Anasayfa
Tercüme
Forum
Soru Bankası
Arapça İlk Adım
Teknik Ayarlar
İrtibat
Arabic TV | Arapça TV Onlinearabic.net | Forum Onlinedil.net | Dersler
Arapça İlk Adım
Arapça Başlangıç Dersleri 7
YENİ KELİMELER

قَدِمَ : geldi
فِي : ...de, ...da; ... içinde
جَادٌّ فِي قَوْلِكَ : sözünde ciddi olmak
قَوْلٌ : söz
أَمَا : de·il mi?
مَاهِرٌ : (isim) Mahir
جَلاَلٌ : (isim) Celal
نَادِيرٌ : (isim) Nadir
بَارِيسُ : Paris
METİN 1

(Açıklama kısmına geçmeden önce metni 10 kere yazınız. Akıcılık sağlayıncaya kadar yüksek sesle okuyunuz.)

مَاهِرٌ: أَ زَارَكَ فَرِيدٌ يَا جَلاَلُ؟
جَلاَلٌ: أَمَا فَرِيدٌ فِي بَارِيسَ؟
مَاهِرٌ: قَدِمَ فَرِيدٌ أَوَّلَ أَمْسِ
جَلاَلٌ: هَلْ أَنْتَ جَادٌّ فِي قَوْلِكَ؟ هَلْ رَأَيْتَهُ أَنْتَ؟
مَاهِرٌ: مَا رَأَيْتُهُ أَنَا. زَارَ نَادِيرٌ إِيَادًا أَمْسِ وَ رَأَي فَرِيدًا لَدَى إِيَادٍ.AÇIKLAMA


Merhaba, bu dersimizde olumsuz soru kuruluşları ile birlikte ayrı zamirlerin kullanılışı üzerinde duracağız. Bu arada yeni bir fiil ile yeni bir harfi cerr daha öğrenmiş olacağız. Şimdi metnimizin Türkçe’sine bakalım:

Mahir: Ferid seni ziyaret etti mi Celal?
Celal: Ferid Paris’te değil mi?
Mahir: Ferid evvelsi gün döndü.
Celal: Sen ciddi misin? Onu sen mi gördün?
Mahir: Hayır onu ben görmedim. Nadir dün İyad’ı ziyaret etti ve Ferid’i İyadlarda gördü.

Metinde görüldüğü üzere Mahir ile Celal arasında bir konuşma geçiyor. Konu Ferid... Mahir Celal’e Ferid’in onu ziyaret edip etmediğini soruyor. Celal ise Ferid’in Paris’te olduğunu zannediyor.
أَمَا فَرِيدٌ فِي بَارِيسَ؟


Bu ibarede üzerinde duracağımız iki konu var. Birincisi, olumsuz soru sorma şeklidir. Daha önceki derslerimizde öğrendiğimiz ..mi?, ..mı? anlamına gelen iki soru takısı vardı: أَ ve هَلْ Bu soru takılarını sonuna getirilen olumsuzluk ifadesi مَا sayesinde sorular olumsuz soru şekline dönüşmektedir. Şu iki söyleyiş arasındaki farkı düşünün:
1. أَ فَرِيدٌ فِي بَارِيسَ؟ (Ferid Paris’te mi?)
2. أَمَا فَرِيدٌ فِي بَارِيسَ؟ (Ferid Paris’te değil mi?)

Birincisinde soru doğrudan cevap alma kastıyla sorulmuşken, ikincisinde soru aslında sadece cevap almak için değil, aynı zamanda bir şüpheyi ifade etmek için kullanılmıştır.

KURAL

Arapça’da olumsuz soru, soru ekinden sonra gelen olumsuzluk takısıyla yapılır. Bu tarz sorular cevap ile birlikte mutlaka başka bir anlam da taşır. Bu bir tasdik, onaylama veya şüphe ifade edebilir.

