Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Dil bilgisi - Sarf & Nahiv - النحو والصرف
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netالصرف و النحو - DİLBİLGİSİDil bilgisi - Sarf & Nahiv - النحو والصرف

Mesaj icon Konu: Fiiller iki kısımdır - الأفعال قسمان

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
saniye
Faal Üye
Faal Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 20Aralık2007
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 1592

Alıntı saniye Cevapla bullet Konu: Fiiller iki kısımdır - الأفعال قسمان
    Gönderim Zamanı: 21Nisan2010 Saat 10:07
Arapça'da en temel hatlarıyla Fiiller iki kısımdır;

1. Kısım: Aslî fiiller (Yani bütün harfleri aslından var olan fiiller demektir).
2. Kısım: Zû-ziyâde fiiller (Yani aslında var olan harflere ziyade harf bulunan fiiller demektir).

1.Aslî Fiil: İki kısımdır. Sülâsî ve Rübâî.
   
Sülâsî: Mazisi 3 harf üzerine olan fiil demektir.Bu 6 babtır.

Fethun-Zammün
Fethun-Kesrun
Fethetan
Kesrun-Fethun
Zammün-zammün
Kesretan.

3.Babtan olan fiilin aynel veya lamel fiilinde hurûf-ü halktan birinin bulunması şart kılınmıştır.

يَأْبىَ ) اَبَي -   ) müstesnâ. Hurûf-u Halk (boğaz harfleri)  ع، خ، ح،غ ه، ء،  harfleridir.

Rübâî : Mazisi 4 harf üzerine olan fiil demektir. Bu 1 babtır ve fa’lele  babıdır. Bazıkere 6 bab olur.Bu 6 baba da rübâi ‘ye Mülhâk  diye isim verilir.   

2.Zû-ziyâde fiil:   Buda iki kısımdır. Sülâsî mezîd ve Rubâî mezîd.

Sülâsî mezîd :  14 bâb , 3 Nevi’’dir. Sülâsî mezîdün fîhî  Rubâî , Sülâsî mezîdün fîhî  Humâsî
     Sülâsî mezîdün fîhî Südâsî.
      
Sülâsî mezîdün fîhî  Rubâî : 3 babtır.     
اَفْعَلَ , فَعَّلَ , فَاعَلَ
Sülâsî mezîdün fîhî  Humâsî:   5 babtır.           
اِنْفَعَلَ , اِفْتَعَلَ , اِفْعَلَّ , تَفَعَّلَ , تَفَاعَلَ
Sülâsî mezîdün fîhî Südâsî : 6 babtır.
اِسْتَفْعَلَ , اِفْعَوْعَلَ , اِفْعَوَّلَ ,اِفْعَالَّ  –   اِفْعَنْلَلَ,اِفْعَنْلَى                              Misal :    اِقْعَنْسَسَ , اِسْلَنْقَى
                     
Rübâî mezîd : 3 bab , 2 nevi’ ‘dir. Rubâî mezîdün fîhî Humâsî , Rubâî mezîdün fîhî Südâsî.
Rubâî mezîdün fîhî Humâsî:  1 babtır. 
تَفَعْلَلَ   ) تَدَخْرَجَ )           
Rubâî mezîdün fîhî Südâsî : 2 babtır.         
اِفْعَنْلَلَ , اِفْعَلَلَّ   
Misal :  (
اِحْرَنْجَمَ اِقْشَعَرَّ )       
IP
saniye
Faal Üye
Faal Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 20Aralık2007
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 1592

Alıntı saniye Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 21Nisan2010 Saat 15:27
1.FASIL

Şu fasıl Mastardan çıkarılmasına hacet şiddetlenen bir takım vecihler hakkında olucudur. Bu vecihler altıdır. Mazi, Müzari’, Emir, Nehi, İsm-i Fail ve İsm-i Mef’ul’ dür.

MASTAR:
Mastar ( 
مَنْصَرٌ   ) gibi mimli veya (  نَصْرًا ) gibi mimsiz olmaktan hali değildir.
   
Eğer mastar mimsiz olursa;
   
Bu mastar semaidir. Bizim semâi ile muradımız Araplardan işitildiği üzere muhafaza olunan ve üzerine kıyas olunmayan her bir mastardır.

Sülâsi masdarlar için kıyas yoktur. Sülasinin gayrı mastarlar ise kıyâsîdir. ( Yani bir kaide ve kural üzerine gelir. )

Eğer mastar mimli olursa;
     
Fiili Muzari’ nin aynel fiiline bakılır, muzarinin aynel fiili meftuh veya mezmum olursa yani
1, 3, 4, 5. bablarda; mastar mimi, İsmi zaman, İsmi  Mekan  (
مَفْعَلٌ  ) vezni üzerine gelir.

