Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

2012Diyanet Yeterlilik Sınav Soruları ve Cevapları

Nereden Yazdırıldığı: Onlinearabic.net
Kategori: Kamu Personeli
Forum Adı: Diyanet Personeli
Forum Tanımlaması: İmam, Müezzin, Hizmetli, Katip, Vaiz, Müftü
URL: http://www.onlinearabic.net/forum/forum_posts.asp?TID=12807
Tarih: 31Ekim2020 Saat 01:07
Program Versiyonu: Web Wiz Forums 8.03 - http://www.webwizforums.com


Konu: 2012Diyanet Yeterlilik Sınav Soruları ve Cevapları
Mesajı Yazan: mucahit_89
Konu: 2012Diyanet Yeterlilik Sınav Soruları ve Cevapları
Mesaj Tarihi: 11Mart2012 Saat 14:56

11 Mart 2012 Diyanet Yeterlilik Sınav Soruları ve Cevapları

11.03.2012 Pazar
soruları birlikte hatırlayıp cevaplayalım.
 
S.a. arkadaşlar, Yeterlik sınav sonuçlarını değerlendirmesini birlikte yapalım.
 
İki tane Yeterlilik kitabı aldım ve bitirdim hepsi fasa fiso çıktı. En doğrusu diyanetin ilmhalini alıp bitirmek olduğunu sınava girip çıktıktan sonra gördüm.
 
-Hazırlanmış yeterlilik kitapları oldukça yetersiz çıktı.
-Geçmiş yıllardaki sorular asla çıkmıyor.
-Tamamen bilgiye dayalı sorular.
 
Şimdi soruları birlikte hatırlayarak cevaplayalım.
 
 

1) Gazvetül usr, Saatül usr, Ceyşül usr sorusunun cevabı

Cevap: “Tebül Seferi” şıkkıdır.

 
3) Kıyam hangi namazlarda rükundur ?
Cevap: ......
 

2) Zekatın verildiği yolda kalanlar ne demektir?

Cevap: İbnus-sebil

 
4) Edebül müfred'in yazarı kimdir?

Cevap: Müellifi Buhari

 
5) أَنَا (ene) zamir olan kelimede durulursa nasıl durulur?
Cevap: ......Cevaplar:
Mesajı Yazan: mucahit_89
Mesaj Tarihi: 11Mart2012 Saat 15:02

6) Hudeybiye’de müslümanların müttefiki olan topluluk hangisidir?

a- Huzaala

b- Bekir

c- Gatafanlılar

d- ……

Cevap: ……

 

7) Peygamber s.a.v katılmadığı savaşlara ne denir?

a- Gazve

b- Seriyye

c- ……

d- ……

Cevap: Seriye

 

8) Ramazan orucuna niyetin vakti hangidir?

Cevap: Güneşin batmasıyla beraber zeval vaktinden biraz öncesine kadar.

 

9) Kuranda geçen VASAT kavramından ne anlaşılır?

a- Adalet

b- Güç

c- Son

d- Vaad

Cevap: ……

 

10) Filozoflara göre hangisi ahlak konusu değildir?

a- Aşk

b- Nebat

c- Nefs

d- Siyaset

Cevap: ……Mesajı Yazan: mucahit_89
Mesaj Tarihi: 11Mart2012 Saat 15:11

11) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi cenaze bahsi ile ilgili değildir?

a- Teçhiz

b- Tekfin

c- Teflik

d- ……

Cevap: Teflik

 

12) Hangisi haccın farzlarından değildir?

a- Ziyaret Tavafı

b- Sader tavafı

c- ……

d- ……

Cevap: Sader Tavafı

 

13) Ölü kişinin vücudunu örten kefenin hükmü nedir?

a- Sünnet

b- Müstehap

c- Farz

d- Vacip

Cevap: Farz

 

14) Maturidi mezhebinde iradenin tarifi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

a- ……

b- ……

c- ……

d- İnsan kesb, Allah halk eder

Cevap: İnsan kesb, Allah halk eder

 

15) hac ve umrede kesilen kurbanlara ne denir?

a- Udhiyye

b- Hedy

c- ……

d- ……

Cevap: HedyMesajı Yazan: mucahit_89
Mesaj Tarihi: 11Mart2012 Saat 15:21

16) Peygamberimizle ilgili usv- i hasene ibaresinin anlamı hangisidir?

