Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Bir yazım kuralı - Bir imla kuralı

Nereden Yazdırıldığı: Onlinearabic.net
Kategori: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Forum Adı: Tükçe İmla Kuralları - Yazım Kuralları - Yazım Kılavuzu
Forum Tanımlaması: Kelime ayrık mı yazılıyor, bitişik mi? Hepsi bu bölümde.
URL: http://www.onlinearabic.net/forum/forum_posts.asp?TID=9297
Tarih: 31Ekim2020 Saat 01:06
Program Versiyonu: Web Wiz Forums 8.03 - http://www.webwizforums.com


Konu: Bir yazım kuralı - Bir imla kuralı
Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Konu: Bir yazım kuralı - Bir imla kuralı
Mesaj Tarihi: 28Mayıs2010 Saat 12:55
Arkadaşlar bu konuda güzel (dünya dili) Türkçe dilimizle ilgili "Bir yazım kuralı - Bir imla kuralı" başlığı ile bilgilendirmeleri paylaşacağız.
 
Birçoğumuzun yazı yazarken yoğun bir şekilde yazım hataları yapmaktayız. İşte bu hatalarımızı en aza indirebilmek için bu bölümdeki paylaşımlar oldukça katkı sağlayacak ve güzel Türkçe diliminizi daha yazarken hatasız yazabilmek melekesini kazanmış olacağız.
 
Her gün "Bir yazım kuralı - Bir imla kuralı" paylaşarak Türkçemizi daha da güzelleştirelim
 
 Cevaplar:
Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 28Mayıs2010 Saat 12:57
"ile" bağlacı:
 
"ile" bağlacı, ünlüyle biten kelimelere eklendiğinde başındaki i ünlüsü y'ye dönüşür ve büyük ünlü uyumuna uyar: arkadaşı-y-la (arkadaşı ile), çevre-y-le (çevre ile), sürü-y-le (sürü ile), yapı-y-la (yapı ile).


Mesajı Yazan: bifenaki
Mesaj Tarihi: 28Mayıs2010 Saat 22:27
Orjinalini yazan: arapçaöğretmen

güzel Türkçe diliminizi
 


bir yazım kuralı değil ama, "güzel Türkçe dilimiz" yerine "güzel dilimiz Türkçeyi" desek daha iyi olmaz mı?


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 29Mayıs2010 Saat 12:34
Yuvar ve küre sözleriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır: göz yuvarı, yer yuvarı; hava küre, ışık küre, yarı küre.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 30Mayıs2010 Saat 12:22
Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda rakamdan sonra ya nokta konur veya kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır: 15., 56., XX.; 5'inci, 6'ncı.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 30Mayıs2010 Saat 12:39
Çiçek dışında anlamlar taşıyan ayçiçeği (bitki), baklaçiçeği (renk), balçiçeği (ağaççık), narçiçeği (renk), suçiçeği (hastalık); ot dışında anlamlar taşıyan adamotu (bitki), ağızotu (barut), dilotu (dilotu yemek: çok konuşmak), sıçanotu (arsenik); ses düşmesine uğramış olan çöreotu ve yazımları gelenekleşmiş olan semizotu, dereotu bitişik yazılır.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 01Haziran2010 Saat 00:12
Somut olarak yer belirten alt ve üst sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır: deri altı, su altı, toprak altı, yer altı (yüzey); arka üstü, böbrek üstü bezi, tepe üstü (en yüksek nokta).