Eğer fiili muzarinin aynel fiili meksur olursa, yani 2 ve 6. bablarda mastar mimi (
مَفْعَلٌ  ) , İsmi zaman ve İsmi mekan ise aynel fiilinin kesresi ile (  مَفْعِلٌ ) vezni üzerine gelir.
 
*** Bu kaideler sahih, ecvef, muza’af ve mehmüz fiilde geçerlidir.

Nakıs fiilde  Mastar mimi, İsmi zaman, ,İsmi mekan babların tamamında ( 
مَفْعَلٌ ) vezni üzerine gelir.
Misal fiilde  Mastar mimi, İsmi zaman, ,İsmi mekan babların tamamında ( 
مَفْعِلٌ ) vezni üzerine gelir.
Lefifi makrun: Nakıs fiil gibidir.(yani bütün bablarda (
مَفْعَلٌ  ) vezni üzerine gelir.)
Lefifi mefruk : Misal fiil gibidir.(yani bütün bablarda ( 
مَفْعِلٌ  ) vezni üzerine gelir.)

Eğer fiil sülasi üzerine zait olursa:

Mastar mimi, ism-i zaman, ism-i mekân ve ismi mef’ul muzarînin meçhul vezni üzerine gelir. Ancak sen muzaraat harfini mimi mezmûmeye çevirirsin. Mesela:   
اَكْرَمَ – يُكْرِمُ    Meçhûlü:  يُكْرَمُ  . Mîmi mezmûmeye tebdil edince  مُكْرَمٌ     oldu. İsmi fail ise aynel fiilinin kesresi iledir. Mesela :   مُكْرِمٌ
IP
saniye
Faal Üye
Faal Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 20Aralık2007
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 1592

Alıntı saniye Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 21Nisan2010 Saat 15:29
1. MAZİ :
Eğer fiil ma’lum olursa:
   
Maziden ahirki harf, babların tamamında ister müzekker,ister müennes olsun ( gaib ve gaibenin) müfret ve tesniyesinde fetha üzerine mebnî ,cemi’ müzekker gaibinde mazmum,geriye kalanları ise sakindir.

Maziden evvelki harf, babların tamamında meftuhtur.Ancak evvelinde Hemze-i vasıl bulunan hümâsi ve südâsi bablar müstesna.
   
HEMZE-İ  VASIL :
Başlangıç halinde sabit, geçiş halinde düşen hemzedir.

HEMZE-İ VASILLAR :
 1- ( 
اِبْنٌ  )
2- ( 
اِبْنَمٌ  )
3- ( 
اِبْنَةٌ  )
4- ( 
اِمْرَءٌ )
5- ( 
اِمْرَأَةٌ  )
6- (
اِثْنَيْنِ )
7- ( 
اِثْنَتَيْنِ
8- (
اَسْمٌ )
9- (
اِسْتٌ
10- (
اَيْمُنٌ )’ nün hemzeleri,
11- Hümâsi  ve  südâsiden olan mazi, masdar ve emrin hemzeleri.
Mesela: ( 
اِنْكَسَرَ – اِنْكِسَارًا – اِنْكَسِرْ )
12- Sülâsiden olan emri hazırın hemzesi. Mesela: ( 
اُنْصُرْ  )
13- Lamı tarife bitişen hemze. Mesela: (   
الماضى  )
IP
saniye
Faal Üye
Faal Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 20Aralık2007
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 1592

Alıntı saniye Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 21Nisan2010 Saat 15:31
HEMZE-İ VASILLARIN HAREKESİ :
Hemze-i vasıl geçiş halinde mahzuf , başlangıç halinde meksurdur.Ancak (
اَيْمُنٌ )’ nün hemzesi ve Lâm-ı ta’rife bitişen hemze meftuh , ( يفعل ) babından gelen emr-i hazırın hemzesi ( aynel fiiline teb’an ) ve Humâsi ve Sudâsi bablardan mazinin meçhulünün hemzesi zammedir.
     
