Anasayfa
Tercüme
Forum
Soru Bankası
Arapça İlk Adım
Teknik Ayarlar
İrtibat
Arabic TV | Arapça TV Onlinearabic.net | Forum Onlinedil.net | Dersler
Arapça İlk Adım
Arapça Başlangıç Dersleri 5
YENİ KELİMELER
بِنْتٌ
: kız, kız çocuk
شَابٌّ : delikanlı
مُؤَدَّبٌّ : terbiyeli (erkek)
مُؤَدَّبَةٌ : terbiyeli (dişi)
ظَرِيفٌ : zarif (erkek)
ظَرِيفَةٌ : zarif (dişi)
ذَكِيٌّ : zeki (erkek)
ذَكِيَّةٌ : zeki (dişi)
لَدَي : ...in yanında
مَرَّةٌ : kez, kere, defa
لِأَوَّلِ مَرَّةٍ : ilk defa, ilk kez
وَدَّ : sevdi
رَأَي : gördüMETİN 1

(Açıklama kısmına geçmeden önce metni 10 kere yazınız. Akıcılık sağlayıncaya kadar yüksek sesle okuyunuz.)

زَيْنَبُ بِنْتٌ ظَرِيفَةٌ و رَجَبٌ شَابٌّ مُؤَدَّبٌ. زَارَ رَجَبٌ إِيَادًا مَسَاءَ أَمْسِ وَرَأَي زَيْنَبَ لَدَي إِيَادٍ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ. وَدَّ رَجَبٌ زَيْنَبَ كَثِيرًا و وَدَّتْ زَيْنَبُ رَجَبًا كَثِيرًا
سَأَلَ إِيَادٌ: هَلْ رَأَيْتَ زَينَبَ يَا رَجَبُ؟
فَقَالَ رَجَبٌ: أَجَلْ رَأَيْتُهَا وَ وَدِدْتُهَا كَثِيرًا.


AÇIKLAMA

Bu dersimizde, isim ve sıfat tamlamalarına basit bir giriş yapacağız. Ayrıca birçok yeni kelimenin yanısıra iki de yeni fiil öğreneceğiz.

Arapça’da cümleler en genel itibariyle ikiye ayrılır.

1. İsim cümleleri: İsim ile başlayan cümlelere isim cümlesi denir. Örneğin, رَجَبٌ شَابٌّ مُؤَدَّبٌ (Recep, terbiyeli bir delikanlıdır.) cümlesi bir isim cümlesidir. Çünkü isimle başlamıştır.

2. Fiil cümleleri: Fiil ile başlayan cümlelere fiil cümlesi denir. Örneğin, زَارَ رَجَبٌ إِيَادًا (Recep, İyad’ı ziyaret etti.) cümlesi bir fiil cümlesidir. Çünkü fiille başlamıştır.

Şimdi yukarıda geçen metnimizin Türkçe’sini inceleyelim:
Zeynep zarif bir kızdır ve Recep terbiyeli bir delikanlıdır. Recep dün akşam İyad’ı ziyaret etti ve Zeynep’i ilk defa İyad’ın yanında gördü. Recep Zeynep’i çok sevdi. Zeynep de Recep’i çok sevdi.
İyad sordu: Zeynep’i gördün mü Recep?
Ve Recep dedi ki: Evet, onu gördüm ve çok sevdim.

Metinde geçen ‘zarif kız’, terbiyeli delikanlı’ ibareleri birer sıfat tamlamasıdır.
بِنْتٌ ظَرِيفَةٌ zarif kız ibaresinde ظَرِيفَةٌ kelimesine ‘sıfat’; بِنْتٌ kelimesine (sıfatlanmış manasında) ‘mevsuf’ denir.
Aynı şekilde, شَابٌّ مُؤَدَّبٌ terbiyeli delikanlı ibaresinde مُؤَدَّبٌ kelimesine ‘sıfat’; شَابٌّ kelimesine ‘mevsuf’ denir.