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 01Haziran2010 Saat 16:39
Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır: ayakaltı, bilinçaltı, gözaltı (gözetim); akşamüstü, bayramüstü, suçüstü, yüzüstü; akşamüzeri, ayaküzeri.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 02Haziran2010 Saat 18:33
Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur: 1.000, 326.197, 49.750.812 vb.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 03Haziran2010 Saat 10:35
Etmek, edilmek, eylemek, kılmak, kılınmak, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimelerinde herhangi bir ses düşmesi veya türemesi olmadığında ayrı yazılır: arz etmek, azat etmek, söz edilmek, asker eylemek, gerekli kılmak, namazı kılınmak, kul olmak, tebliğ olunmak.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 04Haziran2010 Saat 00:32
Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra virgül konur: Datça'ya yarın gideceğim, dedi.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 04Haziran2010 Saat 12:58
Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvan, meslek, rütbe adları ile lakaplar, saygı sözleri büyük harfle başlar: Kaymakam Erol Bey; Mustafa Efendi; Doktor Behçet Uz; Mareşal Fevzi Çakmak; Mimar Sinan, Genç Osman, Deli Petro.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 05Haziran2010 Saat 13:11
Her iki kelimesi de -dı (-di / -du / -dü, -tı / -ti / -tu / -tü) veya -r /-ar /-er eklerini almış birleşik kelimeler bitişik yazılır: dedikodu, kaptıkaçtı, oldubitti, uçtuuçtu (oyun); kazaratar, konargöçer, okuryazar.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 06Haziran2010 Saat 23:12
Akrabalık adı olup lakap veya unvan olarak kullanılan kelimeler büyük harfle başlar: Baba Gündüz, Hala Sultan, Nene Hatun, Gül Baba, Susuz Dede, Telli Baba.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 08Haziran2010 Saat 14:46
Sayılar metin içerisinde harflerle yazılır: bin yıldan beri, dört kardeş, haftanın beşinci günü, üç ayda bir, üçüncü sınıf.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 09Haziran2010 Saat 13:54
"İle" sözü kısaltmalara getirildiğinde ayrı yazılır: NATO ile ortak çalışma yapıyoruz. TDK ile TTK Atatürk'ün kurduğu kurumlardır.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 10Haziran2010 Saat 12:41
Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için virgül kullanılır: Bu gece, eğlenceleri içlerine sinmedi. (Reşat Nuri Güntekin)


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 11Haziran2010 Saat 12:55
Son kelimesi -dı (-di / -du / -dü, -tı / -ti / -tu / -tü) kalıplaşmış belirli geçmiş zaman ekleriyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır: imambayıldı, hünkârbeğendi, gecekondu, gündöndü, albastı, serdengeçti, eltieltiyeküstü.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 13Haziran2010 Saat 11:17
Kanunda bitişik geçen veya bitişik olarak tescil ettirilmiş olan kuruluş adları bitişik yazılır: İçişleri, Dışişleri.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 14Haziran2010 Saat 15:59
Saygı bildiren sözlerden sonra gelen ve makam, mevki, unvan bildiren kelimeler büyük harfle başlar: Sayın Başkan, Sayın Hocam, Sayın Vali.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 14Haziran2010 Saat 16:00
Sayılardan sonra sıra bildirmek için nokta konur: 3. (üçüncü), 15. (on beşinci); II. Mehmet, XV. yüzyıl; 4. Levent.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 15Haziran2010 Saat 15:57
Örnek niteliğindeki kelimelerle başlayan cümlelerde de ilk harf büyük yazılır: "Et-, ol-" fiilleri, dilimizde en sık kullanılan yardımcı fiillerdir.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 16Haziran2010 Saat 18:54
Latin harflerini kullanan dillerdeki özel adlar dilimizde özgün biçimleriyle yazılır: Beethoven, Cervantes, Molière, Shakespeare; Bologna, Buenos Aires, New York, Rio de Janerio.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 19Haziran2010 Saat 20:12
Saat ve dakika bildiren sayılar metin içinde yazıyla da yazılabilir: saat dokuzu beş geçe, saat sekizi on dakika üç saniye geçe, mesela saat onda.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 19Haziran2010 Saat 20:28
Yer (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt, cadde, sokak vb.) adları büyük harfle başlar: Asya, Afrika; Güneydoğu Anadolu, Yakın Doğu; İstanbul; Ürgüp; Çayırbağı, Akçaköy; Bahçelievler; Atatürk Bulvarı; Sankiyedim Sokağı.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 19Haziran2010 Saat 20:29
Hayvanlara verilen adlar büyük harfle başlar: Boncuk, Fındık, Minnoş, Pamuk.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 21Haziran2010 Saat 10:19
Özel ada dâhil olmayan şehir, il, ilçe, bucak, belde, köy vb. sözler küçük harfle başlar: Sivas şehri, Konya ili, Etimesgut ilçesi, Uzungöl beldesi, Taflan köyü vb.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 23Haziran2010 Saat 10:24
Alıntı kelimelerin bazılarına ünlüyle başlayan ek getirildiğinde sonlarındaki ünsüzler yumuşamaz: ahlak / ahlakın, cumhuriyet / cumhuriyete, evrak / evrakı, hukuk / hukuku, ittifak / ittifaka, sepet / sepeti, tank / tankı.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 23Haziran2010 Saat 10:26
Sonlarında p, ç, t, k ünsüzleri bulunan tek heceli kelimelere ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde genellikle yumuşama olmaz: ak / akı, at / atı, ek / eki, et / eti, göç / göçü, ip / ipi, kaç / kaçıncı, kök / kökü, ok / oku, ot / otu, saç / saçı, sap / sapı, suç / suçu, süt / sütü, bük / bükü.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 24Haziran2010 Saat 14:53
Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül konur: Fakat yol otomobillere yasak olduğundan o da herkes gibi tramvaya biner, kimse kendisine dikkat etmez. (Falih Rıfkı Atay)