a- Güzel ahlak

b- Güzel örnek

c- ……

d- ……

Cevap: Güzel örnek

 

17) Orucun farz kılındığı ayet?

a- Ali İmran

b- Bakara

c- ……

d- ……

Cevap: Bakara

 

18) Efendimizi vefatından sonra kendisini kim yıkadı?

a- Hz. Ebu Bekir

b- Hz. Ömer

c- Hz. Ali

d- Hz. Osman

Cevap: Hz. Ali

 

 

19) Mevtayı kefenlemenin hükmü nedir?

a- Farzı Kifaye

b- Sünnet

c- Müstehap

d- ……

Cevap: Farzı Kifaye

 

20) “Namazı vaktinde kılmaya ……,vakti çıktıktan sonra kılmaya ……, …… denir.” tanımlamasına hangileri gelmelidir?

a- eda, kaza, ifa

b- ……

c- ……

d- ……

Cevap: a- eda, kaza, ifa

 

21) 160 koyunu olan birinin kaç adet koyun zekat vermesi gerekir?

a- 1

b- 2

c- 3

d- 4

Cevap: 2

 

22) 4 mezhebe göre abdestte niyetin hükmü nedir?

a- ……

b- ……

c- ……

d- ……

Cevap: ……Mesajı Yazan: mucahit_89
Mesaj Tarihi: 11Mart2012 Saat 15:33

23) الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ de رَبِّ kelimesinde durmak nasıl bir vakıftır?

a- Vakfı kabih

b- Vakfı ızdırari

c- Vakfı tam

d- ……

Cevap: Vakfı kabih

 

24) Zekatın geçerliliği için ne gerekir?

a- Temlil/niyet

b- Nisab/yıllanma

c- Akil/baliğ

d- ……

Cevap: Nisab/yıllanma

 

25) Cahiliye dönemi için asabiyyet ne demektir?

a- Aşırı Putperestlik

b- Otoriyeti kabullenmeme

c- Kavimcilik

d- ……

Cevap: Aşırı Putperestlik

 

26) Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerim’de mucize terimiyle aynı anlamda kullanılmamıştır?

a- Burhan

b- Ayet

c- Beyyine

d- Rikak

Cevap: Rikak

 

27) Hicretten önce İslam'a davet için hangi sahabi gönderilmiştir?

a- Zeyd b. Sabit

b- Muaz b. Cebel

c- Mus'ab b. Umeyr

d- ……

Cevap: ……Mesajı Yazan: mucahit_89
Mesaj Tarihi: 11Mart2012 Saat 15:50

28) Uhut savaşı sonrasında müşriklerin peşinden düzenlenen takibe ne ad verilir?

a- Hamreül Esed

b- Bi’ri Maune

c- Beni ……

d- Beni ……

Cevap: Hamreül Esed

 

29) Şafiye mezhebine göre Kunut okumak nerede vaciptir?

a- Vitir namazında

b- Sabah namazı farzında

c- ……

d- ……

Cevap: Sabah namazı farzında

 

30) “Allahın yatarmış olduğu varlıklara benzememesi……..” tanımlaması aşağıdakilerden açıklamasıdır?

a- Muhalefetün lilhavadis

b- ……

c- ……

d- ……

Cevap: Muhalefetün lilhavadis

 

31) “……Bu çürümüş kemikleri kim diriltecek?......” ayetinde işaret edilen konu aşağıdakilerden hangisidir?

a- Ba's

b- ……

c- ……

d- ……

Cevap: Ba’s

 

32) Hicretten önce Medine’ye heyetlerin geldiği seneye ne denir?

a- Senei vufud

b- ……

c- ……

d- ……

Cevap: Senei vufud

 

33) İnsani ilişkilerde akıl, kültürle kazanılan bağışlayıcılık vs. özellikler aşağıdaki hangi terim ile tanımlanabilir?

a- Hilm

b- İrfan

c- Takva

d- ……

Cevap: İrfan

 

34) Aşağıdaki seçeneklerden mahreçleri aynı olan harfler hangileridir?

a- ح-ع

b- ……

c- ……

d- ……

Cevap: ح-عMesajı Yazan: mucahit_89
Mesaj Tarihi: 11Mart2012 Saat 19:16

35) Allahın canları alır, manasındaki isim hangisidir?

