Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ II SORULARI

Nereden Yazdırıldığı: Onlinearabic.net
Kategori: İLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.
Forum Adı: Sakarya İlahiyat İLİTAM 2. Sınıf Dersleri
Forum Tanımlaması: Sakarya İlahiyat İLİTAM dersleri paylaşım platformu
URL: http://www.onlinearabic.net/forum/forum_posts.asp?TID=10351
Tarih: 10Nisan2020 Saat 05:58
Program Versiyonu: Web Wiz Forums 8.03 - http://www.webwizforums.com


Konu: İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ II SORULARI
Mesajı Yazan: muallim sani
Konu: İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ II SORULARI
Mesaj Tarihi: 28Kasım2010 Saat 22:26

İslam Mezhepleri Tarihi II Sınav Soruları

 

1 ) Aşağıdakilerden hangisi Nusayriliğin doğuşunda daha fazla etkili olmuştur?

Şii düşüncedeki kurtarıcı beklentisi, 

Abbasiler dönemindeki yönetim zafiyeti, 

Göçebe hayattan yerleşik hayata geçiş süreci, 

Emevi-Haşimi çekişmesi, 

Hz. Osman’ın hilafeti dönemindeki uygulamalar, 

 

2 ) Şeyh Adiy aşağıdaki mezheplerden hangisinin kurucusu kabul edilir?

Nusayrilik 

İmamiyye 

İsmailiyye 

Dürzilik 

Yezidilik 

 

3 ) Aşağıdakilerden hangisi "Resailü'l-hikme" yazarlarından biridir?

Hakim Bi-emrillah, 

Hiçbiri, 

Anuştekin Derezi, 

Muhammed b. İsmail, 

Muktena Bahaeddin, 

 

4 ) Adeviyye tarikatı hangi şeyh döneminde Sünni anlayıştan ayrılmaya başlamıştır?

Ebu’l-Berekat b. Sarh 

Seyyid Silmen 

Şeyh Adiy b. Musafir 

Adiy b. Ebi’l-Berekat 

Şeyh Hasan b. Adiy 

 

5 ) Hangi Nusayri lideri döneminde Nusayriliğin merkezi Halep’ten Lazkiye’ye taşınmıştır?

Abdullah b. Muhammed el-Cünbülânî, 

Muhammed b. Yunus el-Kilazî, 

Muhammed b. Nusayr en-Nemiri, 

Ebu Said Meymun b. Kasım et-Taberanî, 

Ebu Abdullah Hüseyin b. Hamdan el-Hasibî, 

 

6 ) Aşağıdakilerden hangisi Dürzilerin temel inanç prensiplerinden biri değildir?

Emr’i tanımak, 

Takiyye, 

Hakim bi-Emrillah’ın uluhiyetine iman, 

Hududu bilmek 

Yedi Esası bilmek, 

 

7 ) Dürzilerin ibadet hanelerine ne ad verilmektedir?

Zaviye, 

Cemevi, 

Nüdeyve 

Camii, 

Halavat, 

 

8 ) Soru: Aşağıdakilerden hangisi Yezidilerin kutsal kitaplarından biridir?

Resailü’l-hikme 

Mushaf-ı Reş 

Nur Risaleleri 

Kitabu’l-Mecmuu 

Hiçbiri 

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi ruhaniler zümresinden bir sınıf değildir?

Mir 

Kavallar 

Cahiller 

Fakirler 

Şeyhler 

 

10 ) Yezidilik karma bir inanç sistemine sahiptir. Buna göre “evlilikte şarap ve ekmek ayini” hangi din ya da mezhepten alınmış olabilir?

Dürzilik 

Yahudilik 

Mecusili 

Nusayrilik 

Hıristiyanlık

 

11) Aşağıdakilerden hangisi günümüz Nusayrilerine verilen isimlerden biri değildir?

Akdeniz Aleviliği,

Fellah,

Arap Uşağı,

Arap Aleviliği,

Anadolu Aleviliği???

 

12) Bahaullah” aşağıdakilerden hangisinin lakabıdır?

Kazım er-Reşti

Mirza Muhammed Ali

Mirza Yahya Nuri

Mirza Hüseyin Ali

Ahmed el-Ahsai

 

13) Muhammed b. Yunus Kilazi döneminde Ali’nin mekanıyla alakalı tartışma neticesinde Nusayrilik ----- ve ---- şeklinde iki ana gruba ayrılmıştır?

Şemsiyye-Gaybiyye,

Kilaziler ve Kameriler,

Şemsiler ve Kameriler,???

Haydariyye-Şemsiyye,

Hiçbiri,

 

14-Mezhep mensuplarına göre Nusayrîliğin bir mezhep olarak ortaya çıkması ------- ve ------- olaylarına dayanmaktadır.?
   
