Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Sakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netİLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.İlitam Öğrencileri Tanışma BölümüSakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri

Mesaj icon Konu: DİN EĞİTİMİ VİZE SORULARI BUYURUN

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
osman ç
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 01Nisan2010
Gönderilenler: 0

Alıntı osman ç Cevapla bullet Konu: DİN EĞİTİMİ VİZE SORULARI BUYURUN
    Gönderim Zamanı: 01Nisan2010 Saat 23:30
1-)Türkiye’de DKAB derslerinin hukuki statüsü ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
 
Türkiye’den din dersinin zorunlu olarak okutulması uzun yıllar süren farklı tecrübelerin sonucudur.
 
Türkiye’de DKAB derslerinin hukuki statüsü anayasa ile belirlenmiştir.
 
Türkiye’deki DKAB derslerinin hukuki statüsünün Avrupa’da örnekleri yoktur.
 
Türkiye’de 1982 öncesinde farklı statüde din dersleri okutulmuştur.
 
AİHM, DKAB dersinin hukuki statüsünü değil yeterince katılımcı ve eleştirel olmamasını eleştirmektedir
2_)Aşağıdakilerden hangisi eğitimbilim yönü ağırlıklı bir din eğitimi için söylenemez?
 
Din eğitiminin belirli bir din ve coğrafya ile sınırlı olmayan bir bilimsel disiplin olması için bu niteliği önemlidir.
 
Din eğitiminin, eğitim bilimleri içerisinde dünyada kabul gören bir akademik disiplin olmasına katkı sağlayacak niteliktedir.
 
Kullandığı metotların objektif ve evrensel nitelikte olması bir bilim dalı olarak kabul edilmesini kolaylaştırır.
 
Dini boyut önemsenmez.
 
Eğitim bilimlerin metodolojisini önceler.
3-)Osmanlı döneminde devlet içerisinde dini ve ilmi örgütlenmeyi temsil eden kurum aşağıdakilerden hangisidir?
 
Şeriye ve Evkaf Vekaleti
 
Sadrazamlık
 
Divan-ı Hümayun
 
Şeyhülislamlık
 
Diyanet İşleri Reisliği
4-)Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sunmuş olduğu hizmetlerden birisi değildir?
 
Yayın hizmetleri
 
İbadet ve cami hizmetleri
 
Din dersi müfredatın hazırlanması
 
Fetva hizmetleri
 
İrşad ve tebliğ hizmetleri


5-)Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
Türkiye’de DKAB dersleriyle ilgili 2000 yılından sonra özellikle program geliştirme açısından önemli adımlar atılmıştır.
 
İlköğretim okullarında dördüncü sınıftan itibaren programda haftada iki saat yer alır.
 
1982 anayasası ile ilk ve ortaöğretim okullarında zorunlu hale getirilmiştir.
 
Öğrencilere İslam dinini benimsetmeyi amaçlar.
 
1990 yılından itibaren Hıristiyan veya Musevi öğrencilerin velileri başvurdukları takdirde bu dersten muafiyet hakları vardır.
6-)Osmanlıda medreselerin gerilemesi ile ilgili olarak hangisi daha doğru bir yargıyı ifade eder?
 
Osmanlıda askeri başarısızlıklar medrese sisteminin bozulmasının sonucudur.
 
Osmanlıda sadece medrese teşkilatı bozulmuştur
 
Osmanlıda medreselerin bozulması bir bütün olarak devlet sistemindeki bozulma ile birlikte değerlendirilmelidir.
 
Osmanlıda ilk bozulan kurum medrese olmuştur
 
Osmanlıda devlet sisteminin batılılaşması medreselerin bozulmasının bir sonucudur.

7-)
I – İlim övülür ve önemi anlatılır
II – Öğrenciye ilmi nasıl kullanacağına dair öğütler verilir
III – Öğrencinin akademik başarıları aktarılır
IV – Hangi kitaplar için icazet verildiği belirtilir
V – İcazeti veren kurumun ve hocanın onayları bulunur
 
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri icazette bulunan unsurlardandır.


 
II - III – IV – V
 
I – II – III – IV
 
II – III
 
IV – V
 
II – III – IV


8-)Hangisi Kohlberg’in ahlaki gelişim kuramının özelliklerinden birisi değildir?
 
Bireyin hiyerarşik bir sırayla altı farklı ahlaki evreyi geçtiğini öngörür.
 
Teorinin geliştirilmesinde ahlaki muhakemeyi sorgulayan ikilemler kullanılmıştır.
 
Bireyin ahlaki gelişimi ile bilişsel gelişimi arasında paralellik kurar.
 
Ahlaki gelişim için bireyin katılımcı etkileşim ortamlarında bulunması önemser.
 
Ahlaki gelişim hayatın çeşitli dönemlerinde yaşanan karmaşalar sayesinde gerçekleşir.

9-)Piaget’in teorisinde organize olmuş davranış kalıpları olarak tanımlanan ve çocuğun çevreden gelen uyaranları anlamlı kılmak için kullandığı referans çerçevelerine ne ad verilir?
 
Biliş
 
Şemalar
 
Uyumsama
 
Cognition
 
Adaptasyon
10-)Hangisi din ve vicdan hürriyetinin bir sonucu olamaz?
 