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 24Haziran2010 Saat 14:55
Soru eki cümlede sorudan başka görevlerde kullanıldığı zaman da ayrı yazılır: Güzel mi güzel! Yağmur yağdı mı dışarı çıkamayız.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 26Haziran2010 Saat 20:09
İken, ayrı yazılabildiği gibi ünlüyle biten kelimelere ek olarak getirildiğinde başındaki i ünlüsü düşer ve araya y ünsüzü girer: evdey-ken (evde iken), okulday-ken (okulda iken), yolday-ken (yolda iken).


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 26Haziran2010 Saat 20:11
Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakılmaz: %25, ‰50.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 28Haziran2010 Saat 11:48
Sayılarda kesirler virgülle ayrılır: 15,2 (15 tam, onda 2); 5,26 (5 tam, yüzde 26).


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 29Haziran2010 Saat 00:38
İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar: "Menfaat sandalyeye benzer: Başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan yükseltir." -Cenap Şahabettin


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 30Haziran2010 Saat 10:13
Din ve mezhep adları ile bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle başlar: Müslümanlık, Müslüman; Hristiyanlık, Hristiyan; Musevilik, Musevi; Budizm, Budist; Hanefilik, Hanefi; Katoliklik, Katolik.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 01Temmuz2010 Saat 16:09
Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen "mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak" kelimeleri büyük harfle başlar: Gazi Osmanpaşa Mahallesi, Karaköy Meydanı, Ziya Gökalp Bulvarı, Nene Hatun Caddesi, Reşat Nuri Sokağı.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 01Temmuz2010 Saat 16:11
Gök cisimlerinin adları bitişik yazılır: Altıkardeş (yıldız kümesi), Arıkovanı (yıldız kümesi), Büyükayı (yıldız kümesi), Demirkazık (yıldız), Küçükayı (yıldız kümesi), Kervankıran (yıldız), Samanyolu (yıldız kümesi), Yedikardeş (yıldız kümesi).