Ehl-i Beyt ve Şiilik,
   
Sıffin ve Cemel,
Gadir-i Hum ve Kerbela
Ali- Muaviye çatışması,
 Hiçbiri,

15-Aşağıdakilerden hangisi Nusayriliğin kurucusudur?

Hasibî,
Taberânî,
Cünbülânî,
Nemirî,
Ferganî

16-Erken dönem İslam Mezhepleri Tarihi kaynaklarında Nusayriler hangi isimle anılırlar?
   
Hiçbiri,
Batıniyye,
Sabbahiyye,
Nemiriyye,
İsmailiyye,

17-
Babilik hareketinin kurucusu kimdir?

Mirza Yahya Nuri
Mirza Ali Muhammed
Ahmed el-Ahsai
Mirza Hüseyin Ali
Kazım er-Reşti

18
-*Dürzilik mezhebinin kurucusu kimdir?
   
Hakim bi-emrillah,
Anuştekin Derezi,,
Hasan b. Haydara el-Ferganî,
Hamza b. Ali,
Muktena Bahaeddin,

19-Aşağıdakilerden hangisi Dürziliğin kökeniyle alakalı olarak Batılı araştırmacıların ileri sürdüğü bir iddiadır?
   
Nazerie,
Muhammed b. İsmail Derezi
Beni Maruf,
Nusayra,
Dreux Kontu,

20-*
Yezidilere göre 15- 20 Eylül tarihleri arasında Laleş’teki Şeyh Hadi türbesini ziyaret etmek ----- yerine geçer?

Hacca gitmek,

Zekat vermek,
Oruç tutmak,
Namaz kılmak,
Cihat etmek,

21-Aşağıdakilerden hangisi ile Muhammed b. Nusayr arasında dostluk/ahbaplık ilişkisi vardır?

Muhammed Bakır,
Şeytanu’t-tak,
Cafer Sadık,
Selman-ı Farisi,
Ali Naki,

22-Aşağıdaki fırkalardan hangisinin Şiilikle doğrudan ilişkisi yoktur?
   
İsmailiyye
Nusayrilik,
Bahailik
Yezidilik,
Dürzilik

23-
Yezidilere göre ----- dünyanın yöneticisi ve tanrı iradesinin uygulayıcısıdır?
    
Hz. Ali
Seyyid Simen
Şeyh Adiy b. Müsafir
Melek Tavus
Yezid b. Muaviye

24-*Yezidilerde sosyal yapı ---- ve ----‘dan oluşmakta olup, sınıflar arasında geçiş yoktur?
   
Hiçbiri,
Şeyhler ve pirler,
Ruhaniler ve müritler,
Efendiler ve kullar,
Cahiller ve Akıllılar,

 

 

25-Dürzi inancına göre aşağıdakilerden hangisine tanrı hulul etmiştir?

Hasan b. Haydara el-Ferganî, 

 Anuştekin Derezi,, 
 Muktena Bahaeddin, 
 Hamza b. Ali, 
 
Hakim bi-emrillah,

 

26-Dürziler, insan ruhunun ölümle birlikte başka bir insan bedeninde hayata geri dönmesine ---- demektedirler?


 
Kıyamet,
Tenasüh,
Cennet-cehennem,
Takiyye,
Tekammus,

27-
Dürziler, dini bilgilere vakıf olup olmama hususunda ---- ve ---- şeklinde iki ana gruba ayrılırlar?

Ukkal ve Cuhhal,
Köylüler ve şehirliler,
Hiçbiri,
Şeyhler ve müritler,
Efendiler ve Köleler,

28-
Aşağıdakilerden hangisi Dürzilerin kendileri için kullandıkları bir isimdir?
Cevaplar:
Mesajı Yazan: dede korkut
Mesaj Tarihi: 28Kasım2010 Saat 23:47
teşekkür  değerli  hocam


Mesajı Yazan: ilitamli71
Mesaj Tarihi: 30Kasım2010 Saat 00:53

emeğinize sağlık yalnız şu soru hatalı

 
4 ) Adeviyye tarikatı hangi şeyh döneminde Sünni anlayıştan ayrılmaya başlamıştır?

Ebu’l-Berekat b. Sarh 

Seyyid Silmen 

Şeyh Adiy b. Musafir      yanlış

Adiy b. Ebi’l-Berekat 

Şeyh Hasan b. Adiy      doğruMesajı Yazan: muallim sani
Mesaj Tarihi: 01Aralık2010 Saat 09:41
İslam Mezhepleri Tarihçilerine göre Yezidilik isminin kökeni nedir?

İran’ın Yezd şehri
Ezid b. Ebi Uneyse
Yezid b. Muaviye
İzed/ Yezdan tanrısı
Hiçbiri


Şeyhilik tarikatının kurucusu kimdir?

Mirza Ali Muhammed
Ahmed el-Ahsai
Mirza Muhammed Ali
Mirza Yahya Nuri
Kazım er-ReştiSayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info