HEMZE-İ KATÎLER:

1- İfal babının hemzesi.       Mesela:  ( 
اَكْرَمَ  )
2- Mütekellimin hemzesi.       Mesela:  ( 
اَنْصُرُ  )
3- Ceminin hemzesi.       Mesela:  (   
اَبْوَابٌ  )
4- İstifhamın hemzesi.       Mesela:  ( 
اَرَجُلٌ فِى الدَّارِ )
5- İsmi tafzilin hemzesi.       Mesela:  ( 
اَنْصَرُ )
6- İsmi Celâlin hemzesi      Mesela:  (
يَا اَللهُ )
7- Sıfatı müşebbehenin hemzesi.   Mesela: ( 
اَحْمَرُ  )
8- Mazinin kendi hemzesi.    Mesela:  (   
اَخَذَ )
9- Lamı tarife bitişen hemze  kesret-i isti’malinden dolayı hemze-i vasıl  olarak kabul edilmiştir.

Eğer fiil meçhul olursa:
Ahirki harf ma’lumunda olduğu gibi, ahirden bir önceki harf meksurdur, ma’lumunda sakin olanlar sakin, geriye kalanlar mazmumdur.
IP
saniye
Faal Üye
Faal Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 20Aralık2007
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 1592

Alıntı saniye Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 21Nisan2010 Saat 15:33
2- MUZARİ:
TARİFİ :
حَرْفٌ مِنْ حَرُوفِ الْمُضَارَعَةِ  بِشَرْطِ اَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الَحَرْفُ زَائِدًا عَلَى الْمَاضِى   فَهُوَ الَّذِى يَكُونُ فَى اَوَّلِهِ
MANASI : Şu eteyne harflerinden birinin mazi üzerine zaid olması şartıyla  olan fiile fiili müzari’ denir.

Fiili müzari’ nin mâ’lumunda;
*  Muzara’at harfi rubâiler hariç diğer bütün bablarda meftuhtur.Rubâilerde ise hangi rubâi olursa olsun   mezmumdur.
** Rubâi , Humâsi ve Südâsi bablarda ahirden bir önceki harf meksurdur.Ancak 3 bab müstesnâ .
Bu (
يَتَفَعَّلُ , يَتَفَاعَلُ , يَتَفَعْلَلُ   (  3 babta ise ahirden bir önceki harf meftuhtur.

Fiili müzari’ ‘ nin meçhulünde;
* Muzara’at harfi mazmum,ma’lumunda sakin olan meçhulünde de sakin,lamel fiili hariç geriye kalanlar meftuhtur.
Ahirki harf ise hem ma’lumunda hem meçhulünde Nasb edici bir nâsıb , Cezmedici bir câzım olmadığı müddetçe raf ( zamme) okunur.
IP
saniye
Faal Üye
Faal Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 20Aralık2007
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 1592

Alıntı saniye Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 21Nisan2010 Saat 15:38
3- EMİR VE NEHİ:
Emir ve nehi fiili muzarinin lafzı üzeri gelir.Ancak  cezimlidirler. 

Cezim Alâmeti : Tesniye’de  ,Cemi’ müzekkerlerde  ve müfret müennes muhataba nunun düşmesi, geriye kalanlarda cezim alâmeti sahih lamel fiilinin sükunu , illetli lamel lamel fiilinin sükutudur.
Cemi’ müennes nunu müstesna. Cemi’ müennes nunu cezim halindede cezmin gayrisinde de sabittir.
Mesela : Müzari’  (
يَنْصُرُ ) ise emir sığası da  ( لِيَنْصُرْ ) bu şekilde gelir.

EMRİ HAZIRIN YAPILIŞ ŞEKLİ:
Emri hazır fiili muzariinin müfret müzekker muhatabından yapılır ki;  İlk olarak muzaraat harfi (
ت  ) hazf olunur. Mesela kelime (  تَنْصُر ُ) ise muzaraat harfini hazfettikten sonra ( نْصُرُ ) olur. Müzaraat harfinin sakin ile başlamak mümkün olmadığından dolayı evveline bir hemze-i vasıl getirilir.ve ( اُنْصُرْ ) olur.
Eğer müzaraat harfinin maba’di harekeli ise ahiri sakin kılınır.  (
تُدَحْرِجُ ) -  ( دَحْرِجْ )
IP
saniye
Faal Üye
Faal Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 20Aralık2007
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 1592

Alıntı saniye Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 21Nisan2010 Saat 15:38
4- İSMİ FAİL: ismi fail 4 vezin üzerine gelmektedir.

a- Eğer mazinin aynel fiili meftuh ise, yani 1, 2 ve 3. bablarda ismi failin vezni ( 
نَاصِرٌ  )’dur.
b- Eğer mazinin aynel fiili mezmum ise, yani 5. babda  ismi failin vezni ( 
عَظِيمٌ – ضَحِمٌ )’dur.
c- Eğer mazinin aynel fiili meksur ise, yani 4. babda ismi fail vezni müteaddiden ( 
عَالِمٌ )’dür.
Lazımda ise 4 vezin üzerine gelmektedir ki bunlarda (   
زَمِنٌ – اَحْمَرُ - عَطْشَانَ  مَرِيزٌ -   )’dir.