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 02Temmuz2010 Saat 17:23
Bir veya iki ögesi emir kipiyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır: albeni, ateşkes, çalçene, gelberi, incitmebeni, sallabaş, sallasırt, sıkboğaz, unutmabeni; çekyat, kaçgöç, kapkaç, örtbas, seçal, veryansın, yapboz, yazboz.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 05Temmuz2010 Saat 22:47
Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, aşağı, yukarı, orta, iç, yakın, uzak kelimeleri ayrı yazılır: Batı Trakya, Doğu Anadolu, Güney Kutbu, Kuzey Amerika, Aşağı Ayrancı, Yukarı Ayrancı, Orta Doğu, İç Asya, Yakın Doğu, Uzak Doğu.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 06Temmuz2010 Saat 15:50
Mahalle, bulvar, cadde, sokak, ilçe, köy vb. yer ve kuruluş adlarında şahıs adları ayrı yazılır: Yunus Emre Mahallesi; Gazi Mustafa Kemal Bulvarı; Ziya Gökalp Bulvarı; Nene Hatun Caddesi; Fevzi Çakmak Sokağı, Cemal Nadir Sokağı; Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 06Temmuz2010 Saat 15:52
Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda, yer adının ilk harfi büyük yazılır: Hisar'dan, Boğaz'dan, Köşk'e.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 06Temmuz2010 Saat 15:53
Arapça ve Farsça kökenli kişi ve yer adları Türkçenin ses ve yapı özelliklerine göre yazılır: Ahmet, Bedrettin, Fuat, Mehmet, Necmettin, Saadettin; Cezayir, Fas, Filistin, Mısır, Suudi Arabistan; Bağdat, Cidde, Erdebil, Halep, İsfahan, İskenderiye, Medine, Şam, Şiraz, Tahran, Tebriz, Trablusgarp.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 08Temmuz2010 Saat 16:07
Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır: ahlak dışı, çağ dışı, din dışı, kanun dışı, olağan dışı, yasa dışı; ceviz içi, hafta içi, yurt içi; aklı sıra, ardı sıra, peşi sıra, yanı sıra.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 09Temmuz2010 Saat 12:56
-an/-en, -r/-ar/-er/-ır/-ir, -maz/-mez ve -mış/-miş sıfat-fiil eklerinin kalıplaşmasıyla oluşan birleşik kelimeler bitişik yazılır: oyunbozan, damargenişleten; betonkarar, yurtsever; güçbeğenir, külyutmaz, kadirbilmez; çokbilmiş, güngörmüş.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 09Temmuz2010 Saat 12:58
Yer ve millet adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar: Antep fıstığı, Brüksel lahanası, Hindistan cevizi, İngiliz anahtarı, Maraş dondurması, Van kedisi.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 11Temmuz2010 Saat 10:53
Ev kelimesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır: aşevi, bakımevi, basımevi, doğumevi, gözlemevi, huzurevi, konukevi, orduevi, öğretmenevi, polisevi, yayınevi.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 12Temmuz2010 Saat 12:36
Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, üç, dört, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır: alt yazı, üst küme, ana bilim dalı, ön söz, art niyet, arka plan, yan etki, karşı oy, iç tüzük, dış hat, orta oyunu, büyük defter, küçük parmak, sağ açık, sol açık, peşin fikir, bir hücreli, iki eşeyli, üç parmaklı, dört ayaklılar, tek hücreli, çok düzlemli, çift kanatlılar.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 12Temmuz2010 Saat 12:39
Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, hayvan ve nesne adlarıyla kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır: çetin ceviz, çöpsüz üzüm; eski kurt, sarı çıyan, sağmal inek; eski toprak, eski tüfek, kara maşa, sapsız balta.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 13Temmuz2010 Saat 14:35
Tarihlerde ay adları yazıyla yazıldığında ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz: 29 Mayıs 1453, 29 Ekim 1923


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 15Temmuz2010 Saat 17:02
Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz: Hem gider hem ağlar. Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli. Gerek nesirde gerek nazımda yeni bir söyleyişe ulaşılmıştır. İster gitsin ister kalsın. Ne kız verir ne dünürü küstürür.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 15Temmuz2010 Saat 17:05
Bağlaç olan ve, veya, yahut sözlerinden önce de sonra da virgül konulmaz: Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Atatürk tarafından kurulmuştur. Her hareket yahut düşünce, hareket edenin veya düşünenin zihninde bir iz bırakır. (Cemil Meriç)


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 19Temmuz2010 Saat 17:17
Cümlede -ınca / -ince anlamında zarf-fiil görevinde kullanılan mı / mi ekinden sonra virgül konmaz: Ben aç yattım mı kötü kötü rüyalar görürüm nedense. (Orhan Kemal)


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 19Temmuz2010 Saat 17:17
Büyük harflerin kullanıldığı yerlerde bulunan ve, ile, veya, yahut, ki, da, de sözleriyle mı, mi, mu, mü soru eki küçük harfle yazılır: Mai ve Siyah, Leyla ile Mecnun, Turfanda mı, Turfa mı? Diyorlar ki, Dünyaya İkinci Geliş yahut Sır İçinde Esrar, Ben de Yazdım.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 19Temmuz2010 Saat 17:19
Kelimelerden her ikisi veya ikincisi, birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır: altınbaş (kavun), beşikörtüsü (çatı biçimi), bülbülyuvası (tatlı), kargaburnu (alet), yalıçapkını (kuş).


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 19Temmuz2010 Saat 17:19
Millî ve dinî bayramlarla özel günlerin adları büyük harfle başlar: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Ramazan Bayramı, Nevruz Bayramı, Anneler Günü, Öğretmenler Günü, Dünya Tiyatrolar Günü, 14 Mart Tıp Bayramı, Hıdırellez.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 20Temmuz2010 Saat 23:12
Şehir, kent, köy, mahalle, dağ, tepe, deniz, göl, ırmak, su, çay vb. kelimelerle kurulmuş sıfat tamlaması ve belirtisiz isim tamlaması kalıbındaki yer adları bitişik yazılır: Akşehir, Atakent, Çengelköy, Yenimahalle, Karadağ, Kocatepe, Karadeniz, Acıgöl, Yeşilırmak, Karasu, Akçay.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 27Temmuz2010 Saat 23:05
Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar: Türk, Alman, İngiliz, Rus, Arap, Japon; Oğuz, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar; Karakeçili, Hacımusalı.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 27Temmuz2010 Saat 23:06
-a, -e, -ı, -i, -u, -ü zarf-fiil eklerinin bilmek, vermek, kalmak, durmak, gelmek ve yazmak fiilleriyle oluşturduğu tasvirî fiiller bitişik yazılır: düşünebilmek, gelivermek, uyuyakalmak, gidedurmak, çıkagelmek, öleyazmak.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 27Temmuz2010 Saat 23:09
Baş sözüyle oluşturulan sıfat tamlamaları bitişik yazılır: başağırlık, başbayan, başkahraman, başkent, başpehlivan, başrol.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 27Temmuz2010 Saat 23:10
Sayılardan sonra sıra bildirmek için nokta konur: 3. (üçüncü), 15. (on beşinci); II. Mehmet, XIV. Louis, XV. yüzyıl; 2. Cadde, 20. Sokak, 4. Levent.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 27Temmuz2010 Saat 23:12
Hitap için kullanılan kelimelerden sonra virgül konur: Efendiler, bilirsiniz ki hayat demek mücadele, müsademe demektir. (Mustafa Kemal Atatürk)


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 27Temmuz2010 Saat 23:13
Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o işaret zamirlerinden sonra virgül konur: Bu, benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 27Temmuz2010 Saat 23:15
Şart ekinden sonra virgül konmaz: Tenha köşelerde ağız ağıza konuşurken yanlarına biri gelecek olursa hemen susuyorlardı. (Reşat Nuri Güntekin)


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 07Ağustos2010 Saat 10:17
Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna iki nokta konur: Yeni harfler alındıktan sonra eski yazı ile bir tek kelime bile yazmayan iki kişi görmüşümdür: Atatürk ve İnönü! (Falih Rıfkı Atay)


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 07Ağustos2010 Saat 10:17
Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna soru işareti konur: Ne zaman tükenecek bu yollar, arabacı? (Faruk Nafiz Çamlıbel)