a- El Kabiz

b- ……

c- ……

d- ……

Cevap: El KabizMesajı Yazan: mucahit_89
Mesaj Tarihi: 11Mart2012 Saat 19:21

36) Meddi Munfasıl’ı ziyade medle uzatmanın hükmü nedir?

a- Caiz

b- Farz

c- ……

d- ……

Cevap: CaizMesajı Yazan: mucahit_89
Mesaj Tarihi: 11Mart2012 Saat 19:25

1-    usvei hasene  - güzel örnek

2-    ene kelimesi(zamir) vakf halinde - meddi tabii yapılarak vakfedilir

3-    sevee  vakf halinde - meddi tabii yapılarak vakfedilir

4-    müslümanlarla mütttefik olan kabile - huzaa

5-    araf - cenet cehennem arası

6-    önceki durağın aynısı - kef harfi

7-    mahreçleri aynı olan harfler - ayn hı

8-    Tam İdğam - ebedtum

9-    iz zalamu - mütecaniseyn

10- yesribe gönderilen - Musab bin umeyr

11- peygamberimizi yıkayan - hz Ali

12- ceyşu’l-usra - tebuk

13- kâf hâ ayn sâdda’ki ayn harfinde - medd-i lin

14- mecrehe da hangi tecvid vardır - imale vardır

15- cenaze namazının rükünleri - kıyam tekbir

16- izhari kameriyye - el-Gavlu

17- IL’da sonra aşağıdaki harflerden hangisine ‘L’ idğam edilir idğami şemsiye harfi olan grup

18- necaseti hafiife 5 te bir

19- havaic-i feriyye

20- Zekata Tabi Malların Üzerinden bir Kameri Yılın Geçmesi – Havelenu’l-havlMesajı Yazan: mucahit_89
Mesaj Tarihi: 11Mart2012 Saat 19:25

21- hangis yanlıştır - idğam:ğunne yapmak

22- minada şeytan taşlama – remy-i cimar

23- Esmaü’l-Hüsna’da yanlıştır - el-Azim

24- Harem Bölgesinde kişinin normal zamanlarda helal olan bazı şeyleri kendine yasaklanması - ihram

25- Hangisi Hacc’ın Rükunlarından(Farzlarından) değildir- Sader tavafı

26- Medd-i Munfasılın üstüne eklenen meddin durumu –   caiz

27- sakin nun ve sakin vav ye bir kelimede ise - izhar

28- Hanefilerde orucun niyet zamanı--  akşamdan zevale kadar

29- Allah’ın isimlerinden ‘can alan’ — el-Kabz

30- Yaratılana benzememek olan manasındaki ‘’Sıfat’’ - muhalefetül lil havadis

31- (Yasin süresi’nden verilen ayet meali) çürümüş kemiklerden yaratmak--  ba's

32-  Geçmişten günümüze gelen dinlerde ortak özellik - inanç esaslarının aynı olması

33- Zekatın geçerlilik şartı -  niyet , temlik

34- hissi mucize--  duyu organlarıyla anlaşılır olması

35- ‘Mucize’, Kuran’da hangi kelime ile ifade edilmiyor -  rikak

36- Namazın kılınma vakitlerine göre (zamanında-zamanı çıkınca-bozulursa zamanı içinde) - eda , kaza , iade

37- Hangisine Gusl abdesti gerkmez--  istihaze

38- Cenazeyle ilgili olmayan terim — telfik

39- Uhut Savaşı sonrası - Hamraü’l-eset

40- Asabiyet -  Yakınlara her halükarda Yardım(!)Mesajı Yazan: mucahit_89
Mesaj Tarihi: 11Mart2012 Saat 19:26

41- Teşrii İrade ile doğrudan alaklı olmayan – Allah’ın İnsanı Yaratması(!)

42- Allah’ın varlığını isbat eden delillerden değil – İstihlas

43- Heyetler senesi – Senei Vüfud

44- Elhamdü lillahi Rabb’ de vakıf – Vakf-ı Kabih

45- Öncesi sonrasıyla anlam bakımından bağı olmayan – Vakf-ı Tam

46- İstağfir li-zikri – İdğam yok

47- Hangisinde Gusul gerekmez – Saç örgülerinin çözülmesi

48- Hangi Tecvid Yoktur – Meddi Lazım

49- Mim den sonra B – İzhar-ı Şefevi

50- Şafilerde umrenin rükünleri - ihram tavaf say tıraş

51- Kur’an’daki ‘’Vasat Ümmet’’ tabirinden İslam bilginlerinin anladığı – Adalet

52- insani ilişkilerde akıl ve kültürle kazanılan bağışlayıcılık vs. Hilm

53- Allah’a Karşı saygı.. – Takva(!)

54- Cenazenin Kefenlenmesi – Farz(!)

55- Abdestte Niyet – Hanefilerde Sünnet, diğerlerinde Farz

56- Akşamdan niyet eden gündüz yolculuğa çıkarsa – Kefaret gerekmez(!)

57- Kıyamın Farz Olduğu Namazlar – Farzlar, Vacipler ve Sabahın Sünneti

58- Peygamber(s.a.v)’ in katılmadığı savaşlara ne denir? Seriyye

59- Filozoflara Göre Ahlakın Konusuna girmeyen – Nebat(!)

60- Seferilikte Namazlarla ilgili – Maliki Sünnet-i müekket(!)Mesajı Yazan: mucahit_89
Mesaj Tarihi: 11Mart2012 Saat 19:26

61- Oruçta Kefaretin Kaynağı – Sünnet

62- Orucun Farziyyeti – Bakara 183-185

63- Şafilerde Konut duası hangi namazlarda sürekli okunur – Sabah namazının farzı

64- Allah’ın varlığını isbatta selim akıl ve sağduyu..  – Fıtrat Delili

65- Muktedi ile alakalı….

66- Sorumluluk vs… - Şükür(!)

67- Zekat Verilen Yolda Kalmışlar Tevbe 60.Ayette hangi kelime – İbn-üs Sebil

68- Namazı Bozmayan - Namazda Konuşmadan Gözleri kıbleden Çevirmek (!)

69- Namazda konuşmak vs.namazı bozan hatalara ne denir - müfsidatı salat(!)

70- Keferu er-Ru’be.. – Vasl halinde birinci kelime Meddi Tabii olup uzatılır

71- Şafilerde Fatiha yanlış okunursa namaz bozulur..(!)

72- İzhar-ı Kameriye Harfi – He

73- 160 koyunun Zekat nisabı – 2

74- Hacc’da kesilen Kurban – Hedy 

75- Edebü’l-Müfred – Buhari

76- Iztırari fiiller..mi Kesb mi?

77- Yatsının farzında 5 ve 6. Rekatlar..

78- 6 ayını doldurmuş 1 yaşında gibi gösteriyorsa kurban edilir

79- Veğfir.. Hükmü R sorusu??

80- cevabı akaid olan soruMesajı Yazan: hhghhg
Mesaj Tarihi: 11Mart2012 Saat 23:47
Allah razı olsun baya hatırlamışsınz. ben bazı sorularda çok zorlandım..geçen yıl üstünde ısrarla durdukları harflerin sıfatları, cuma namazı, nafile namazlar vs. gibi konulardan hiç sorulmamış..boşuna vakit harcadığım yerler oldu diye düşünüyorum. bencede sınava hazırlık amacıyla derlenen konu anlatımlı kitaplar yetersiz kalmış.
cenazenin kefenlenmesine bende farz dedim,Hicretten önce İslam'a davet için hangi sahabi gönderilmiştir?

c- Mus'ab b. Umeyr dedim,

asabiyyet kavimcilik demekmiş,

vasata adalet dedim..

 
 

 Mesajı Yazan: mucahit_89
Mesaj Tarihi: 12Mart2012 Saat 10:46
Orjinalini yazan: hhghhg

Allah razı olsun baya hatırlamışsınz. ben bazı sorularda çok zorlandım..geçen yıl üstünde ısrarla durdukları harflerin sıfatları, cuma namazı, nafile namazlar vs. gibi konulardan hiç sorulmamış..boşuna vakit harcadığım yerler oldu diye düşünüyorum. bencede sınava hazırlık amacıyla derlenen konu anlatımlı kitaplar yetersiz kalmış.
cenazenin kefenlenmesine bende farz dedim,Hicretten önce İslam'a davet için hangi sahabi gönderilmiştir?

c- Mus'ab b. Umeyr dedim,

asabiyyet kavimcilik demekmiş,

vasata adalet dedim..

 
 

 

Sizlerden de mevlam razı olsun.
 
Yeterlilik kitapları da geçen senelerdeki konu dağılığımını dikkate alarak içerik hazırlamışlar ama gördüğüm kadarıyla da kopyala/yapıştır sistemi uygulanmış.
Yani özgün bir çalışma olmamış. Test sorular hakeza öyle kopyala yapıştır şeklinde. Sorularda bariz hatalar var, bir kitabın testinde Mekki Medeni ayet sayıları 87-27, diğerinde 85-29 doğru olarak verilmiş. Bunlar benzer nice yanlışlar.
 
Yeterlilik soruları hazırlayan hocaları tebrik ediyorum, gerçekten okkalı sorular hazırlamışlar. Yeterlilik kitaplarına çalışarak olacak iş değil bu!
Diyanetin İlmihalini kesinlikle okumak gerekiyor, anladığım kadarıyla da temel amaç budur. Zaten din görevlisi olacak kişi kesinlikle de bu ilmihali okumalıdır. Hatta görevdeki din görevlilerini de bu ilmihalde hizmet içi sınavı kapsamında sınava tabi tutmalılar.
 
Özellikle de yapamadığım ama sonradan cevabını öğrenince çok ustaca üretilmiş bir soru olan أَنَا zamiri durularak okunursa, nasıl okunur, sorusuydu.
Aslında bu şekilde durulan bir kelime yok, ancak sismtem diyor ki, eğer senin bilgin varsa ve bu iş için hazırlıklıysan meslekle ilgili bilgileri hazmetmişsen bu yorumu yapabilmelisin, oldukça da haklılar.
 
Şimdiden diyanetin ilmihalini aldım okumaya başladım, nasipse seneye yeterlilik sınavına gireceğim.
Diyanet Yeterlilik sınavlarını artık her sene yapacakmış, şeklinde bilgi aldım.


Mesajı Yazan: zonguldak67
Mesaj Tarihi: 12Mart2012 Saat 14:01
ne zaman açıklanır cevaplar ?


Mesajı Yazan: zonguldak67
Mesaj Tarihi: 12Mart2012 Saat 14:20
sorular farklıydı herhalde bazıla sorular bende yokdu a idi gurup benim


Mesajı Yazan: mucahit_89
Mesaj Tarihi: 12Mart2012 Saat 15:10
Orjinalini yazan: zonguldak67

ne zaman açıklanır cevaplar ?
 
11 Mart 2012 Yeterlilk Sınav Sonuçları 13 Mart 2012 tarihinde açıklanacak.


Mesajı Yazan: ibrahimoruc
Mesaj Tarihi: 12Mart2012 Saat 23:39
Orjinalini yazan: mucahit_89

Orjinalini yazan: zonguldak67

ne zaman açıklanır cevaplar ?
 
11 Mart 2012 Yeterlilk Sınav Sonuçları 13 Mart 2012 tarihinde açıklanacak.
 
 
Sınav soru-cevapları desek... :)


-------------
Her zaman her yerde gerçek ol gerçek
Gerçek değil isen ellerini çek
Kuran-ı kerim bir bahçedir bismillah çiçek
Bize bu bahçenin kokusu lazım


Mesajı Yazan: hhghhg
Mesaj Tarihi: 13Mart2012 Saat 13:54
ben hazırlık kitaplarını beğenmediğimden kaynak kitaplarla hazırlandım. ilmihalinde hemen hemen tamamını okudum. ilmihalin sonundaki peygamber efendimizle ilgili kısımları okumamıştım sadece,ordanda maşallah baya bi soru çıktı. çok sinir bozucu..
niyetim kaynak kitaplardan sonra hazırlık kitabına bakıp toplu gözden geçirmiş olmaktı ama hepsine yetişemedim. pek umutlu değilim, ama olaki hani bi ihtimal 70 üzeri alırsam, tekrardan çalışıp sağlam bi şekide öğrenmek istiyorum. bencede hak etmek, ve konulara gerçekten hakim olmak önemli..