Arapça’da sıfat ile mevsufun bazı ortak özellikler taşıması gerekmektedir
.


KURAL

Sıfat tamlamalarında sıfat, mevsufuna aşağıdaki hususlarda uyum göstermek zorundadır.
1. Cinsiyet
2. Adet
3. Hareke (irab)
4. Belirli/belirsiz olma


Bu bilgi doğrultusunda metinde geçen sıfat tamlamalarını tekrar inceleyelim.
بِنْتٌ ظَرِيفَةٌ zarif kız sıfat tamlamasında mevsuf olan بِنْتٌ kelimesinin özellikleri şunlardır:
a. Dişi anlamındadır
b. Bir kişiyi ifade eder
c. Ötrelidir (merfu)
d. Belirsiz bir kelimedir.

Kurala göre bu kelimeye gelecek sıfatın da aynı özellikleri taşıması gerekiyor. Şimdi ظَرِيفَةٌ (zarif) sıfatını bu açıdan inceleyelim:
a. dişi kelimedir
b. Tekildir
c. Ötrelidir (merfu)
d. Belirsiz kelimedir

Görüldüğü üzere بِنْتٌ ظَرِيفَةٌ (zarif kız) sıfat tamlamasında sıfat ve mevsuf her açıdan uyum sağlamışlardır. Bu durumda örneğin, بِنْتٌ ظَرِيفٌ gibi bir ibare yanlıştır. Çünkü mevsuf (بِنْتٌ ) dişi (müennes) bir kelime iken, sıfat (ظَرِيفٌ ) eril (müzekker) bir kelimedir.

Aynı şekilde metnimizde geçen diğer sıfatı da incelediğimizde, sıfat ve mevsuf arasındaki uyumu görebiliriz.

شَابٌّ مُؤَدَّبٌ Terbiyeli delikanlı

مُؤَدَّبٌ شَابٌّ
Sıfat mevsuf
Eril eril
Tekil tekil
Belirsiz belirsiz
Ötreli ötreli


KURAL

Metinde geçen وَدَّ (sevdi) ve رَأَي (gördü) fiillerinin çekimi şu şekildedir:

Mazi Muzari Emir Mastar
وَدَّ يَوَدُّ وُدْ مَوَدَّةٌ Sevdi
رَأَي يَرَي رَ رُؤْيَةٌ Gördü


وَدَّ fiilinin mazi çekimi (kismen)
وَدَّ (erkek) sevdi
وَدُّوا (erkek) onlar sevdiler
وَدَّتْ (bayan) sevdi
وَدِدْنَ (bayan) onlar sevdiler
وَدِدْتَ (erkek) sen sevdin
وَدِدْتُمْ (erkek) siz sevdiniz
وَدِدْتِ (bayan) sen sevdin
وَدِدْتُنَّ (bayan) siz sevdiniz
وَدِدْتُ ben sevdim
وَدِدْنَا biz sevdik

رَأَي (erkek) gördü
رَأَوْا (erkek) onlar gördüler
رَأَتْ (bayan) gördü
رَأَوْنَ (bayan) onlar gördüler
رَأَيْتَ (erkek) sen gördün
رَأَيْتُمْ (erkek) siz gördünüz
رَأَيْتِ (bayan) sen gördün
رَأَيْتُنَّ (bayan) siz gördünüz
رَأَيْتُ ben gördüm
رَأَيْنَا biz gördük
Yeni öğrendiğiniz fiilleri ve çekimlerini öğrenmenin en iyi yolu onları öğrendiğiniz metin içerisinde mevcut fiillerle değiştirerek yazmak ve yüksek sesle okumaktır. Örneğin yukarıdaki metinde وَدَّ ve رَأَي fiilleri sadece tekil erkek için kullanılmıştır. Bunu çoğul erkek, tekil bayan, çoğul bayan, 1. Tekil şahıs vb. alternatiflerle çoğaltarak yazmaya çalışın ve yazdığınız metni okumanız akıcılık kazanıncaya kadar yüksek sesle okuyunuz. Bu çalışmayı her dersin içerisinde bir “ek çalışma” olarak düşünün ve ayrıca zaman ayırın. Kısa süre içinde akıcı bir yazı ve fiil çekimi kabiliyeti edindiğinizi siz de göreceksiniz. Aşağıda sizin için yukarıdaki metin kullanılarak örnek bir metin yazılmıştır.