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 07Ağustos2010 Saat 10:19
Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar: 29 Mayıs 1453 Salı günü, 29 Ekim 1923, 28 Aralık 1982'de göreve başladı. Lale Festivali 25 Haziran’da başlayacak.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 07Ağustos2010 Saat 10:20
Belirli bir tarihi belirtmeyen ay ve gün adları küçük harfle başlar: Okullar genellikle eylülün ikinci haftasında öğretime başlar. Yürütme Kurulu toplantılarını perşembe günleri yaparız.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 07Ağustos2010 Saat 10:22
Para birimleri büyük harfle başlamaz: avro, dinar, dolar, lira, kuruş, liret.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 07Ağustos2010 Saat 10:25
Özel ada dâhil olmayan gazete, dergi, tablo vb. sözler büyük harfle başlamaz: Milliyet gazetesi, Türk Dili dergisi, Halı Dokuyan Kızlar tablosu.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 07Ağustos2010 Saat 10:25
Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar: Gazi Osmanpaşa Mahallesi, Zafer Meydanı, Ziya Gökalp Bulvarı, Nene Hatun Caddesi, Fevzi Çakmak Sokağı.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 07Ağustos2010 Saat 10:27
Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur: 4.567, 326.197, 49.750.812, 28.434.250.310.500.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 07Ağustos2010 Saat 10:28
Sayılarla oluşturulan iskambil oyunları bitişik yazılır: altmışaltı, ellibir, yirmibir.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 07Ağustos2010 Saat 10:29
Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakılmaz: %25, ‰50.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 13Ağustos2010 Saat 10:09
İmek fiili ünlüyle biten kelimelere eklendiğinde i ünlüsü düşer ve araya y ünsüzü girer: ne-y-se (ne ise), sonuncu-y-du (sonuncu idi), yabancı-y-mış (yabancı imiş).


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 13Ağustos2010 Saat 10:09
İmek fiili ünsüzle biten kelimelere eklendiğinde i ünlüsü düşer: gelir-se (gelir ise), güzel-miş (güzel imiş), yorgun-du (yorgun idi).


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 13Ağustos2010 Saat 10:10
Organ adı veya organ adı yerine kullanılan sözlerden biriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır: aşık kemiği, azı dişi, patlak göz, yüzük parmağı.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 13Ağustos2010 Saat 10:11
Yiyecek, içecek adlarıyla kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır: bohça böreği, kuyruk yağı, arpa suyu, beyaz peynir, Adana kebabı, İnegöl köftesi, acı badem kurabiyesi, lop yumurta.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 13Ağustos2010 Saat 10:12
Yunanca özel adlar yazılırken Yunan harflerinin ses değerlerini karşılayan Türk harfleri kullanılır: Homeros, Karamanlis, Papandreu, Pindaros, Platon, Sokrates, Venizelos.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 13Ağustos2010 Saat 10:13
Rusça özel adlar yazılırken Rus harflerinin ses değerlerini karşılayan Türk harfleri kullanılır: Bolşevik, Brejnev, Çaykovski, Gogol, Gorbaçov, Tolstoy, Yeltsin; Moskova, Omsk, Orenburg, Petersburg, Volga, Yenisey.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 13Ağustos2010 Saat 22:38
Kitap, dergi vb.nin künyelerinin sonuna nokta konur: Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 15Ağustos2010 Saat 15:17
Bitki türlerinden birinin adıyla kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır: ayrık otu, taşkıran otu; ateş çiçeği, mum çiçeği; dantel ağacı, süt ağacı; helvacı kökü, meyan kökü; at kestanesi, kuzu kestanesi; kuru incir, kuru soğan.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 15Ağustos2010 Saat 15:17
Gök cisimleri ayrı yazılır: Çoban Yıldızı, Kervan Yıldızı, kuyruklu yıldız; gök taşı, meteor taşı.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 16Ağustos2010 Saat 22:22
Arapça kurala göre oluşturulan tamlamalar ve kalıplaşmış biçimler bitişik yazılır: aliyyülâlâ, fevkalade, hıfzıssıhha, şeyhülislam, tahtelbahir, tahteşşuur; âlemşümul, aleykümselam, fenafillah, maşallah, velhasılıkelam.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 21Ağustos2010 Saat 00:35
Adres yazılırken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına eğik çizgi konulur: Altay Sokağı No. 21/6 Kurtuluş / ANKARA


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 21Ağustos2010 Saat 00:39
Soru eki veya sözü bulunmamasına karşın soru bildiren cümle veya sözlerin sonuna soru işareti konur: Gümrükteki memur başını kaldırdı:- Adınız?