Bu kelimelerin çekim şekilleri şöyledir.
اَحْمَرُ  –  اَحْمَرَانِ  –  حُمْرٌ  /  حَمْرَاءَ   –  حَمْرَوَانِ  -  حُمْرٌ    )
عِطَاشٌ  عَطْشَانَ  –  عَطْشَانَانِ  –  عِطَاشٌ  /  عَطْشَى  –  عَطْشَيَانِ  -  )
5- İSMİ MEFUL: ismi mef’ul  sülasinin tamamında 2 vezin (   
مَجْبوُرٌ  -  كَسِيرٌ    ) ‘dir.
 İsmi failin mübalağa vezinleri:

   
  غُفُلٌ  -  يَقُظٌ  –  مِدْرَارٌ  -  مِكْثِيرٌ  -  لُعَنَةٌ  )           ( جَهُولٌ  –   صِدِّيقٌ   –   كَذَّابٌ
IP
saniye
Faal Üye
Faal Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 20Aralık2007
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 1592

Alıntı saniye Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 21Nisan2010 Saat 15:40
2. FASIL

Bu fasıl ise sahih fiillerin çekimi ile alakalıdır.

Mazi, muzari, emir ve nehi malumdan ve meçhulden 14 vezin üzerine çekilmektedir.

3 vezin gaip , 3 vezin gaibe , 3 vezin muhatap , 3 vezin muhataba ,  2 vezin’de mütekellim içindir.

Emir ve Nehi’nin ma’lumlarında mütekellim sıgası gelmez.

İsm-i Fail için 10 vecih ,  İsm-i Mef’ul için 7 vecih vardır.

Nun- u tekid :

Açıklama: Nun-u Te’kid isme dahil olmaz. Fiillerden de kendisinde talep manası olanlara  talebi te’kid için dahil olur. ( İfadeye Elbette manası katar. ) Nun-u Te’kid ikiye ayrılır. Nun-u Müşeddede – Nun-u Muhaffefe

Nunu tekit (müşeddede): malum ve meçhulden emir ve nehinin tamamına dahil olur. (Şeddelidir.)   

Nunu muhaffefe: bu nun ise tesniye ve cemi müennes hariç diğerlerinin tamamına dahil olur. (Sakindir.)

Mesela. (
اُنْصُرْ   ) kelimesinin nunu müşeddede ile çekiliş şekli :
   
   اُنْصُرَنَّ   -   اُنْصُرَانِّ  -  اُنْصُرُنَّ  /  اُنْصُرِنَّ  -  اُنْصُرَانِّ  -  اُنْصُرْنَانَّ   

Mesela. (
اُنْصُرْ   ) kelimesinin nunu muhaffefe ile çekiliş şekli :

اُنْصُرَنْ   -   اُنْصُرَا  -  اُنْصُرُنْ  /  اُنْصُرِنْ  -   اُنْصُرَا   -  اُنْصُرْنَ   

اِدَّثَّرَ - اِثَّاقَلَ  ) kelimelerinin asılları (تَدَثَّرَ   تَثَاقَلَ    )’dir. ( ت ) harfi kendilerinden sonraki harfe idgam olunur. Yani birincisinde ( ت ), ( دال ) ‘a ikincisinde de ( ت ),  ( ث ) ’ye idgam olunur. Sonra sakin ile başlamak mümkün olmadığından dolayı evveline hemze-i vasıl dahil edilir. Ve (  اِدَّثًّرَ - اِثَّاقَلَ  ) olur.
IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,113 Saniyede Yüklendi.gebelik hesaplama | ehliyet yenileme | boğaz ağrısına ne iyi gelir | apandisit belirtileri | mtv hesapla | hamile kalmanın yolları | rüya yorumları tabirleri | rüya yorumları tabirleri | kombi bakımı | kombi servisi | kredi mevduat | krediler bankalar | arapça sözlük | arapça çeviri | uygun krediniz | banka şubeleri | finansbank internet bankacılığı | akbank müşteri hizmetleri | ziraat bankası internet bankacılığı | ziraat internet bankacılığı | finansbank internet bankacılığı | en uygun ihtiyaç kredisi