitim yönetimini örgütün amaç, yapı, süreç, hava boyutlarını esas alarak belirlemek ve bu boyutlar altında ülkelerin eğitim yönetimlerini birbirleriyle ve kendi ülkemizle karşılaştırmak. 

 

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2-0) 2

Türk eğitim sisteminin genel yapısı; sistem kuramları ve eğitim sistemi; sistem kuramları; eğitim sisteminin özellikleri; eğitimin üst sistemleri: Milli Eğitim Bakanlığı, yüksek öğretimin üst sistemleri, aracı üst sistemler, temel sistemler; öğretmen yetiştirme, yönetici ve uzman yetiştirme; eğitim sisteminin girdileri: insan gücü, eğitim sisteminin teknoloji girdisi; yönetsel güç ve yönetmen; yetişkin eğitimi, kesintisiz temel eğitim, yabancı dille eğitim ve Atatürkçü düşünce ışığında eğitim; Türk eğitim sisteminin sorunları ve çözüm önerileri. Ayrıca bunun yanında eğitim sistemi ve okullar; eğitim yöneticiliği ve okul yöneticiliği; okul yönetiminin eğitim yönetimi içindeki yeri ve önemi; okulun amaçları; etkili okul yöneticileri; okul merkezli yönetim; eğitim programlarının yönetimi; öğrenci hizmetlerinin yönetimi; işgören hizmetlerinin yönetimi; genel hizmetlerin yönetimi; okul bütçesinin yönetimi; okul çevre ilişkisinin yönetimi konularının uygulanması.
IP
menekse1903
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 20Haziran2012
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 0

Alıntı menekse1903 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 20Haziran2012 Saat 16:48
1. yarıyılda işlenecek olan gramer konuları neler acaba öğrenebilir miyim ??
IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,078 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası