Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Arapça İsimlerde Marife ve Nekra

Nereden Yazdırıldığı: Onlinearabic.net
Kategori: الصرف و النحو - DİLBİLGİSİ
Forum Adı: Dil bilgisi - Sarf & Nahiv - النحو والصرف
Forum Tanımlaması: Dilbilgisi kuralları, cümle çözümlemeleri, fiiler, isimler, zamirler, edatlar, kullanım örnekleri, sarf & nahiv
URL: http://www.onlinearabic.net/forum/forum_posts.asp?TID=8336
Tarih: 23Şubat2019 Saat 23:38
Program Versiyonu: Web Wiz Forums 8.03 - http://www.webwizforums.com


Konu: Arapça İsimlerde Marife ve Nekra
Mesajı Yazan: scelik
Konu: Arapça İsimlerde Marife ve Nekra
Mesaj Tarihi: 29Ocak2010 Saat 18:35

MARİFE VE NEKRE

Marife (Belirli): Belirli bir şey için konulmuş isimdir.
Nekre (Belirsiz): Belirsiz bir şey için konulmuş isimdir.
İsim ve sıfatların belirli olduğunu göstermek için başlarına ال takısı getirilir. Bu takıya belirlilik takısı veya belirtme takısı denir. Bu belirlilik takısına Arapça da “harf’ut-tarif” denir.

قلم Kelimesi nekre olup herhangi bir kalem demektir. Halbuki bu kelimenin başına ال getirirsek durum şöyle olur: القلم artık bu bildiğimiz bizce belli bir kalem demektir. Böyle bilinen belirli varlıkları gösteren kelimelere marife denir.

Başında belirlilik takısı ال Bulunmayan sonu tenvinli olup belirsiz bir varlığı gösteren بيت كتاب gibi kelimelere de nekre denir.

Nekre kelimeler başında ال getirilerek marife yapılırken sonlarındaki tenvin yani çift harekeden biri düşer tek hareke kalır.

Marife 6 çeşittir:
1-Zamirler: هى هو gibi
2-Alem: yani özel isim زيد gibi
3-İşaret isimleri: هذه هذا gibi
4-İsmi mevsul: الى الذى gibi
5-Elif-Lam ile belirlenmiş isim: الرجل gibi
Nida harfi ile belirli bir isim kastedilirse bununla da isim belirli olur يا رجل gibi. Burada رجل kelimesi her ne kadar nekre (belirsiz) ise de çağıran kimse tarafından bilindiği için marifedir. Yani belli bir kişidir.

6-Saydığımız bu beş çeşit marifeden birine muzaf olan kelimedir:
Zeydin uşağı غلام زيد
زيد özel isim olduğu için marifedir ve cümlede muzafun ileyh’ dir.
غلام ise nekredir. Fakat belirli bir kelime olan زيد de muzaf olduğu için belirlilik kazanmıştır. Yani marife olmuştur.-------------
الطالب المجتهدCevaplar:
Mesajı Yazan: saniye
Mesaj Tarihi: 08Ekim2010 Saat 14:04

Marife - Nekira

 

Arapçada isimler المعرفة (belirli) ve النكرة (belirsiz) olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi aşağıdaki tabloyu inceleyelim.

 

الاسم

المعرفة

النكرة

1. Özel isimler

 

رجب

Recep

 

 

فاطمة

Fatıme

2. başında ال takısı olan isimler

Başında ال takısı olmayan isimler

الكتاب

Kitap

كتاب

(herhangi bir) kitap

التلميذة

Öğrenci (bayan)

تلميذة

Herhangi bir kız öğrenci

 

 

 

 

 

 

 المعرفة :

1. Özel isimler

2. Başında ال takısı olan isimler.

النكرة: Başında ال takısı olmayan isimler.

                       

اَلْكِتَابُ

Kitap

كِتَابٌ

Herhangi bir kitap

اَلْمُدَرِّسُ

Öğretmen (erkek)

مُدَرِّسٌ

Herhangi bir öğretmen (erkek)

اَلْمُدَرِّسَةُ

Öğretmen (bayan)

مُدَرِّسَةٌ

Herhangi bir öğretmen (bayan)

 

* Bir ismi marife yapınca (yani başındaki ال takısını kaldırınca) kelimenin son harekesi iki ötre olur.Mesajı Yazan: scelik
Mesaj Tarihi: 22Ekim2013 Saat 16:13-------------
الطالب المجتهد


Mesajı Yazan: saniye
Mesaj Tarihi: 14Temmuz2015 Saat 16:16

MA’RİFE VE NEKRA (المعرِفة و النكرة)

I-                   Ma’rife (المعرِفة):

Muayyen (belirli) bir nesneyi gösteren isimdir.

Ma’rife İsimler:

1-      Başında “harf-i ta’rif” (ال) bulunan isimler:

Bahçe  الحديقة                     Ev البيتُ                    Bilgisayar الحاسوبُ

 

2-      Alem (اسم العَلَمِ özel isim)ler:

Osman عُثْمانُ                      Ömer عُمَرُ                 Ayşe  عائِشة

 

3-      Zamirler (الضمائرُ):

Ben  أنا                              Sen  أنت                    O  هو

 

4-      İsm-i mevsul (اسم الموصول)ler:

Ki o şey  ما                        Ki o kimse  مَنْ            Ki o  الذي

 

5-      İsm-i işaret (اسم الإشارة)ler:

Şurası, şurada  هناك            O  تلك                       Bu  هذا

 

6-      Ma’rife isme muzaf olan isimler:

Onun ismi  اسمه                   Fatmanın kalemi  قَلمُ الفاطمة

 

 

II-                Nekra (النكرة):

Belirsiz bir nesneyi gösteren, başına harf-i tarif almayan ve diğer ma’rife şartlarını taşımayan isimlerdir:

Bir kitap  كتابٌ                      Birisi  أحدٌ                 Bir ev  دارٌ

 

 

 

 

 
Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info