İbadet etme, uygulama
 
Dini inanç veya kanaatlerini açıklama ve yayma
 
Farklı inançları dönüştürmek için gerektiğinde şiddet uygulama
 
İnancını öğretme
 
Bir dine veya inanca sahip olma


11-)Hangisi Kohlberg’in ahlaki gelişim kuramına yöneltilen eleştirilerden birisi değildir?

 
Demokratik liberalizmi en üst ahlaki aşama olarak sunması
 
Gerçek davranışı gözlemekten çok, ahlaki muhakeme ile ilgilenmesi nedeniyle insanların düşündükleri ve söyledikleri ile yaptıklarının farklılık gösterebileceği gerçeği ile çelişmesi
 
Sivil itaatsizliği teşvik eden bir yaklaşım benimsemesi
 
Araştırmanın belirli ülkelerde yürütmüş olmasına karşın bulgularını tüm insanlara genellemesi
 
Ahlaki gelişimi insanın çocukluk döneminde yaşadığı birtakım olaylara takılıp kalan bir süreç olarak açıklaması
12-)Hangisi Kohlberg’e göre gelenek öncesi düzeyde bulunan bir çocuktan beklenen tutum olamaz?
 
Babasının vaat ettiği ödülü kazanmak için faydasını düşünmeden kitap okuma
 
İyilik yaptığı kişilerden karşılığını bekleme
 
Ana-babası kızmasın düşüncesiyle nazik davranma
 
Davranışların sonuçlarına göre karar verme
 
Kural ve kanunların işlevselliğini sorgulama
13-)Hangisi ahlaki gelişim süreci ile yakından ilişkili kavramlardan birisi değildir?
 

 
Karakter
 
Kişilik
 
Zekâ
 
Disiplin
 
Vicdan

14-)Aşağıdakilerden hangisi ergenlik öncesi çocuklara Allah kavramını öğretmede yanlış öğretici tutumudur?
 
 
Allah sevgisini öğretim faaliyetinin temel taşı yapmak.
 
Somuttan soyuta, kolaydan zora gitmek.
 
Çocukların sorularına sabırla ve hoşgörülü biçimde cevaplar vermek.
 
Çocuğun veya çevresindeki kişilerin yaşantısından ilgili örnekleri kullanmak.
 
Cennet ve cehennem örnekleri ile Allah’ın adaletini kavratmak.

15-)
I- Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin ilk ve ortaöğretimde okutulan zorunlu dersler arasında olmasını düzenlemesi
II- İmam hatip liselerini ortaöğretimde yer alan hem mesleğe hem de yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumları olarak tescil etmesi
III- İmam hatip liselerinin öğrenim sürelerini dört yıl olarak belirlemesi
 
1973 tarihli Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 32. maddesinin önemi yukarıdakilerden hangisi ya da hangileridir?

 
Yalnız II
 
Yalnız I
 
II ve III
 
Yalnız III
 
I ve II


16-)Din eğitimi ve insan hakları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası uygulamalar göz önüne alındığında hangi düşünce savunulabilir görülmemektedir?


 
Din öğretiminde farklı grupların diğer din anlayışlarıyla bir araya gelmeden kendi daireleri içinde öğretim yapmaları karşılıklı hoşgörü ve anlayışı artırmaktadır.
 
Din öğretimi aracılığıyla bir arada yaşama şuuruna katkı yapılabilir.
 
Din öğretiminde zorunlu modelin insan haklarına saygılı, tüm vatandaşları kapsayan, kültüre dayalı bir model olması gerekmektedir.
 
Dinler, toplumlarda var olan bir gerçekliktir ve benimsetilmeye çalışılmaksızın her vatandaşın bu konuda bir kültüre sahip olması istenir.
 
Din dersinde bir din veya mezhep esas alınıp benimsetilmeye çalışılırken diğer din ve mezhep mensupları veya inanmayanlar bu derse girmeye zorlanıyorsa, bu din ve vicdan özgürlüğü açısından problem oluşturmaktadır

1-C 2- D 3-D  4-C 5-D 6-C 7-B  8-D 9-B  10-C  11-E  12-E  13-C 14-E  15-A  16-A
IP
dede korkut
Aktif Üye
Aktif Üye


Kayıt Tarihi: 10Eylül2009
Konum: Bartın
Gönderilenler: 107

Alıntı dede korkut Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 01Nisan2010 Saat 23:34
helal olsun cesaretinden dolayı hizmetinden dolayı içtenlikle teşekkür ederim
IP
EKİCİ
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 10Eylül2009
Gönderilenler: 55

Alıntı EKİCİ Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 01Nisan2010 Saat 23:56
Osman hoca finallerde beni gör.E sınıfı ARİSTO
IP
osman ç
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 01Nisan2010
Gönderilenler: 0

Alıntı osman ç Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 01Nisan2010 Saat 23:58
bende E sınıfındayım görüşürüz inşallah
IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,156 Saniyede Yüklendi.gebelik hesaplama | ehliyet yenileme | boğaz ağrısına ne iyi gelir | apandisit belirtileri | mtv hesapla | hamile kalmanın yolları | rüya yorumları tabirleri | rüya yorumları tabirleri | kombi bakımı | kombi servisi | kredi mevduat | krediler bankalar | arapça sözlük | arapça çeviri | uygun krediniz | banka şubeleri | finansbank internet bankacılığı | akbank müşteri hizmetleri | ziraat bankası internet bankacılığı | ziraat internet bankacılığı | finansbank internet bankacılığı | en uygun ihtiyaç kredisi