Mesajı Yazan: mucahit_89
Mesaj Tarihi: 13Mart2012 Saat 14:12
Orjinalini yazan: hhghhg

ben hazırlık kitaplarını beğenmediğimden kaynak kitaplarla hazırlandım. ilmihalinde hemen hemen tamamını okudum. ilmihalin sonundaki peygamber efendimizle ilgili kısımları okumamıştım sadece,ordanda maşallah baya bi soru çıktı. çok sinir bozucu..
niyetim kaynak kitaplardan sonra hazırlık kitabına bakıp toplu gözden geçirmiş olmaktı ama hepsine yetişemedim. pek umutlu değilim, ama olaki hani bi ihtimal 70 üzeri alırsam, tekrardan çalışıp sağlam bi şekide öğrenmek istiyorum. bencede hak etmek, ve konulara gerçekten hakim olmak önemli..
Kardeş, aynen dediklerine katılıyorum.
Yeterlilik Kitapları hepsi fasa fiso, ilmihali adam gibi okuduktan ve tecvit kitabını da bitirdikten sonra hem hakketmiş olacağız hem de bilgilenmiş olacağız.
 
Şimdiden Diyanet İlmihali'ni aldım ve okumaya başladım. Gerçekten çok zevkli ve zaten herkesin de bilmesi gereken konular olduğunu okudukça anlıyorum.
 
Allah başarılar versin heppimize.


Mesajı Yazan: scelik
Mesaj Tarihi: 13Mart2012 Saat 14:17

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlüğü

Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlik Sınavı
11/03/2012
Kitapçık Türü: B

 

Doğru Cevap: B


-------------
الطالب المجتهد


Mesajı Yazan: scelik
Mesaj Tarihi: 13Mart2012 Saat 14:19

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlüğü

Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlik Sınavı
11/03/2012
Kitapçık Türü: B

Doğru Cevap: C


-------------
الطالب المجتهد


Mesajı Yazan: scelik
Mesaj Tarihi: 13Mart2012 Saat 14:21

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlüğü

Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlik Sınavı
11/03/2012
Kitapçık Türü: B

Doğru Cevap: A


-------------
الطالب المجتهد


Mesajı Yazan: scelik
Mesaj Tarihi: 13Mart2012 Saat 14:23

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlüğü

Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlik Sınavı
11/03/2012
Kitapçık Türü: B

Doğru Cevap: D


-------------
الطالب المجتهد


Mesajı Yazan: scelik
Mesaj Tarihi: 13Mart2012 Saat 17:17

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlüğü

Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlik Sınavı
11/03/2012
Kitapçık Türü: B

Doğru Cevap: A


-------------
الطالب المجتهد


Mesajı Yazan: scelik
Mesaj Tarihi: 13Mart2012 Saat 17:19

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlüğü

Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlik Sınavı
11/03/2012
Kitapçık Türü: B

Doğru Cevap: B


-------------
الطالب المجتهد


Mesajı Yazan: scelik
Mesaj Tarihi: 13Mart2012 Saat 17:20

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlüğü

Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlik Sınavı
11/03/2012
Kitapçık Türü: B

Doğru Cevap: D


-------------
الطالب المجتهد


Mesajı Yazan: scelik
Mesaj Tarihi: 13Mart2012 Saat 17:22

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlüğü

Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlik Sınavı
11/03/2012
Kitapçık Türü: B

Doğru Cevap: C


-------------
الطالب المجتهد


Mesajı Yazan: scelik
Mesaj Tarihi: 13Mart2012 Saat 17:40

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlüğü

Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlik Sınavı
11/03/2012
Kitapçık Türü: B

Doğru Cevap: B


-------------
الطالب المجتهد


Mesajı Yazan: scelik
Mesaj Tarihi: 13Mart2012 Saat 17:42

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlüğü

Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlik Sınavı
11/03/2012
Kitapçık Türü: B

Doğru Cevap: D


-------------
الطالب المجتهد


Mesajı Yazan: zonguldak67
Mesaj Tarihi: 13Mart2012 Saat 21:29
 sorular öyle zorduki ne diyceğimi bile sapıttım


Mesajı Yazan: ibrahimoruc
Mesaj Tarihi: 13Mart2012 Saat 22:18

10 veya 11 hata çıktı inş.Bir dahaki sefere FULL çekeriz.-------------
Her zaman her yerde gerçek ol gerçek
Gerçek değil isen ellerini çek
Kuran-ı kerim bir bahçedir bismillah çiçek
Bize bu bahçenin kokusu lazım


Mesajı Yazan: mbagci9
Mesaj Tarihi: 14Mart2012 Saat 11:31
fahrilere haybeden kadro verdikleri için soruları biraz kolay sordular . eğer fahrilere kadro olayı olmasaydı siz o zaman soruları görecektiniz.