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (Ben sizin Rabbiniz değil miyim?) أَ soru ekinden sonra لَسْتُ olumsuzluk ibaresi kullanılmıştır. Buradaki maksat bu sorunun cevabını araştırmak değil, (Şüpheniz mi var elbette ben sizin Rabbinizim) anlamını pekiştirmektir.

أَمَا فَرِيدٌ فِي بَارِيسَ؟
İbaresinde üzerinde duracağımız ikinci konu ise فيِ harf-i cerridir. Daha önceki derslerimizde لِ ve لَدَى harf-i cerrlerini görmüş ve bu kelimelerin cümle içerisinde nasıl bir fonksiyona sahip oldukları üzerinde durmuştuk. فِي harf-i cerri içinde olma, ...de, ...da gibi anlamlar taşır ve diğer cerr harfleri gibi kendisinden sonra gelen kelimeyi mecrur yapar (harekesinin kesra olmasına neden olur.) Örneğin:

بَيْتٌ ev – فِي بَيْتٍ evde
مَدْرَسَةٌ okul – فِي مَدْرَسَةٍ okulda
Fakat metnimizde فِي harf-i cerrinden sonra gelen kelimenin çift kesra yerine tek fetha aldığını görüyoruz. Geçen dersimizde bayan isimlerinin bu şekilde çift hareke almaları gereken durumlarda tek hareke aldıklarını bunun nedeninin de bu kelimelerin gayri munsarif olmalarından kaynaklandığını belirtmiştik. İşte şehir isimleri de tıpkı bayan isimleri gibi gayri munsariftirler. Yani cümle içinde aldıkları görevlere göre çift ötre almaları gerken yerde tek ötre, çift fetha almaları gereken yerde tek fetha ve çift kesra almaları gereken yerde tek fetha alırlar.

Munsarif ve gayri munsarif kelimelerin harekelendirilmelerini daha net anlamak için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

  Fail Meful Mecrur
Munsarif ـٌ ـً ـٍ
Gayri Munsarif ـُ ـَ ـَ

KURAL

Arapça’da şehir isimleri de bayan isimleri gibi gayri munsariftir.


Bu öğrendiklerimiz çerçevesinde ders metnimizi değişik şahıslar kullanarak yeniden yazmaya çalışın. Değişen şahısların metindeki fiil ve zamir kullanımlarını nasıl değiştirdiğine dikkat edin. Yazdığınız metni harekeledikten sonra Türkçe’ye tercüme edin. Unutmayın Arapça’yı öğrenmek istiyorsanız, mutlaka yazarak çalışmalısınız. Metni değişik şahıslarla yazmak için aşağıdaki örneği inceleyin:

زَيْنَبُ: أَ زَارَتْكِ أَمَلُ يَا وَرْدَةُ؟

وَرْدَةُ: أَمَا أَمَلُ فِي بَارِيسَ؟

زَيْنَبُ: قَدِمَتْ أَمَلُ أَوَّلَ أَمْسِ

وَرْدَةُ: هَلْ أَنْتِ جَادَّةٌ فِي قَوْلِكِ؟ هَلْ رَأَيْتِهَا أَنْتِ؟

زَيْنَبُ: مَا رَأَيْتُهَا أَنَا. زَارَتْ مَرْيَمُ وِدَادَ أَمْسِ وَ رَأَتْ أَمَلَ لَدَى وِدَادَ.

Dersimizi yeni ögrendigimiz قَدِمَ fiilini inceleyerek bitirelim.

Mazi Muzari Emir Mastar
قَدِمَ يَقْدَمُ إِقْدَمْ قُدُومٌ
geldi gelir/geliyor gel gelmek

قَدِمَ fiilinin sahislara göre mazi (geçmis zaman) çekimi

قَدِمَ (erkek) geldi
قَدِمَا (iki erkek) geldiler
قَدِمُوا (erkekler) geldiler
قَدِمَتْ (bayan) geldi
قَدِمَتَا (iki bayan) geldiler
قَدِمْنَ (bayanlar) geldiler
قَدِمْتَ (erkek) geldin
قَدِمْتُمَا (iki erkek) geldiniz
قَدِمْتُمْ (erkekler) geldiniz
قَدِمْتِ (bayan) geldin
قَدِمْتُمَا (iki bayan) geldiniz
قَدِمْتُنَّ (bayanlar) geldiniz
قَدِمْتُ (erkek/bayan) geldim
قَدِمْنَا (erkek/bayan) geldikALIŞTIRMALAR