مَرْيَمُ بِنْتٌ ظَرِيفَةٌ و رَجَبٌ شَابٌّ مُؤَدَّبٌ. زَارَتْ مَرْيَمُ إِيَادًا مَسَاءَ أَمْسِ وَرَأَتْ رَجَبًا لَدَي إِيَادٍ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ. وَدَّتْ مَرْيَمُ رَجَبًا كَثِيرًا و وَدَّ رَجَبٌ مَرْيَمَ كَثِيرًا

سَأَلَ إِيَادٌ: هَلْ رَأَيْتِ رَجَبًا يَا مَرْيَمُ؟

فَقَالَتْ مَرْيَمُ: أَجَلْ رَأَيْتُهُ وَ وَدِدْتُهُ كَثِيرًا.


ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki sıfat ve mevsufları uygun şekilde eşleştiriniz, harekelerini koyarak Türkçe’ye çeviriniz.

ظريف – بنت

مؤدب – شاب

ذكي – بنت

ذكي – شاب

ظريف – شاب

مؤدب – بنت

2. Aşağıdaki örneği dikkate alarak cümle kurunuz.
              
          a. Zarif kız zeki delikanlıyı gördü.
              رَأَتْ بِنْتٌ ظَرِيفَةٌ شَابًّا ذَكِيًّا
          b. Zeki delikanlı zarif kızı gördü.
          c. Terbiyeli delikanlı zeki kızı sevdi.
          d. Zeki kız terbiyeli delikanlıyı sevdi.
          e. Terbiyeli kız zarif kızı gördü.
          f. Zarif delikanlı zeki kızı sevdi.
          g. Zeki kız zarif delikanlıyı sevdi.
          h. Zarif kız zarif delikanlıyı sevdi


3. Aşağıdaki örneği dikkate alarak cümle kurunuz.

          a. İyad zarif bir delikanlıdır.
              إِيَادٌ شَابٌّ ظَرِيفٌ
          b. Meryem terbiyeli bir kızdır.
          c. Recep zeki bir delikanlıdır.
          d. Vidad zeki bir kızdır.
          e. Halis terbiyeli bir delikanlıdır.
          f. Zeynep zarif bir kızdır.

Sıfat olarak kullanılan bazı kelimeler:

كَبِيرٌ : büyük
صَغِيرٌ : küçük
طَوِيلٌ : uzun
قَصِيرٌ : kısa
غَنِيٌّ : zengin
فَقِيرٌ : fakir
سَمِينٌ : şişman
نَحِيفٌ : zayıf
جَمِيلٌ : güzel
قَبِيحٌ : çirkin

< Geri     ^ Yukarı


Anasayfa | Forum | Online Dersler | Online Sözlük | İrtibat

Onlinearabic.net’te kullanılan resimler, metinler ve diğer tüm içeriklerin telif hakları “Onlinearabic.net”e aittir.
Bu sitede yer alan içerikler, Onlinearabic.net’in izni olmadan basılı veya elektronik bir ortamda kesinlikle kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

gebelik haftası hesaplama | ehliyet yenileme | boğaz ağrısına ne iyi gelir | apandisit belirtileri | mtv hesapla | hamile kalmanın yolları | konut kredisi hesaplama | teb bankası | akbank kredi | ihtiyaç kredisi hesaplama | en uygun konut kredisi | garanti kredi | en uygun kredi