-------------


Mesajı Yazan: braveheart
Mesaj Tarihi: 14Mart2012 Saat 13:11
arkdşlr net 61 var  kazandımmı acaba?


Mesajı Yazan: scelik
Mesaj Tarihi: 14Mart2012 Saat 13:27
Orjinalini yazan: braveheart

arkdşlr net 61 var  kazandımmı acaba?
 
Maşallah, tebrikler.
Mevlam hayrını göstersin, 56 doğru cevaplayan kazanıyor.
Her bir soru 1,25 puandır.
61 x 1,25 = 76,25 puan aldınız demektir. Şimdi mülakata hazırlanmak üzere çalışın


-------------
الطالب المجتهد


Mesajı Yazan: saniye
Mesaj Tarihi: 14Mart2012 Saat 13:35
Valla gerçekten bu sorulardan 61 adet soru cevaplamışsanız, gerçekten tebrikler.
Bende bu sınava girdim ama yaklaşık 49 net çıkarabildiğimi zannediyorum.
 
Yani sorular gerçekten çok profesyonel hazırlanmış. Bir dahaki seneye hazırlanmak kaldı bize. Ne yapalım mevlam hayırlsını versin.
 
Ama scelik abimizin dediği gibi 76 puan rahat alırsınız.


Mesajı Yazan: ibrahimoruc
Mesaj Tarihi: 14Mart2012 Saat 14:44
69 oldu.Daha iyisi olabilirdi.
 
Elhamdülillah görevdeyiz.Her zaman daha ileri gitmek şiarımız olmalı.

-------------
Her zaman her yerde gerçek ol gerçek
Gerçek değil isen ellerini çek
Kuran-ı kerim bir bahçedir bismillah çiçek
Bize bu bahçenin kokusu lazım


Mesajı Yazan: mbagci9
Mesaj Tarihi: 14Mart2012 Saat 16:42
siz de kuran kursuna mı girdiniz ibrahim hocam ?

-------------


Mesajı Yazan: ibrahimoruc
Mesaj Tarihi: 14Mart2012 Saat 18:11
Orjinalini yazan: mbagci9

siz de kuran kursuna mı girdiniz ibrahim hocam ?
 
Evet hocam K.K.Öğretmenliğine başvurdum.
İnş.geçiş yapmayı düşünüyorum.


-------------
Her zaman her yerde gerçek ol gerçek
Gerçek değil isen ellerini çek
Kuran-ı kerim bir bahçedir bismillah çiçek
Bize bu bahçenin kokusu lazım


Mesajı Yazan: zonguldak67
Mesaj Tarihi: 21Mart2012 Saat 23:15
ne zaman açıklanır sonuçlar ?


Mesajı Yazan: ibrahimoruc
Mesaj Tarihi: 22Mart2012 Saat 03:17
Orjinalini yazan: zonguldak67

ne zaman açıklanır sonuçlar ?
 
 
12 nisan'da inş.


-------------
Her zaman her yerde gerçek ol gerçek
Gerçek değil isen ellerini çek
Kuran-ı kerim bir bahçedir bismillah çiçek
Bize bu bahçenin kokusu lazım


Mesajı Yazan: zonguldak67
Mesaj Tarihi: 23Mart2012 Saat 01:29
saol ibrahim oruc abi.. mülakatt tarihlerii belli değil dimi ?


Mesajı Yazan: ibrahimoruc
Mesaj Tarihi: 23Mart2012 Saat 05:07
Orjinalini yazan: zonguldak67

saol ibrahim oruc abi.. mülakatt tarihlerii belli değil dimi ?
 
 
Fısıltı gazetesinden aldığımız haberlere göre Mayıs Sonu haziran başı olacağı söylentiler arasında.


-------------
Her zaman her yerde gerçek ol gerçek
Gerçek değil isen ellerini çek
Kuran-ı kerim bir bahçedir bismillah çiçek
Bize bu bahçenin kokusu lazım


Mesajı Yazan: zonguldak67
Mesaj Tarihi: 23Mart2012 Saat 16:26
12 nisan kesin açıklanma tarihimi abi... nerden duydun ?Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info