1. Ders metnini aşağıdaki değişiklikleri yaparak yeniden yazınız. Harekeleyerek Türkçe’ye tercüme ediniz.

Mahir yerine Zeynep
Ferit yerine Meryem
Celal yerine Recep
Nadir yerine Emel
Iyad yerine Halis


2. Aşağıdaki kuruluşu örnekte olduğu gibi verilen şahıslarla kullanınız.

          a. Sen (erkek) – o (erkek)
              هَلْ رَأَيْتَهُ أَنْتَ؟
            b. Sen (bayan) – o (bayan)
              هَلْ رَأَيْتِهَا أَنْتِ؟
            c. siz (erkekler) – onlar (erkekler)
            d. siz (bayanlar) – onlar (bayanlar)
            e. Sen (erkek) – o (bayan)
            f. Sen (bayan) – o (erkek)Arapça’da mazi (geçmiş zaman) fiilleri, bazı ön ve son ekler alarak muzari (gelecek-geniş zaman) şekle dönüşürler.

زَارَ (ziyaret etti) fiilinin geniş zaman versiyonu يَزُورُ şeklindedir:
Gördüğünüz gibi fiil başına ? harfini almış ve ortada bulunan elif harfi vav’a dönüşmüştür. Aşağıdaki cümleyi dikkatle inceleyerek defaaten yazınız:
يَزُورُ رَجَبٌ مَاهِرًا كُلَّ يَوْمٍ. زُرْهُ أَنْتَ كَذَالِكَ يَا إِيَادُ
Recep Mahir’i hergün ziyaret eder. Onu sen de ziyaret et İyad!

زَارَ fiilinin şahıslara göre muzari (geniş zaman) çekimi şöyledir:

يَزُورُ (erkek) ziyaret ediyor/eder
يَزُورَانِ (iki erkek) ziyaret ediyorlar/ederler
يَزُورُونَ (erkekler) ziyaret ediyorlar/ederler
تَزُورُ (bayan) ziyaret ediyor/eder
تَزُورَانِ (iki bayan) ziyaret ediyorlar/ederler
يَزُرْنَ (bayanlar) ziyaret ediyorlar/ederler
تَزُورُ (erkek) ziyaret ediyorsun/edersin
تَزُورَانِ (iki erkek) ziyaret ediyorsunuz/edersiniz
تَزُورُونَ (erkekler) ziyaret ediyorsunuz/edersiniz
تَزُورِينَ (bayan) ziyaret ediyorsun/edersin
تَزُورَانِ (iki bayan) ziyaret ediyorsunuz/edersiniz
تَزُرْنَ (bayanlar) ziyaret ediyorsunuz/edersiniz
أَزُورُ (erkek/bayan) ziyaret ediyorum/ederim
نَزُورُ (erkek/bayan) ziyaret ediyoruz/ederiz


< Geri     ^ Yukarı


Anasayfa | Forum | Online Dersler | Online Sözlük | İrtibat

Onlinearabic.net’te kullanılan resimler, metinler ve diğer tüm içeriklerin telif hakları “Onlinearabic.net”e aittir.
Bu sitede yer alan içerikler, Onlinearabic.net’in izni olmadan basılı veya elektronik bir ortamda kesinlikle kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

gebelik haftası hesaplama | ehliyet yenileme | boğaz ağrısına ne iyi gelir | apandisit belirtileri | mtv hesapla | hamile kalmanın yolları | konut kredisi hesaplama | teb bankası | akbank kredi | ihtiyaç kredisi hesaplama | en uygun konut kredisi | garanti kredi | en uygun kredi