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 21Ağustos2010 Saat 00:43
Tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü belirtmek için tek tırnak kullanılır: Edebiyat öğretmeni "Şiirler içinde ‘Han Duvarları’ gibisi var mı?" dedi ve Faruk Nafiz’in bu güzel şiirini okumaya başladı.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 21Ağustos2010 Saat 00:44
Hayvan türlerinden birinin adıyla kurulan sözler ayrı yazılır: kılıç balığı, bıyıklı balık; çalı kuşu, alıcı kuş, boğmaklı kuş; ipek böceği, çalgıcı böcek; at sineği, meyve sineği, deniz yılanı, dağ sıçanı, kaya örümceği, Pekin ördeği, Ankara kedisi, yaban domuzu.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 22Ağustos2010 Saat 14:11
Bir topluluğun yöneticisi anlamındaki başı sözüyle oluşturulan belirtisiz isim tamlamaları bitişik yazılır: aşçıbaşı, binbaşı, çarkçıbaşı, çeribaşı, elebaşı, mehterbaşı, onbaşı, ustabaşı, yüzbaşı.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 22Ağustos2010 Saat 14:12
Farklı kelimelerden oluşan renk adları bitişik yazılır: baklaçiçeği, balköpüğü, camgöbeği, devetüyü, fildişi, gülkurusu, kavuniçi, narçiçeği, ördekbaşı, ördekgagası, tavşanağzı, tavşankanı, turnagözü, vapurdumanı, vişneçürüğü, yavruağzı


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 26Ağustos2010 Saat 13:24
Kişi adlarıyla soyadları büyük harfle başlar: Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet Haşim, Sait Faik Abasıyanık, Yunus Emre, Necip Fazıl Kısakürek, Vilhelm Thomsen.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 26Ağustos2010 Saat 13:24
Resmî yazışmaların imza bölümünde soyadları büyük harfle yazılır: Ahmet KEMALOĞLU, Zeynep ÖZGÜR, Aliye SUNGUR.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 26Ağustos2010 Saat 23:06
Hayvan türlerinden birinin adıyla kurulan sözler ayrı yazılır: kılıç balığı, bıyıklı balık; çalı kuşu, alıcı kuş, boğmaklı kuş; ipek böceği, çalgıcı böcek; at sineği, meyve sineği, deniz yılanı, dağ sıçanı, kaya örümceği, Pekin ördeği, Ankara kedisi, yaban domuzu.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 26Ağustos2010 Saat 23:06
Tabela, levha ve levha niteliğindeki yazılarda geçen kelimeler büyük harfle başlar: Giriş, Çıkış, Müdür, Vezne, Başkan, Doktor, Otobüs Durağı, Dolmuş Durağı, III. Kat, IV. Sınıf, I. Blok.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 26Ağustos2010 Saat 23:08
Saray, köşk, han, kale, köprü, anıt vb. yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar: Topkapı Sarayı, İshakpaşa Sarayı, Çankaya Köşkü, Horozlu Han, Ankara Kalesi, Alanya Kalesi, Galata Köprüsü, Mostar Köprüsü, Beyazıt Kulesi, Zafer Abidesi, Bilge Kağan Anıtı.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 30Ağustos2010 Saat 10:07
Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar: Halley, Merkür, Neptün, Satürn vb. Ancak Dünya, Güneş, Ay kelimeleri gezegen anlamı dışında kullanıldığında küçük harfle başlar.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 30Ağustos2010 Saat 10:08
Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 30Ağustos2010 Saat 10:10
Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır: Ulu önderin "Ne mutlu Türk’üm diyene!" sözü her Türk'ü duygulandırır.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 31Ağustos2010 Saat 15:28
Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi konur.


Mesajı Yazan: arapçaöğretmen
Mesaj Tarihi: 31Ağustos2010 Saat 15:29
Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma vb.duyguları anlatan cümlelerin sonuna ünlem konur: Hava ne kadar da sıcak! Aşk olsun! Ne kadar akıllı adamlar var!Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info